Ve vojenských újezdech nás doprovází pyrotechnici

Ve vojenských újezdech nás doprovází pyrotechnici

Je to již déle, než rok, kdy ve středních Čechách zanikl poslední vojenský újezd. Nyní se do bývalých armádních území pomalu začíná vracet život. A to i díky spolupráci Vojenských lesů a statků s.p. se Státním pozemkovým úřadem. Spojení katastrů i příprava pozemků vhodných k parcelaci či plánovaní společných zařízení – to jsou aktivity, u kterých nemůže SPÚ chybět.

Na začátku byl zákon 15/2015 o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů. Úkolem Vojenských lesů a statků, který z něj vyplynul, bylo mimo jiné stanovit hranice nově určených újezdů.

Území, které nebylo v mapách

„Nakonec se přišlo na to, že by vůbec nebylo od věci spolupracovat se Státním pozemkovým úřadem a v bývalých vojenských územích provést pozemkové úpravy. I když se nejedná o naprosto typické pozemkové úpravy, protože je tu minimální počet účastníků řízení – těmi jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p. a jednotlivé obce. To je obrovský rozdíl oproti běžným pozemkovým úpravám, ve kterých se pohybují stovky až tisíce účastníků řízení,“ říká Jitka Homoláčová, zástupkyně ředitelky odboru metodiky pozemkových úprav, a také vedoucí stejnojmenného oddělení.

„Jde hlavně o uspořádání pozemků takovým způsobem, aby byly pro obce do budoucna uchopitelné v tom smyslu, že bude možné nyní pustou oblast osídlovat. Plochy bude nutné nějakým způsobem rozčlenit, například mezi nimi postavit cesty a podobně, aby to území bylo vůbec přístupné. A také vybudovat protierozní opatření tam, kde z lesů vytéká voda. Hlavním cílem je ale do bývalých vojenských území vrátit život. Vojenské lesy s Ministerstvem obrany nemohou pozemky nijak přesouvat, ani narovnávat hranice, jako jediné řešení se proto nabízejí pozemkové úpravy. Díky nim dojde k obnově katastrálního operátu, což je také jedním z účelů, ke kterým pozemkové úpravy slouží. Území, které nebylo původně ani v mapách, protože vojenské prostory bývaly tajné, se také díky pozemkovým úpravám dostane do katastru a bude jednoduše snadno uchopitelné pro jakékoli další aktivity, ať už jsou to například nájemní smlouvy, kupní smlouvy, stavební řízení atd. Důležité je také vyjasnění vlastnických vztahů. I k tomu pozemkové úpravy mohou velice dobře sloužit,“ vysvětluje Jitka Homoláčová.

Nevybuchlá munice

SPÚ se podílí na nové tváři bývalých vojenských újezdů ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji a v praxi vše zajišťují pobočky Krajských pozemkových úřadů, protože ty mají řízení o pozemkových úpravách v popisu práce.

„Spolupráce s Vojenskými lesy probíhá od začátku velice vstřícně a konstruktivně. Nikdy například nenastala žádná kolize v tom smyslu, že by nebylo možné se na něčem dohodnout. Vždy je vše v souladu s tím, na čem jsme se dohodli,“ říká Jitka Homoláčová.

Spolupráce SPÚ na vojenských územích je v mnohém unikátní. Geodeti a další pracovníci, kteří v krajině připravují pozemkové úpravy, musejí být kvůli možnému výskytu nevybuchlé munice občas doprovázeni pyrotechniky, kteří jsou k dispozici na základě dohody SPÚ s Ministerstvem obrany. A zatímco běžné pozemkové úpravy se většinou týkají zemědělství a mají mu pomáhat, tady jde hlavně o nové uspořádání území.

„V současnosti probíhá zaměřování skutečného stavu terénu, teprve poté začne analýza požadavků a bude možné zjistit, jaké možnosti dané území vůbec skýtá. V bývalých vojenských oblastech jsou uměle vytvořená katastrální území, jejichž podoba neodpovídá tomu, jak tu kdysi vypadal život. Proto například někde obce požádaly o sloučení dvou katastrálních území pod jedno, a právě pozemkové úpravy jsou pro to tím vhodným nástrojem. Standardní pozemkové úpravy většinou trvají 4 až 5 let, v případě bývalých vojenských území se počítá s obdobím 2 až 3 roky zejména díky již zmíněnému minimálnímu počtu účastníků řízení,“ říká Jitka Homoláčová.

Foto: Profimedia.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

1 den 13 hodin

Řešení otázky klimatických změn doslova pálí lidi ze všech koutů světa. Pokud vám osud životního prostředí není lhostejný, zapojte se do globální kampaně Hodina Země, v rámci které se zítra ve 20:30 na celou hodinu zhasnou světla světových dominant i domácností. V loňském roce svůj klimatický závazek vůči planetě přijalo i Česko – do akce se zapojilo na 90 obcí a památek.

Více o zítřejší akci zde: www.hodinazeme.cz

2 dní 14 hodin

Dnes si celý svět připomíná význam vody jako životodárné tekutiny a důležitost udržitelného nakládání s vodními zdroji. Letošním mottem je „Nature for water“ (tedy „Přírodou pro vodu“), právě šetrným zásahem do okolní přírody, obnovou mokřadů, lesů, ale i komplexními pozemkovými úpravami budeme o pár kroků blíž k vyřešení problému nedostatku vody. Čím šetrněji se k přírodě budeme chovat, tím štědřejší k nám bude!

3 dní 11 hodin

Ještě jste nehlasovali v soutěži Žít krajinou pro nejlepší pozemkovou úpravu v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura? Pak je nejvyšší čas to udělat – hlasování veřejnosti totiž končí 31. března. A hlavně takto máte sami jedinečnou šanci vyhrát wellness víkend pro dva!

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn