Krokočín zabodoval s nádržemi

Krokočín zabodoval s nádržemi

Krokočín je obec na Vysočině v okrese Třebíč. Sousedí se Stanovištěm, Velkou Bíteší, Újezdem u Rosic a s obcí Hluboké. První zmínka o Krokočínu pochází z roku 1350, i když je vesnice pravděpodobně o několik desítek let starší. Starostou je Jan Strašák, který se díky spolupráci s SPÚ může pyšnit druhým místem v soutěži Žít krajinou v kategorii tvorba a ochrana krajiny.

„Nejprve se v naší obci uskutečnily komplexní pozemkové úpravy. Je tady hodně soukromých zemědělců, kteří o úpravy žádali už někdy před více než dvaceti lety, v roce 1992. Chtěli sloučit pozemky, aby se zjednodušilo jejich obhospodařování. Kvůli sporům ale byly pozemkové úpravy skoro na deset let pozastaveny a dokončeny až někdy okolo roku 2002,“ říká starosta.

Vodní díla brání povodním

Na pozemkové úpravy navázala výstavba společných zařízení. Mezi nimi jsou třeba dvě retenční nádrže. Jedna má asi 70 x 90 metrů, druhá 25 x 30 metrů. Jsou umístěné nad vesnicí a byly dokončeny zhruba před třemi roky. Jejich výstavba trvala asi dvě sezony. Projekt měl na starosti pozemkový úřad, který dílo po dokončení předal do majetku obce. „Hlavním účelem stavby je zachytávat povodňovou vodu, někteří obyvatelé obce totiž byli vyplaveni téměř při každém větším dešti,“ říká Strašák.

Splašková kanalizace

Kromě nádrží obec pomáhá chránit také nová splašková kanalizace – potrubí s průměrem 50 cm bylo totiž nahrazeno osmdesáticentimetrovými rourami, které stihnou odvést větší množství přívalové vody. Polovinu záplavových vod pojmou retenční nádrže a druhou část odvede potrubí. Po dokončení obou projektů se už problémy s velkou vodou neopakovaly, zdá se tedy, že bylo vše vyprojektováno správně. Pro místní, hlavně pro děti, je navíc vítaným bonusem, že se díky poměrně čisté vodě můžou v nádržích koupat.

Cesty a další cesty

V letech 2003–2005 předcházela projektům nádrží výstavba cest. Ty mají mimo jiné odklonit zemědělskou dopravu z centra Krokočína. Starosta komunikace označuje jako záhumní a díky nim se zemědělci dostanou ze svých statků přímo na pole. Cesty mají na délku celkem asi tři kilometry a jsou tři. A v plánu je výstavba ještě dalších účelových komunikací. Celkem by jich mohlo vzniknout až 15 kilometrů. Část cest však obec opravuje svépomocí a jako materiál byl například použit štěrk, který se vyvezl z ulic při budování nové kanalizace. Uvnitř Krokočína pak byl na ulicích štěrk nahrazen asfaltem.

Další projekty Krokočín řešil v rámci Programu rozvoje venkova. Z tohoto zdroje byla financována například výsadba zeleně a úprava místních komunikací, včetně budování chodníků. Výsadbu zeleně také financovala Nadace ČEZ.

Zájem o výstavbu

Starosta má kromě nových projektů radost také z demografického trendu růstu počtu obyvatel za poslední dobu: „Ještě před dvěma lety se naše obec vylidňovala, teď se u nás staví čtyři nové domy. O to se ale postarali místní občané.“ Krokočín má sice zpracovaný územní plán, který stanovil i další plochy pro novou výstavbu, ty jsou ale na půdě soukromých vlastníků, kteří pozemky nemají zájem prodávat. „Přitom se na mě třikrát měsíčně někdo obrací s tím, že by měl o stavební parcelu u nás zájem,“ končí vyprávění starosta Strašák.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

22 hodin 33 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn