Záchrana Skřípovské lípy

Záchrana Skřípovské lípy

Díky odbornému ořezu, který zajistil Statní pozemkový úřad v Olomouci, byla ošetřena tzv. Skřípovská lípa, která je zařazena v seznamu památných stromů.

Strom je starý 250 až 300 let, a proto je jeho zdravotní stav zhoršený. Uvnitř kmene je rozsáhlá centrální dutina s příznaky aktivní hniloby. V podloží je lípa pevně ukotvená, vytváří mohutné kořenové náběhy.

S žádostí o ošetření stromu se na Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj obrátila obec Skřípov. Strom se totiž nachází na pozemku, o který SPÚ pečuje.

V odborném stanovisku ke stavu památného stromu pak Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) doporučila zajistit zdravotní řez stromu, obvodovou redukci bočních přetížených kosterních větví, stabilizační řez, tedy snížení výšky stromu o 2 až 3 m, symetrizací koruny upravit polohu těžiště a provést výměnu, popř. doplnění vazeb kosterních větví.

SPÚ oslovil několik kvalifikovaných osob odborně způsobilých k této činnosti a vybral arboristu Petera Dobranského, který odborný ořez dle požadavků AOPK za dohledu SPÚ provedl.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

9 hodin 9 minut

Obec Bžany - Pytlíkov chrání před smyvem zeminy při přívalových deštích nový metr vysoký zemní val s vsakovacím štěrkovým polštářem. 👍

3 dní 10 hodin

Novela zefektivní činnost Státního pozemkového úřadu a dále řeší některé aktuální problémy vyplývající z praxe. 👍

6 dní 13 hodin

Gratulujeme!!

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn