Povodně v Kurdějově zvládnou díky poldru, vinohradům i zatravnění

Povodně v Kurdějově zvládnou díky poldru, vinohradům i zatravnění

Obec Kurdějov se nachází v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji a má 426 obyvatel. Katastr vesnice navazuje na ten hustopečský ze severovýchodní strany. Mezi společná zařízení v obci patří suchá ochranná nádrž Pod Lipinami. I díky ní učinili přítrž problémům s velkou vodou.

„Vše začalo naší žádostí o komplexní pozemkové úpravy, to se psal rok 2006. Skončily někdy v roce 2010 a pak jsme získali i plán společných zařízení. Hlavním motivem byla však snaha pomocí pozemkových úprav vyřešit majetkoprávní vztahy. Ztráceli jsme v tom orientaci a díky pozemkovým úpravám se hodně věcí vyjasnilo. Také jsme navrhli komunikace tam, kde nebyly, a tím se vyřešily i přístupy k pozemkům,“ popisuje starosta Kurdějova Jaroslav Matýšek spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.

Plán společných zařízení navazující na pozemkové úpravy byl dokončen v roce 2011. A po dalších dvou až třech letech byl jako první vybudován poldr v lokalitě Pod Lipinami. Hráz je při čelním pohledu vysoká pět metrů a její šířka je okolo osmdesáti metrů. Plocha poldru je velká asi jeden hektar a v čase, kdy nejsou zrovna problémy s velkou vodou, je zatravněná. Nádrž zajišťuje ochranu obce před povodněmi, které v minulosti způsobovaly velké škody. Kolem nádrže, která je významným krajinotvorným prvkem, byla vybudována i nová cesta a podél ní je vysázena zeleň.

Průleh a hrázky

„Téměř všechno, co jsme v rámci společných zařízení realizovali, jsou protipovodňová opatření. Naše obec se nachází v jakési kotlině a problémy s vodou, erozí a bahnem tu byly celkem časté,“ říká starosta Matýšek a dodává, že větší povodně byly v obci například během roku 2010. Tehdy se voda dostala i do některých domů. Příčin podle starosty bylo hned několik: „Šlo také o špatný způsob hospodaření zemědělců. Ti například pěstovali nevhodné plodiny, jako je kukuřice, ve svazích. Ty už ale teď máme zatravněné. A na některých místech jsou místo polí vinohrady se zatravněným meziřadím. Tím jsme se také trochu vrátili k vinařské tradici, která je u nás opravdu hodně dlouhá. Eroze je i díky tomu utlumená, a když přijdou přívalové srážky, tak už nám do vesnice nehrnou bláto. V tom nejhorším případě už jde jen o vodu. Cílem nádrže totiž není vodu zcela zastavit, ale spíš zredukovat odtok. A to se i daří.“

Přívalové srážky v obci už nebyly asi čtyři roky. Po vybudování poldru však už v Kurdějově zažili jednu prudší bouři, během které se funkčnost vodního díla projevila na výbornou. „Na potoce máme ještě ochranné hrázky, kterých je asi pět. A také nesmím zapomenout na zatravněný průleh v části obce Stará hora. Je to jedno z dalších protipovodňových opatření. Kdyby přišly opravdu vydatné přívalové deště, asi bychom to v potoku viděli, ale zatím protipovodňová opatření fungují velice dobře,“ popisuje starosta Kurdějova.

Kurdějov

Digitalizace katastru

V oblasti protipovodňových opatření již v Kurdějově žádné další projekty nechystají. Do něčeho podobného by se pustili jen v případě, že by se časem ukázalo, že existující opatření nejsou dostatečná. To však starosta Matýšek zatím nepředpokládá: „Kromě realizace jednotlivých opatření musím vyzdvihnout, že většina svahů v okolí obce byla zatravněna. Voda se tak dnes daleko lépe vsakuje.“

Starosta si pochvaluje, že zároveň s pozemkovými úpravami došlo na digitalizaci katastru, a díky tomu se upřesnila velikost jednotlivých ploch. Papírově se však obec trochu zmenšila. Údaje o plochách byly totiž na starých nepřesných mapách nadnesené, a přestože katastr zůstal fyzicky stejný, papírově po pozemkových úpravách zeštíhlel o celých 500 hektarů.

„Hodně nám záleželo na tom, aby to, co v digitální katastrální mapě bude zaneseno po pozemkových úpravách, odpovídalo skutečnosti. Ke spolupráci byli vyzváni samozřejmě i soukromí majitelé pozemků. Někteří měli přehnané nároky, ale vše se nakonec podařilo vyjasnit a urovnat,“ říká Matýšek.

Vyřešení přístupnosti

I když se zatím zdá, že boj s velkou vodou v Kurdějově zvládli na jedničku, projektům společných zařízení ještě poslední slovo neřekli. V plánu je ještě jedna cesta, která by měla katastr obce propojit s Horními Bojanovicemi. „Tímto směrem je takový poměrně velký kopec, takže tam musí být zpevněná komunikace, protože štěrk by se tam asi neudržel. O vybudování této 250 až 300 metrů dlouhé komunikace ještě budeme SPÚ žádat,“ dodává starosta.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 hodin 41 minut

Víte, že včera byl světový den včel? V Česku sice přibývá městských nebo střešních úlů, ale celkově u nás včel ubývá. Za uplynulý rok uhynulo na venkově přes 130 včelstev, především kvůli chemickým postřikům zemědělských plodin.

Na zámku Kačina u Kutné hory se přijďte podívat na expozici věnovanou včelám. Dozvíte se tak něco nového o tom, jak moc jsou včely důležité pro celý ekosystém.
Také si můžete projí na výstavu Státního pozemkového úřadu věnovanou krajinotvorbě.

4 dní 3 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

1 týden 5 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn