Rybník Pod Panskou chrání před velkou vodou

Rybník Pod Panskou chrání před velkou vodou

V Středoklukách měli kdysi rybník. Pak o něj přišli a vesnice ležící níže na Zákolanském potoce opakovaně trápily bleskové povodně. Nyní se díky komplexním pozemkovým úpravám rybník Pod Panskou vrátil.

Středokluky leží v okrese Praha-západ asi 15 kilometrů severozápadně od centra metropole nedaleko Letiště Václava Havla Praha a dálnice D7. Rybník v lokalitě Pod Panskou nevznikl, jak se říká, na zelené louce. Kdysi už tu byl a naši předkové dobře věděli proč. Lokalitu Pod Panskou najdete v dolní části Zákolanského potoka a obnova nádrže je chápána jako protipovodňové opatření, které chrání obce na jeho toku. Inspirace minulostí není však v případě společných zařízení ojedinělá, o podobném případu jsme psali například zde.

Celý projekt musel být také ohleduplný k přírodě, protože tu žije ohrožený rak kamenáč. Koryto potoka, které bylo v dobách komunismu v rámci meliorací narovnáno, se vrátilo do původní meandrující podoby a stalo se novým životním prostorem pro račí populaci přemístěnou ve vhodném termínu z místa „původního bydliště“.

Ochrana před přívalovou vodou

Pod Panskou vznikla vodní plocha o pěti hektarech, která pojme necelých padesát tisíc kubíků vody. Hráz je sypaná z místního materiálu s požerákem se spodní výpustí a bezpečnostním přelivem. Ten slouží k odvádění vody při extrémně vydatných srážkách. Když se dramaticky zvýší přítok vody, protipovodňovou funkci umožňuje také regulovatelný průtok.

Součástí obnovy rybníka je rozsáhlá výsadba přirozené vegetace, jako jsou jasany a vrby, při zachování cenných partií vzrostlých stromů. Osázené území je hnízdištěm vodního ptactva. Rybník ležící na rozhraní zastavěného okraje Prahy a průmyslového Kladenska spoluvytváří malebnou přírodní lokalitu. Z místa se proto stala vyhledávaná rekreační oblast, oblíbená třeba rybáři.

Placeno z EU

O stavbu, která vznikla v roce 2014, se zasloužila kladenská pobočka Státního pozemkového úřadu. Projekt byl financován v rámci Programu rozvoje venkova z fondů Evropské unie. Jak se to všechno podařilo, jsme se zeptali starosty Středokluk Jaroslava Paznochta: „Pozemkové úpravy začaly dříve, než jsem se stal starostou. A podle dostupných informací byly zahájeny již kolem roku 2000.“ Ukončeny byly v roce 2005. Stavbu rybníka ve spolupráci s pozemkovým úřadem připravila a prosadila bývalá starostka Ing. Jitka Holcmanová. Stavba byla dokončena a kolaudována ještě v době jejího mandátu. Po podzimních volbách v roce 2014 hotovou stavbu převzal nově zvolený starosta Jaroslav Paznocht.

Současný starosta se spolupráci se Státním pozemkovým úřadem nevyhnul: „SPÚ je spolehlivý partner, bez kterého by různé akce asi jen těžko proběhly. Velice důležité je, že SPÚ dodává odbornost, která často obcím chybí, a musím říct, že všechna jednání probíhala korektně,“ říká Paznocht.

Starosta předpokládá, že vyřešení všech historických nesrovnalostí a vztahů mezi majiteli pozemků bylo na komplexních úpravách, které se uskutečnily ještě před jeho nástupem do funkce, nejnáročnější. A bylo dokonce nutné – podobně jako na jiných místech – prosadit i některá opatření, která krátkodobě snižují efektivitu podnikání, i když ji dlouhodobě naopak mohou zvyšovat.

Bezpečné spojení

„Projekty realizované v rámci komplexních pozemkových úprav dozajista zlepšily dostupnost pozemků pro jejich majitele, zpřehlednily pozemkovou strukturu a napomohly lepšímu stavu krajiny, která snáze odolává erozi a vypadá lépe. Díky úpravám máme bezpečné spojení s téměř všemi okolními obcemi. Specifikem je rybník, který se stal oblíbeným cílem lidí, ale třeba i divokého ptactva,“ dodává starosta a pokračuje ve výčtu výhod, které projekty společných zařízení přinesly, „rybník je z pohledu povodňové ochrany dobrým řešením. V posledních letech jsem nejméně dvakrát s napětím sledoval pohyb hladiny na Zákolanském potoce. I díky rybníku nikdy nedošlo k žádným větším problémům a já jsem mohl o dost klidněji spát. Stejně jako moje kolegyně v sousedních Číčovicích, které leží pod rybníkem. Tam totiž v minulosti problémy s velkou vodou měli. Také věřím, že rybník i přes velmi nízký přítok dokáže během letních veder zlepšit a ochladit alespoň své okolí a pomoci přírodě zvládnout ty nejhorší extrémy počasí.“

Vnoučata nám poděkují

Jak již starosta naznačil, během pozemkových úprav bylo ve Středoklukách vybudováno či kompletně obnoveno několik polních cest. Vysázeny byly větrolamy a protierozní pásy. „Nové cesty trvale zlepšují život v naší vesnici. Umožňují občanům bezpečné pěší spojení s okolními obcemi a návazná zeleň poskytuje úkryt velkému množství živočichů, často i těch ohrožených,“ hodnotí starosta další část projektu společných zařízení. A co by doporučil svým kolegům, kteří se na něco podobného teprve chystají? „Mám pocit, že některé obce dělají tyto projekty pouze proto, aby splnily požadavky nadřízených úřadů nebo aby mohly čerpat peníze na některé ,populární‘ projekty. Komplexní pozemkové úpravy se pak stávají pouze nástrojem k čerpání. Nutné však je zamyslet se nad krajinou. A to nejen v obci, ale i v jejím okolí a věnovat přípravě čas. Přesvědčit majitele pozemků i zemědělce, že v delším období takové projekty znamenají velký přínos. Měli bychom se snažit realizovat co nejvíce opatření. Naše vnoučata nám za to možná jednou poděkují. Zároveň je však také nutné si uvědomit, že velké množství zeleně v krajině s sebou nese velké výdaje, které bude muset obec vložit do údržby,“ říká starosta.

stredokluky2

Zadržení vody

Avšak ani uvedená náročnost starostu neodradila od uskutečňování dalších vizí: „Z projektů pozemkových úprav nám zbývá realizovat ještě několik akcí. Chybí nám dokončit pár polních cest, které zlepší přístupnost krajiny. K nim bude patřit i zeleň, která chrání krajinu před větrnou i vodní erozí. Zároveň bych si přál, aby do otevřené zemědělské krajiny přibylo co nejvíce stromů. V tuto chvíli sledujeme, která místa mají největší problém s přívalovými dešti. Rádi bychom vodu zadrželi tam, kde spadne.“

A tak je možné, že se Středokluky stanou ještě vyhledávanějším místem pro bydlení. I když důvodů je podle Paznochta už dnes celkem dost: „Středokluky si přes svoji polohu za humny Prahy zachovaly vesnický ráz, nachází se tu několik památkově chráněných objektů v čele s kostelem, některé uličky nejstarších částí obce jsou velice malebné. Vesnice leží v cykloturisticky atraktivní lokalitě blízko Lidic nebo zříceniny hradu Okoř. Máme tu sportovní areál s možností koupání, již zmiňovaný rybník či zajímavá přírodní zákoutí. Na dálnici D7 je to kousek a obec celoročně žije různými akcemi. Vše tradičně vrcholí plesovou sezonou.“

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn