Puclice zaujmou tvrzí i protipovodňovými opatřeními

Puclice zaujmou tvrzí i protipovodňovými opatřeními

Díky projektu společných zařízení a vybudování dvou suchých nádrží získali v Puclicích ochranu před velkou vodou. Obec leží čtrnáct kilometrů severovýchodně od Domažlic a 3,5 kilometru západně od Staňkova, nedaleko je i Horšovský Týn. Pod Puclice spadá i Doubrava a Malý Malahov a žije v nich asi 352 obyvatel.

Plán společných zařízení byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva Puclic v květnu 2011 ještě za dob úřadování minulé starostky Marie Machové. Patří do něj dvě suché retenční nádrže s hrázkou sloužící k protipovodňové ochraně obce před srážkovou vodou z okolí. Součástí vodohospodářského opatření jsou i dva záchytné, zpevněné příkopy podél polních cest. Mají za úkol sbírat vodu do zmíněných nádrží. To během přívalových dešťů pomáhá s minimalizací škod na majetku. Projekt byl dokončen v roce 2015. „Jde vlastně o dvě protipovodňové hrázky a určitě obci pomůžou. Jsme v údolí, které povodňovou vodu přitahuje. Hrázky ale vodu zadrží. A doba, po kterou to funguje, může být různá podle velikosti povodňové vlny,“ říká k projektu současný starosta Jaroslav Šroubek.

Krajinotvorná funkce

Cesta HPC 2.1 je páteřní komunikace mezi obcemi Puclice, Malý Malahov a Čečovice pro zemědělskou i osobní dopravu. Intenzivním využíváním byl její povrch značně poničen. Rekonstrukcí se snížila prašnost a hlučnost, zvýšila se prostupnost krajiny a posílila krajinotvorná funkce. Cesta má délku necelých 1800 metrů.

V rámci projektu společných zařízení byla postavena i nová polní cesta VPC 2.5, která pomohla vyřešit problém se špatnou dostupností některých zemědělských ploch. Délka této komunikace je zhruba 530 metrů. Z jedné strany cesty byly vysázeny dřeviny a v místě křížení komunikace s plynovodem je cesta zpevněna rozebíratelnými silničními panely. Součástí stavby bylo vybudování nového rámového propustku z betonových prefabrikátů v místě křížení s potokem Laškov.

Puclice

Obecní úřad ve tvrzi

Na samotné obci je kromě úspěšného projektu zajímavá i tvrz Puclice, která zároveň slouží i jako sídlo obecního úřadu. Opevněný statek nejspíš postavil začátkem 15. století vladyka Bušek Bohuchval z Hrádku. V 15. století tvrz renesančně přestavěli Šlovičtí ze Šlovic. V 17. století ji Jaroslav Hora z Ocelovic upravil na barokní zámeček. Roku 1765 byla koupena Trauttmannsdorfy a připojena k Horšovskému Týnu. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1998–2004.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn