K Třanovicím se vrátily rybníky

K Třanovicím se vrátily rybníky

Lidé se do Třanovic vydávají kvůli krásné krajině v blízkosti Beskyd, síti turistických tras, cyklostezek a atraktivní hipostezce. Kdysi tu mívali i poměrně rozsáhlou rybniční soustavu. Tu vzala válka a komunismus. Nedávno se ji však díky úsilí místních a Státního pozemkového úřadu podařilo obnovit.

„Až do 2. světové války se zde nacházelo 5 původních funkčních rybníků napájených z potoku Mušalec, čtyři ve vlastnictví statkáře Kappela a jeden rolníka Witáska. Během války byly všechny rybníky vypuštěny a již zůstaly prázdné. Zbyly jen hráze, které však postupně zarůstaly náletovými stromy, tím spíše, že za komunismu byl majetek zkonfiskován a majitel vystěhován,“ popisuje historii místa Jan Tomiczek, starosta Třanovic.

„V devadesátých letech se začala připravovat výstavba rychlostní komunikace, která prakticky protnula naši obec, a tak jsme se snažili tento významný zásah do krajiny alespoň trochu vykompenzovat obnovením rybníků. Důvodem byly i časté záplavy působené meandrujícím potokem Mušalec, kterým bylo potřeba zamezit. A abych pravdu řekl, byl to i můj osobní sen, jakási nostalgická vzpomínka na dětství…“

Povodní už se nebojíme

V rámci projektu byly vybudovány dvě vodní nádrže: na toku Mušalec a U Křižovatky. Nádrž na Mušalci o rozloze 23 588 m2 plní protipovodňovou i protierozní funkci a spolu s přilehlým lesem a potokem přispívá ke zvýšení kvality životního prostředí v obci. Napomohlo tomu i zachování starých dubů na původních hrázích, díky čemuž je místo sice nově upravené, ale zároveň neztratilo na autentičnosti, což oceňují obzvláště pamětníci.

Vodní nádrž U Křižovatky, vybudovaná na ploše 10 666 m2, slouží k zadržení vody přitékající z přilehlých zemědělských pozemků. Podařilo se tu vytvořit ideální prostředí pro rozvoj společenstev vodních a mokřadních rostlin a živočichů.

V Třanovicích jsou na výsledek obnovy, jejíž cena dosáhla částky 25 milionů korun, náležitě hrdí. „Atraktivita zdejší krajiny dost trpí tím, že se nacházíme v tzv. dopravním slezském kříži a vede tudy mezinárodní komunikace, která prochází obcí. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro renovaci vodní soustavy. Podařilo se nám obnovit něco opravdu cenného a pro naši přírodu smysluplného, vytvořit příjemné odpočinkové místo a zároveň navázat na mnohaletou historii,“ vypráví s nadšením starosta Třanovic.

A že to stálo za to, potvrzuje i ocenění projektu Krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v katastrálním území Třanovice v soutěži SPÚ Společné zařízení roku 2015 v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření. Podle odborné poroty vybudovaná multifunkční soustava vodohospodářských a krajinotvorných opatření nejen přispěla ke zvýšení biodiverzity prostředí, ale je dnes schopna i výrazně ovlivnit průběh případné povodňové vlny a zabránit větším škodám.

Chcete vidět, jak obnovené vodní plochy v Třanovicích vypadají? Podívejte se na video.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 hodin 44 minut

Víte, že včera byl světový den včel? V Česku sice přibývá městských nebo střešních úlů, ale celkově u nás včel ubývá. Za uplynulý rok uhynulo na venkově přes 130 včelstev, především kvůli chemickým postřikům zemědělských plodin.

Na zámku Kačina u Kutné hory se přijďte podívat na expozici věnovanou včelám. Dozvíte se tak něco nového o tom, jak moc jsou včely důležité pro celý ekosystém.
Také si můžete projí na výstavu Státního pozemkového úřadu věnovanou krajinotvorbě.

4 dní 3 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

1 týden 5 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn