Puclice zaujmou tvrzí i protipovodňovými opatřeními

Puclice zaujmou tvrzí i protipovodňovými opatřeními

Díky projektu společných zařízení a vybudování dvou suchých nádrží získali v Puclicích ochranu před velkou vodou. Obec leží čtrnáct kilometrů severovýchodně od Domažlic a 3,5 kilometru západně od Staňkova, nedaleko je i Horšovský Týn. Pod Puclice spadá i Doubrava a Malý Malahov a žije v nich asi 352 obyvatel.

Plán společných zařízení byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva Puclic v květnu 2011 ještě za dob úřadování minulé starostky Marie Machové. Patří do něj dvě suché retenční nádrže s hrázkou sloužící k protipovodňové ochraně obce před srážkovou vodou z okolí. Součástí vodohospodářského opatření jsou i dva záchytné, zpevněné příkopy podél polních cest. Mají za úkol sbírat vodu do zmíněných nádrží. To během přívalových dešťů pomáhá s minimalizací škod na majetku. Projekt byl dokončen v roce 2015. „Jde vlastně o dvě protipovodňové hrázky a určitě obci pomůžou. Jsme v údolí, které povodňovou vodu přitahuje. Hrázky ale vodu zadrží. A doba, po kterou to funguje, může být různá podle velikosti povodňové vlny,“ říká k projektu současný starosta Jaroslav Šroubek.

Krajinotvorná funkce

Cesta HPC 2.1 je páteřní komunikace mezi obcemi Puclice, Malý Malahov a Čečovice pro zemědělskou i osobní dopravu. Intenzivním využíváním byl její povrch značně poničen. Rekonstrukcí se snížila prašnost a hlučnost, zvýšila se prostupnost krajiny a posílila krajinotvorná funkce. Cesta má délku necelých 1800 metrů.

V rámci projektu společných zařízení byla postavena i nová polní cesta VPC 2.5, která pomohla vyřešit problém se špatnou dostupností některých zemědělských ploch. Délka této komunikace je zhruba 530 metrů. Z jedné strany cesty byly vysázeny dřeviny a v místě křížení komunikace s plynovodem je cesta zpevněna rozebíratelnými silničními panely. Součástí stavby bylo vybudování nového rámového propustku z betonových prefabrikátů v místě křížení s potokem Laškov.

Puclice

Obecní úřad ve tvrzi

Na samotné obci je kromě úspěšného projektu zajímavá i tvrz Puclice, která zároveň slouží i jako sídlo obecního úřadu. Opevněný statek nejspíš postavil začátkem 15. století vladyka Bušek Bohuchval z Hrádku. V 15. století tvrz renesančně přestavěli Šlovičtí ze Šlovic. V 17. století ji Jaroslav Hora z Ocelovic upravil na barokní zámeček. Roku 1765 byla koupena Trauttmannsdorfy a připojena k Horšovskému Týnu. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1998–2004.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 hodin 41 minut

Víte, že včera byl světový den včel? V Česku sice přibývá městských nebo střešních úlů, ale celkově u nás včel ubývá. Za uplynulý rok uhynulo na venkově přes 130 včelstev, především kvůli chemickým postřikům zemědělských plodin.

Na zámku Kačina u Kutné hory se přijďte podívat na expozici věnovanou včelám. Dozvíte se tak něco nového o tom, jak moc jsou včely důležité pro celý ekosystém.
Také si můžete projí na výstavu Státního pozemkového úřadu věnovanou krajinotvorbě.

4 dní 3 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

1 týden 5 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn