Krokočín zabodoval s nádržemi

Krokočín zabodoval s nádržemi

Krokočín je obcí na Vysočině v okrese Třebíč. Sousedí se Stanovištěm, Velkou Bíteší, Újezdem u Rosic a s obcí Hluboké. První zmínka o Krokočínu pochází z roku 1350, i když je vesnice pravděpodobně o několik desítek let starší. Starostou je Jan Strašák, který se díky spolupráci s SPÚ může pyšnit druhým místem v soutěži Žít krajinou v kategorii Tvorba a ochrana krajiny.

„Nejprve se v naší obci uskutečnily komplexní pozemkové úpravy. Je tady hodně soukromých zemědělců, kteří o úpravy žádali už někdy před více než dvaceti lety, v roce 1992. Chtěli sloučit pozemky, aby se zjednodušilo jejich obhospodařování. Kvůli sporům ale byly pozemkové úpravy skoro na deset let pozastaveny a dokončeny až někdy okolo roku 2002,“ říká starosta.

Vodní díla brání povodním

Na pozemkové úpravy navázala výstavba společných zařízení. Mezi nimi jsou třeba dvě retenční nádrže. Jedna má asi 70 x 90 metrů, druhá 25 x 30 metrů. Jsou umístěné nad vesnicí a byly dokončeny zhruba před třemi roky. Jejich výstavba trvala asi dvě sezony. Projekt měl na starosti pozemkový úřad, který dílo předal po dokončení do majetku obce. „Hlavním účelem stavby je zachytávat povodňovou vodu, někteří obyvatelé obce totiž byli vyplaveni téměř při každém větším dešti,“ říká Strašák.

Splašková kanalizace

Kromě nádrží obec pomáhá chránit také nová splašková kanalizace – potrubí s průměrem 50 cm bylo totiž nahrazeno osmdesáticentimetrovými rourami, které stihnou odvést větší množství přívalové vody. Polovinu záplavových vod pojmou retenční nádrže a druhou část odvede potrubí. Po dokončení obou projektů se už problémy s velkou vodou neopakovaly a zdá se tedy, že bylo vše vyprojektováno správně. Pro místní, hlavně pro děti je navíc vítaným bonusem, že se díky poměrně čisté vodě můžou v nádržích koupat.

Cesty a další cesty

V letech 2003 – 2005 předcházela projektům nádrží výstavba cest. Ty mají mimo jiné odklonit zemědělskou dopravu z centra Krokočína. Starosta komunikace označuje jako záhumní a díky nim se ze zemědělci dostanou ze svých statků přímo na pole. Cesty mají na délku celkem asi tři kilometry a jsou tři. A v plánu je přitom také výstavba dalších účelových komunikací. Celkem by jich mohlo vzniknout až 15 kilometrů. Část cest ale obec opravuje svépomocí, a jako materiál byl například použit štěrk, který se vyvezl z ulic při budování nové kanalizace. Uvnitř Krokočína pak byl na ulicích štěrk nahrazen asfaltem.

Další projekty Krokočín řešil v rámci Programu rozvoje venkova. Z tohoto zdroje byla financována například výsadba zeleně a úprava místních komunikací včetně budování chodníků. Výsadbu zeleně také financovala Nadace ČEZ.

Zájem o výstavbu

Starosta má kromě nových projektů radost také z demografického trendu růstu počtu obyvatel, který se v poslední době podařilo zvrátit „Ještě před dvěma lety se naše obec vylidňovala, teď se ale u nás staví čtyři nové domy. O to se ale postarali místní občané.“ Krokočín má sice zpracovaný územní plán, který stanovil i další plochy pro novou výstavbu, ty jsou ale na půdě soukromých vlastníků, kteří pozemky nemají zájem prodávat. „Přitom se na mě třikrát měsíčně někdo obrací s tím, že by měl o stavební parcelu u nás zájem,“ končí vyprávění starosta Strašák.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

15 hodin 13 minut

Do Josefovské krajiny se díky částečné obnově staré luční závlahy z roku 1902 vrací život!

3 dní 16 hodin

Ze seznamu finalistů je už teď jasné, že to letos vyhraje lípa! Hlasujte v anketě Strom roku 2018 zasláním DMS svému favoritu. Vybrané peníze z hlasování se využijí k ošetření těchto krásných stromů s příběhem a novým výsadbám. Tak který to vyhrál u vás?
Hlasujte tady: bit.ly/StromRoku2018

4 dní 14 hodin

A u Krokočína ještě zůstaneme. Podívejte se jak tady dvě nové nádrže změnily ráz krajiny. Více o realizaci společného zařízení tady: bit.ly/NadrzeKrokocin

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn