Krokočín zabodoval s nádržemi

Krokočín zabodoval s nádržemi

Krokočín je obcí na Vysočině v okrese Třebíč. Sousedí se Stanovištěm, Velkou Bíteší, Újezdem u Rosic a s obcí Hluboké. První zmínka o Krokočínu pochází z roku 1350, i když je vesnice pravděpodobně o několik desítek let starší. Starostou je Jan Strašák, který se díky spolupráci s SPÚ může pyšnit druhým místem v soutěži Žít krajinou v kategorii Tvorba a ochrana krajiny.

„Nejprve se v naší obci uskutečnily komplexní pozemkové úpravy. Je tady hodně soukromých zemědělců, kteří o úpravy žádali už někdy před více než dvaceti lety, v roce 1992. Chtěli sloučit pozemky, aby se zjednodušilo jejich obhospodařování. Kvůli sporům ale byly pozemkové úpravy skoro na deset let pozastaveny a dokončeny až někdy okolo roku 2002,“ říká starosta.

Vodní díla brání povodním

Na pozemkové úpravy navázala výstavba společných zařízení. Mezi nimi jsou třeba dvě retenční nádrže. Jedna má asi 70 x 90 metrů, druhá 25 x 30 metrů. Jsou umístěné nad vesnicí a byly dokončeny zhruba před třemi roky. Jejich výstavba trvala asi dvě sezony. Projekt měl na starosti pozemkový úřad, který dílo předal po dokončení do majetku obce. „Hlavním účelem stavby je zachytávat povodňovou vodu, někteří obyvatelé obce totiž byli vyplaveni téměř při každém větším dešti,“ říká Strašák.

Splašková kanalizace

Kromě nádrží obec pomáhá chránit také nová splašková kanalizace – potrubí s průměrem 50 cm bylo totiž nahrazeno osmdesáticentimetrovými rourami, které stihnou odvést větší množství přívalové vody. Polovinu záplavových vod pojmou retenční nádrže a druhou část odvede potrubí. Po dokončení obou projektů se už problémy s velkou vodou neopakovaly a zdá se tedy, že bylo vše vyprojektováno správně. Pro místní, hlavně pro děti je navíc vítaným bonusem, že se díky poměrně čisté vodě můžou v nádržích koupat.

Cesty a další cesty

V letech 2003 – 2005 předcházela projektům nádrží výstavba cest. Ty mají mimo jiné odklonit zemědělskou dopravu z centra Krokočína. Starosta komunikace označuje jako záhumní a díky nim se ze zemědělci dostanou ze svých statků přímo na pole. Cesty mají na délku celkem asi tři kilometry a jsou tři. A v plánu je přitom také výstavba dalších účelových komunikací. Celkem by jich mohlo vzniknout až 15 kilometrů. Část cest ale obec opravuje svépomocí, a jako materiál byl například použit štěrk, který se vyvezl z ulic při budování nové kanalizace. Uvnitř Krokočína pak byl na ulicích štěrk nahrazen asfaltem.

Další projekty Krokočín řešil v rámci Programu rozvoje venkova. Z tohoto zdroje byla financována například výsadba zeleně a úprava místních komunikací včetně budování chodníků. Výsadbu zeleně také financovala Nadace ČEZ.

Zájem o výstavbu

Starosta má kromě nových projektů radost také z demografického trendu růstu počtu obyvatel, který se v poslední době podařilo zvrátit „Ještě před dvěma lety se naše obec vylidňovala, teď se ale u nás staví čtyři nové domy. O to se ale postarali místní občané.“ Krokočín má sice zpracovaný územní plán, který stanovil i další plochy pro novou výstavbu, ty jsou ale na půdě soukromých vlastníků, kteří pozemky nemají zájem prodávat. „Přitom se na mě třikrát měsíčně někdo obrací s tím, že by měl o stavební parcelu u nás zájem,“ končí vyprávění starosta Strašák.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

2 dní 17 hodin

Anglický trávník - dokonalý “pažit”, který však překvapí svými negativy. V horkém období přispívá k suchu v krajině, zvyšuje prašnost ovzduší a snižuje druhovou rozmanitost. Proč se to děje a proč zvolit spíše jinou alternativu?

Anglický trávník je v podstatě monokultura,skládá se totiž jen z několika málo travních druhů. Kořeny má ve stejné hloubce, čerpá živiny ze stejné vrstvy půdy, stejně nakládá i s vláhou, a proto v suchém období snadno vysychá. Tomu napomáhá i skutečnost, že se musí pravidelně sekat, čímž se snižují jeho retenční schopnosti. Se suchou zemí jde také ruku v ruce zvýšená prašnost v okolí. Pravidelné zkracování na výšku několika málo centimetrů nesvědčí ani hmyzu, který zde mimo to nenalezne ani kvetoucí druhy rostlin, které by mohl opylovat. Chcete-li tedy více života na své zahrádce, zvolte spíše vícedruhové trávníky. Potěší vás pestrými barvami, najdete v nich i nějaké to zelené koření a prospějete tím okolní přírodě a druhové rozmanitosti.
Co preferujete vy?

4 dní 16 hodin

Pozemkové úpravy přinášejí možnost scelení pozemků, úpravy jejich tvarů či jejich vytyčení v terénu. Výhodou pozemkových úprav je také možnost rozdělení parcel, které jsou ve spoluvlastnictví. Přečtěte si podrobněji o problematice pozemkových úprav a zjistěte, co dalšího jsme se dozvěděli na nedávné přednášce Jiřího Novotného z mladoboleslavské pobočky SPÚ!

1 týden 3 dní

Podívejte se na krásnou ukázku toho, jak příroda dokáže s vodou dobře hospodařit.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn