Želatovice boj s erozí vyhrály

Želatovice boj s erozí vyhrály

Biocentrum, protierozní mez, biokoridory i polní cesty. To vše získali v Želatovicích u Přerova jako společná zařízení díky pozemkovým úpravám.

Želatovice leží tři kilometry východně od Přerova. První zmínka o této vesnici je z roku 1282 z písemností kláštera Hradisko u Olomouce. V současnosti tu žije zhruba 540 obyvatel. Starostou je Zdeněk Dorazil, se kterým jsme si o výsledcích spolupráce se Státním pozemkovým úřadem povídali.

„Od komplexních pozemkových úprav jsme očekávali hlavně ozelenění krajiny výsadbou zeleně či zadržování vody v krajině. Biocentrum má čtyři hektary, další dva hektary má protierozní mez a pak jsme vybudovali ještě další, čtyřicet metrů široké biokoridory. A minimálně 7–8 hektarů jsme přitom ozelenili,“ říká starosta a dodává, „projekty jsme realizovali ve dvou vlnách. V té první jsme postavili dvě cesty, které slouží k napojení zemědělských areálů. Obě farmy jsou na okraji obce. Zemědělci pro jízdy se svou technikou mohou využívat komunikace mimo obydlené oblasti. A lidi pak neobtěžuje zemědělský provoz.“

Dvě fáze

První komunikace má asi 200 metrů, druhá necelých 600 metrů. Zároveň s nimi byla vysázena první část zeleně, což bylo okolo roku 2009. A ve druhé fázi kolem roku 2014 se postavily zhruba necelé tři kilometry cest. „U nás dříve nebyly ani žádné remízky. Myslím si, že se nedá říct, který z projektů byl důležitější,“ říká Dorazil. Ozelenění i odklon zemědělské dopravy má podle něj svůj význam.

„V rámci biocentra jsme také postavili suchý poldr. Zatím však nikdy nebyl naplněn vodou,“ říká starosta. Obec sice není v povodňovém pásmu, ale poldr se může hodit během vydatných přívalových dešťů. Je na něj napojena také protierozní mez a ta již teď řeší problém vodní eroze půdy. Ten je v obci aktuálnější než riziko povodní. Mez také rozdělila na dvě části velké čtyřicetihektarové pole, které k erozi silně inklinovalo.

Státní pozemky se prodaly

Komplexní pozemkové úpravy provedli v Želatovicích v letech 2003 až 2006. „U nás byla i státní půda, která se pak prodala, což byla škoda. Naše oblast v blízkosti Přerova je lukrativní. A dnes je vlastnické právo tak složité, že například slučování pozemků nešlo moc realizovat ani během pozemkových úprav. Hlavním smyslem pozemkových úprav proto u nás bylo připravit plochy pro společná zařízení, což se nesporně povedlo,“ říká starosta.

„Spolupráce s SPÚ byla bezproblémová a byli jsme spokojení,“ dodává starosta s tím, že podle jeho názoru by jednu věc dnes s odstupem zadali jinak. Komunikace jsou sice čtyřmetrové, ale 40 centimetrů má krajnice, která už není asfaltová. Dnešní soupravy zemědělské techniky mají i 40 a více tun a jsou tak široké, že často jedou koly jen po krajnicích nové vozovky. Je to přitom – jak se říká – na hraně, aby nedošlo k poškození nových cest. Krajnice jsou z asfaltového recyklátu a nejsou tak odolné jako vnitřní, asfaltová část cest. Nejde však o žádnou tragédii. Jen má obec o trochu více práce s údržbou a krajnice vozovky je nutné čas od času vyspravit. Starosta by těm, které projekty společných zařízení teprve čekají, doporučil, aby si rovnou nechali postavit cesty širší a celé z asfaltu.

Nutné sekání

O společná zařízení, která přejdou do jejich majetku, musí obce pečovat. Musí zalévat zeleň, opravovat ploty a neméně důležité je i sekání trávy. Například na protierozní mezi je terén velmi členitý a Želatovice musely investovat do sekací techniky zhruba půl milionu korun. Šlo hlavně o takzvaný cepový mulčovač a obec pochopitelně také musela přijmout pracovníka, který techniku obsluhuje. Všichni starostové, kteří se do podobných projektů chtějí pustit, by si proto podle Dorazila měli uvědomit, že na rozdíl od stavby jde údržba pokaždé za obcí. K radostem, výhodám a přínosům naopak podle starosty patří skutečnost, že nová cesta slouží občanům i jako rekreační zóna nejen pro vyjížďky na kolech.

„Pozemkové úpravy jsou pro obce jednoznačně výborná věc, ale těm, kteří se do nich budou teprve pouštět, určitě doporučuji, aby se důkladně poučili z nedostatků, kterých se dopustili jejich předchůdci. Cesty by se měly stavět tak, aby byly maximálně prospěšné pro zemědělce i veřejnost, aby byly dostatečně dimenzované a sloužily svému účelu, protože nemalé prostředky, které jsou na projekty vynakládány, by měly být vynakládány efektivně,“ uzavírá starosta.

Foto: www.soutezzitkrajinou.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

23 hodin 1 minuta

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn