Tučín již bleskové povodně neohrožují

Tučín již bleskové povodně neohrožují

V roce 2009 v Tučíně iniciovali komplexní pozemkové úpravy. Jak nám řekl starosta Jiří Řezníček, hlavním důvodem byly bleskové povodně, které vesnici na Přerovsku trápily dvakrát ročně. Zemědělcům z polí pravidelně splachovaly ornici.

Dolní konec obce protíná Tučínský potok a na něm nyní stojí nová retenční nádrž, která byla vybudována jako společné zařízení v návaznosti na pozemkové úpravy. Nádrž však nevznikla na zelené louce. Vodní plocha, i když menší, tu bývala již dříve. V rámci protipovodňové prevence Státní pozemkový úřad, který má pozemkové úpravy na starosti, upravil i tok Tučínského potoka. Retenční nádrž má objem téměř 7 000 m³. Sypaná zemní hráz je z místního materiálu a její maximální výška je 3,9 metru. Šířka hráze dlouhé 185 m jsou tři metry.

Součástí projektu nádrže je i cesta zpevněná asfaltem, nezpevněná cesta s travnatým povrchem a výsadba liniové zeleně kolem retenční nádrže. Celkem bylo vysazeno 101 stromů a 1221 keřů. Nová retenční nádrž zachytí nyní mnohem větší množství vody a za dobu své existence obec již několikrát ochránila před zaplavením blátem a vodou při přívalových deštích. V roce 2016 byl z dotačního programu MZe ČR na vodní hladině postaven dřevěný altán pro pozorování vodní fauny a flóry. Nádrž se stala oblíbeným místem vycházek do přírody.

Procházka alejí

Kromě nádrže byly v rámci pozemkových úprav v Tučíně vysázeny biokoridory a biocentra. K financování projektů byl využit navíc i Operační program Životní prostředí. I díky tomu nechybí například ovocná alej. Kolem celé obce vede naučná stezka S Tučňákem za poznáním, na které jsou atrakce pro děti i dospělé, včetně herních prvků a vyhlídky na Moravskou bránu. Úspěšný projekt mluví sám za sebe a není proto divu, že starosta Jiří Řezníček pěje na přerovskou pobočku SPÚ, se kterou na projektu společných zařízení i pozemkových úprav spolupracoval, jen samou chválu.

Tučín má 435 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 480 hektarů. Nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1351. Podle zápisu v zemských deskách prodali Tobiáš a Beneš ze Štralku urozeným mužům Janovi a Drslavovi, bratřím z Kravař, a jejich dědicům čtyři lány se vším příslušenstvím, které drželi ve vsi Tučíně. Do novodobých dějin se obec zapsala v roce 2009, když získala titul Vesnice roku.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

22 hodin 31 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn