Díky preciznímu zemědělství známe lépe svou půdu

Díky preciznímu zemědělství známe lépe svou půdu

Dřív znal každý zemědělec důvěrně svá pole a půdu. Věděl, kde jsou úrodnější, kde naopak nesou méně a kde se přemnožuje plevel. Jenže s rozvojem techniky se péče o pole stala méně osobní, člověka nahradily stroje ulehčující práci a sedláci už o své půdě vědí daleko méně. A jsou to nakonec opět technologie, které tento problém řeší a které pomáhají hospodářům znovu důvěrně znát pozemek a krajinu, ve které hospodaří. Říká se tomu precizní zemědělství.

Precizní zemědělství využívá moderní metody a technologie, jako jsou GPS, GIS, DPZ i senzory, umístěné v zemědělských strojích. S jejich pomocí můžeme zkoumat různorodost pozemků a můžeme tak na každou jeho část použít hospodaření, které přesně vyhovuje danému kusu půdy. Díky těmto technologiím umíme zjistit přesné složení půdy, její zásobení živinami, mocnost orniční vrstvy a další důležité informace, podle kterých pak přizpůsobujeme péči.

Jak to funguje?

Nejdřív potřebujete zjistit co nejvíce informací o pozemku. Zaměříte ho pomocí signálu GPS, který je přijímán pomocí antény umístěné například na terénním automobilu. Ten jízdou kopíruje hranice pozemku a s přesností na decimetry určí jejich polohu. Do GPS tak zanesete nejen data o hranici a výměře, ale i nadmořskou výšku a tvar pozemku. Potom odeberete půdní vzorky, ty jsou v laboratoři analyzovány a je z nich určen obsah fosforu, draslíku, hořčíku, vápníku a míra pH. Pomocí těchto dat vytvoříte tzv. aplikační mapy, které informují o zásobení jednotlivých kusů půdy živinami. Aplikační technika pak podle nich dodává do různých částí pozemků hnojiva podle toho, jak moc a jakých živin je kde potřeba.

Pozemek můžete analyzovat také pomocí dat získaných metodou dálkového průzkumu Země (DPZ). Na základě minimálně dvou satelitních snímků (bez porostu a s porostem) lze odvodit základní půdní vlastnosti. Informace pak zanesete do speciální aplikace GIS, která zaznamenává různorodost pozemku. Výnosové mapy zase vytvoříte z údajů ze sklízecí mlátičky. Ty vám řeknou, kolik zrna právě prochází dopravníkem, a informace spojí s údaji o poloze z GPS. Taková mapa vám pak ukáže, kolik zrna bylo sklizeno v té které části pozemku. Podobně lze vytvořit aplikační mapu pro užívání ochranných prostředků (herbicidů).

Méně hnojiv, vyšší výnosy

Složité a nákladné. Tak by mohly znít hlavní argumenty proti preciznímu zemědělství. Jenže díky němu mohou zemědělci přistupovat k různým částem pole individuálně. Tím, že neaplikují stejné dávky hnojiv a ochranných prostředků celoplošně, ale jen lokálně, sníží spotřebu hnojiv a pesticidů a zvýší výnos. Navíc jde o variantu zemědělství šetrnější k přírodě.

GPS

Zkratka z anglického Global Position System, což je vojenský družicový polohový systém, který funguje po celém světě. Využívá se k určení polohy a času přijímače, který je kdekoliv na Zemi nebo nad ní, s přesností na metry a nanosekundy. Pomocí dalších metod lze GPS polohu zpřesnit až na centimetry. Část služeb GPS s omezenou přesností je k dispozici i pro nevojenské účely.

GIS

Geografický informační systém ukládá, analyzuje a spravuje prostorová data. Jde o znalost umístění všech objektů na Zemi a toho, jak se vzájemně ovlivňují. Pomáhá například při rozhodování o poloze stavby jaderné elektrárny nebo při hledání vhodného místa pro nové obchodní centrum a podobně.

DPZ

Dálkový průzkum Země je moderní metoda získávání informací o objektech a jevech na Zemi bez nutnosti fyzického kontaktu. Jde především o letecké a satelitní snímkování. Člověk, sám nebo s použitím přístrojů, získává informace o kvalitě a množství jevů, které jsou kolem něj. Tyto jevy a objekty pak ovlivňují okolí charakteristickým způsobem. Tento systém tvoří oblast sběru, přenosu a úpravy dat. Například lidský zrak je také možno přirovnat k dálkovému průzkumu Země, protože věci a jevy kolem nás pozorujeme, registrujeme, analyzujeme a interpretujeme.

Foto: Profimedia.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

2 dní 7 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

5 dní 8 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

1 týden 9 hodin

V Rodově právě budujeme poldr, zasakovací průleh, protierozní hrázky pro snížení eroze půdy i smyvu a splachu ornice ze svažitých terénů až do zastavěného území obce. Současně poldr usměrní odtok vody z přívalových dešťů a zadrží vodu v krajině. Následnou výsadbou 123 stromů, 676 keřů a zatravněním v poldru, zasakovacím průlehu a liniově podél polních cest a svahů protierozní hráze a příkopů zapojíme zeleň do této intenzivně obhospodařované krajiny.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn