Tučín již bleskové povodně neohrožují

Tučín již bleskové povodně neohrožují

V roce 2009 v Tučíně iniciovali komplexní pozemkové úpravy. Jak nám řekl starosta Jiří Řezníček, hlavním důvodem byly bleskové povodně, které vesnici na Přerovsku trápily dvakrát ročně. Zemědělcům z polí pravidelně splachovaly ornici.

Dolní konec obce protíná Tučínský potok a na něm nyní stojí nová retenční nádrž, která byla vybudována jako společné zařízení v návaznosti na pozemkové úpravy. Nádrž však nevznikla na zelené louce. Vodní plocha, i když menší, tu bývala již dříve. V rámci protipovodňové prevence Státní pozemkový úřad, který má pozemkové úpravy na starosti, upravil i tok Tučínského potoka. Retenční nádrž má objem téměř 7 000 m³. Sypaná zemní hráz je z místního materiálu a její maximální výška je 3,9 metru. Šířka hráze dlouhé 185 m jsou tři metry.

Součástí projektu nádrže je i cesta zpevněná asfaltem, nezpevněná cesta s travnatým povrchem a výsadba liniové zeleně kolem retenční nádrže. Celkem bylo vysazeno 101 stromů a 1221 keřů. Nová retenční nádrž zachytí nyní mnohem větší množství vody a za dobu své existence obec již několikrát ochránila před zaplavením blátem a vodou při přívalových deštích. V roce 2016 byl z dotačního programu MZe ČR na vodní hladině postaven dřevěný altán pro pozorování vodní fauny a flóry. Nádrž se stala oblíbeným místem vycházek do přírody.

Procházka alejí

Kromě nádrže byly v rámci pozemkových úprav v Tučíně vysázeny biokoridory a biocentra. K financování projektů byl využit navíc i Operační program Životní prostředí. I díky tomu nechybí například ovocná alej. Kolem celé obce vede naučná stezka S Tučňákem za poznáním, na které jsou atrakce pro děti i dospělé, včetně herních prvků a vyhlídky na Moravskou bránu. Úspěšný projekt mluví sám za sebe a není proto divu, že starosta Jiří Řezníček pěje na přerovskou pobočku SPÚ, se kterou na projektu společných zařízení i pozemkových úprav spolupracoval, jen samou chválu.

Tučín má 435 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 480 hektarů. Nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1351. Podle zápisu v zemských deskách prodali Tobiáš a Beneš ze Štralku urozeným mužům Janovi a Drslavovi, bratřím z Kravař, a jejich dědicům čtyři lány se vším příslušenstvím, které drželi ve vsi Tučíně. Do novodobých dějin se obec zapsala v roce 2009, když získala titul Vesnice roku.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn