K Třanovicím se vrátily rybníky

K Třanovicím se vrátily rybníky

Lidé se do Třanovic vydávají kvůli krásné krajině v blízkosti Beskyd, síti turistických tras, cyklostezek a atraktivní hipostezce. Kdysi tu mívali i poměrně rozsáhlou rybniční soustavu. Tu vzala válka a komunismus. Nedávno se ji však díky úsilí místních a Státního pozemkového úřadu podařilo obnovit.

„Až do 2. světové války se zde nacházelo 5 původních funkčních rybníků napájených z potoku Mušalec, čtyři ve vlastnictví statkáře Kappela a jeden rolníka Witáska. Během války byly všechny rybníky vypuštěny a již zůstaly prázdné. Zbyly jen hráze, které však postupně zarůstaly náletovými stromy, tím spíše, že za komunismu byl majetek zkonfiskován a majitel vystěhován,“ popisuje historii místa Jan Tomiczek, starosta Třanovic.

„V devadesátých letech se začala připravovat výstavba rychlostní komunikace, která prakticky protnula naši obec, a tak jsme se snažili tento významný zásah do krajiny alespoň trochu vykompenzovat obnovením rybníků. Důvodem byly i časté záplavy působené meandrujícím potokem Mušalec, kterým bylo potřeba zamezit. A abych pravdu řekl, byl to i můj osobní sen, jakási nostalgická vzpomínka na dětství…“

Povodní už se nebojíme

V rámci projektu byly vybudovány dvě vodní nádrže: na toku Mušalec a U Křižovatky. Nádrž na Mušalci o rozloze 23 588 m2 plní protipovodňovou i protierozní funkci a spolu s přilehlým lesem a potokem přispívá ke zvýšení kvality životního prostředí v obci. Napomohlo tomu i zachování starých dubů na původních hrázích, díky čemuž je místo sice nově upravené, ale zároveň neztratilo na autentičnosti, což oceňují obzvláště pamětníci.

Vodní nádrž U Křižovatky, vybudovaná na ploše 10 666 m2, slouží k zadržení vody přitékající z přilehlých zemědělských pozemků. Podařilo se tu vytvořit ideální prostředí pro rozvoj společenstev vodních a mokřadních rostlin a živočichů.

V Třanovicích jsou na výsledek obnovy, jejíž cena dosáhla částky 25 milionů korun, náležitě hrdí. „Atraktivita zdejší krajiny dost trpí tím, že se nacházíme v tzv. dopravním slezském kříži a vede tudy mezinárodní komunikace, která prochází obcí. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro renovaci vodní soustavy. Podařilo se nám obnovit něco opravdu cenného a pro naši přírodu smysluplného, vytvořit příjemné odpočinkové místo a zároveň navázat na mnohaletou historii,“ vypráví s nadšením starosta Třanovic.

A že to stálo za to, potvrzuje i ocenění projektu Krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v katastrálním území Třanovice v soutěži SPÚ Společné zařízení roku 2015 v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření. Podle odborné poroty vybudovaná multifunkční soustava vodohospodářských a krajinotvorných opatření nejen přispěla ke zvýšení biodiverzity prostředí, ale je dnes schopna i výrazně ovlivnit průběh případné povodňové vlny a zabránit větším škodám.

Chcete vidět, jak obnovené vodní plochy v Třanovicích vypadají? Podívejte se na video.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn