Tučín již bleskové povodně neohrožují

Tučín již bleskové povodně neohrožují

V roce 2009 v Tučíně iniciovali komplexní pozemkové úpravy. Jak nám řekl starosta Jiří Řezníček, hlavním důvodem byly bleskové povodně, které vesnici na Přerovsku trápily dvakrát ročně. Zemědělcům z polí pravidelně splachovaly ornici.

Dolní konec obce protíná Tučínský potok a na něm nyní stojí nová retenční nádrž, která byla vybudována jako společné zařízení v návaznosti na pozemkové úpravy. Nádrž však nevznikla na zelené louce. Vodní plocha, i když menší, tu bývala již dříve. V rámci protipovodňové prevence Státní pozemkový úřad, který má pozemkové úpravy na starosti, upravil i tok Tučínského potoka. Retenční nádrž má objem téměř 7 000 m³. Sypaná zemní hráz je z místního materiálu a její maximální výška je 3,9 metru. Šířka hráze dlouhé 185 m jsou tři metry.

Součástí projektu nádrže je i cesta zpevněná asfaltem, nezpevněná cesta s travnatým povrchem a výsadba liniové zeleně kolem retenční nádrže. Celkem bylo vysazeno 101 stromů a 1221 keřů. Nová retenční nádrž zachytí nyní mnohem větší množství vody a za dobu své existence obec již několikrát ochránila před zaplavením blátem a vodou při přívalových deštích. V roce 2016 byl z dotačního programu MZe ČR na vodní hladině postaven dřevěný altán pro pozorování vodní fauny a flóry. Nádrž se stala oblíbeným místem vycházek do přírody.

Procházka alejí

Kromě nádrže byly v rámci pozemkových úprav v Tučíně vysázeny biokoridory a biocentra. K financování projektů byl využit navíc i Operační program Životní prostředí. I díky tomu nechybí například ovocná alej. Kolem celé obce vede naučná stezka S Tučňákem za poznáním, na které jsou atrakce pro děti i dospělé, včetně herních prvků a vyhlídky na Moravskou bránu. Úspěšný projekt mluví sám za sebe a není proto divu, že starosta Jiří Řezníček pěje na přerovskou pobočku SPÚ, se kterou na projektu společných zařízení i pozemkových úprav spolupracoval, jen samou chválu.

Tučín má 435 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 480 hektarů. Nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1351. Podle zápisu v zemských deskách prodali Tobiáš a Beneš ze Štralku urozeným mužům Janovi a Drslavovi, bratřím z Kravař, a jejich dědicům čtyři lány se vším příslušenstvím, které drželi ve vsi Tučíně. Do novodobých dějin se obec zapsala v roce 2009, když získala titul Vesnice roku.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

15 hodin 16 minut

Motivem pro zahájení pozemkových úprav v Poděšíně na Vysočině bylo zdigitalizování katastrální mapy a vybudování společných zařízení, která by obec a její okolí chránila před povodněmi a erozí půdy. A to se také povedlo! Když před třemi lety lilo jako z konve, do obce se žádná bahnitá voda z polí nedostala. Stačilo postavit jen jeden rybník. Více si přečtěte v našem článku.

3 dní 15 hodin

Jak zabavit děti v nekonečném čekání na Ježíška? Vemte je zítra do Národního zemědělského muzea! Děti si vyzkouší zdobit vánoční perníčky, vyrobit vánoční lucerničku nebo přání a mohou se dozvědět něco nového o kaprech v expozici Rybářství. Navíc si můžete dopřát i sladkou tečku v podobě tradičních vánočních dobrot v expozici Gastronomie.
Více o akci zde: https://bit.ly/2Bq9iiH

4 dní 15 hodin

Hlasujte v kategorii – Zelená a dopravní infrastruktura! Podpořte svého favorita a rozhodněte, které společné zařízení získá cenu veřejnosti!

Kompletní seznam přihlášených projektů: https://bit.ly/2Q9urGj

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn