Konference o Vodě v  krajině

Konference o Vodě v  krajině

V olomouckém hotelu Clarion Congress se bude 29. listopadu konat druhý ročník konference Naše příroda. Tématem bude voda v krajině a akci pořádá spolek Naše příroda, z. s., pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

O čem se bude mluvit? Důsledkem klimatických změn jsou stále četnější výskyty extrémních jevů, ať již jde o povodně či velká sucha. O  tom, jaký budou mít dopad, rozhoduje do značné míry stav krajiny. Vyvážená krajina dokáže extrémy zmírnit, ta narušená negativní jevy naopak ještě zesílí. A pokud je řeč o vodě, klíčovou roli hrají mokřady a drobné vodní plochy. Pozitivní ovlivňování vodního režimu však není jediným důvodem, proč se o tyto biotopy zajímat a proč je chránit, případně obnovovat. Mokřady jsou i domovem řady zajímavých a vzácných druhů rostlin a živočichů, jsou zpestřením krajiny a pro mnohé milovníky přírody jsou bez nadsázky krásné.

O tom všem bude chystaná konference. Odborný program je připravován ve spolupráci s Ing. Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody a dalšími znalci ze státních i nestátních institucí. Přednášky, které představí problémy i pozitivní příklady péče o vodu v krajině, jsou určeny především pro posluchače z veřejné správy, akademické půdy a nestátních neziskových organizací. Vítáni jsou ale všichni, kdo chtějí přijít!

Více se dozvíte ZDE.

Foto: Shutterstock.com

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 dní 7 hodin

Obnovená vodní nádrž, která slouží i k rekreačním účelům, je nejviditelnějším přínosem projektu protierozních opatření v obci Horní Lipka. Na místo jsme vrátili i původní vodní tok ústící do nádrže a oživili dva někdejší mokřady. Podél nádrže i mokřadů jsme vysadili zeleň. Stavba zadrží vodu a ta tak nezaplaví dané území. Nabízí také vhodné podmínky pro výskyt vodomilných živočichů a rostlin.

3 dní 7 hodin

Ministr zemědělství Miroslav Toman, ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba a rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička dnes na společné tiskové konferenci představili hlavní změny v řešení pozemkových úprav.

V závislosti na klimatických změnách se pozemkové úpravy zaměří na dlouhodobé zadržení vody v krajině, jejich součástí nově bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody...
Více informací v tiskové zprávě: https://www.spucr.cz/aktuality/pozemkove-upravy-se-zmeni-zameri-se-na-dlouhodobe.html

1 týden 3 dní

Výstavbou krajinotvorné nádrže Mušalec jsme obnovili systém propojených rybníků, které nejen zachycují vodu, ale výrazně snižují průběh a následky případné povodňové vlny. Nádrž také zvyšuje zásoby podzemní vody a zlepšuje protierozní ochranu. Mimo to slouži pro místní i jako příjemné místo pro relax. V roce 2015 jsme navíc v rámci plánu společných zařízení přistavěli polní cestu s mostem a vysázeli lokální biokoridor.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn