Záchrana Skřípovské lípy

Záchrana Skřípovské lípy

Díky odbornému ořezu, který zajistil Statní pozemkový úřad v Olomouci, byla ošetřena tzv. Skřípovská lípa, která je zařazena v seznamu památných stromů.

Strom je starý 250 až 300 let, a proto je jeho zdravotní stav zhoršený. Uvnitř kmene je rozsáhlá centrální dutina s příznaky aktivní hniloby. V podloží je lípa pevně ukotvená, vytváří mohutné kořenové náběhy.

S žádostí o ošetření stromu se na Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj obrátila obec Skřípov. Strom se totiž nachází na pozemku, o který SPÚ pečuje.

V odborném stanovisku ke stavu památného stromu pak Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) doporučila zajistit zdravotní řez stromu, obvodovou redukci bočních přetížených kosterních větví, stabilizační řez, tedy snížení výšky stromu o 2 až 3 m, symetrizací koruny upravit polohu těžiště a provést výměnu, popř. doplnění vazeb kosterních větví.

SPÚ oslovil několik kvalifikovaných osob odborně způsobilých k této činnosti a vybral arboristu Petera Dobranského, který odborný ořez dle požadavků AOPK za dohledu SPÚ provedl.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

1 den 33 minut

Vítězové 12. ročníku soutěže Žít krajinou si včera v Rytířském sálu Senátu Parlamentu ČR převzali svá ocenění. Přijměte pozvánku na výlet po oceněných projektech...

s Jihlava (oficiální fb stránka); Obec Bílov

1 týden 3 dní

Chtěli bychom vás upozornit na novelu veterinárního zákona, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. Každý chov s více než třemi fenami bude muset být nahlašován a registrován u příslušných krajských veterinárních správ. Cílem této novely je potlačit nelegální a neetické obchodování se psy z takzvaných množíren.
Novelu již schválila vláda a vejde v platnost 14. prosince 2019.

2 týdnů 2 dní

Obec Zálezlice si toho hodně vytrpěla. V roce 2002 se přes ní přehnaly povodně a prakticky celou vesnici srovnaly se zemí. Díky společnému úsilí a pomoci lidí prakticky z celého světa se nakonec podařilo vesnici obnovit. Aby toho nebylo málo, tak se obcí prohnaly povodně i v roce 2013.
Nyní však můžeme říct, že si obyvatelé Zálezlic mohou již oddychnout. Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem vznikl u obce 1500 metrů dlouhý protipovodňový val, který by měl obec před podobnou katastrofou ochránit!

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn