Konference o Vodě v  krajině

Konference o Vodě v  krajině

V olomouckém hotelu Clarion Congress se bude 29. listopadu konat druhý ročník konference Naše příroda. Tématem bude voda v krajině a akci pořádá spolek Naše příroda, z. s., pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

O čem se bude mluvit? Důsledkem klimatických změn jsou stále četnější výskyty extrémních jevů, ať již jde o povodně či velká sucha. O  tom, jaký budou mít dopad, rozhoduje do značné míry stav krajiny. Vyvážená krajina dokáže extrémy zmírnit, ta narušená negativní jevy naopak ještě zesílí. A pokud je řeč o vodě, klíčovou roli hrají mokřady a drobné vodní plochy. Pozitivní ovlivňování vodního režimu však není jediným důvodem, proč se o tyto biotopy zajímat a proč je chránit, případně obnovovat. Mokřady jsou i domovem řady zajímavých a vzácných druhů rostlin a živočichů, jsou zpestřením krajiny a pro mnohé milovníky přírody jsou bez nadsázky krásné.

O tom všem bude chystaná konference. Odborný program je připravován ve spolupráci s Ing. Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody a dalšími znalci ze státních i nestátních institucí. Přednášky, které představí problémy i pozitivní příklady péče o vodu v krajině, jsou určeny především pro posluchače z veřejné správy, akademické půdy a nestátních neziskových organizací. Vítáni jsou ale všichni, kdo chtějí přijít!

Více se dozvíte ZDE.

Foto: Shutterstock.com

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn