V Krásnu mají biokoridor a opravené cesty

V Krásnu mají biokoridor a opravené cesty

„Už máme hotový biokoridor, opravenou cestu k pískovému koupališti a doufám, že dojde i na další projekty. Vše je připravené a jen čekáme, až Státní pozemkový úřad bude moci začít vše v letošním roce realizovat,“ říká starosta Krásna nad Teplou Josef Havel. Jeho město leží ve výšce okolo 700 m. n. m. a v malebné krajině Slavkovského lesa, přímo ve středu lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské Lázně – Františkovy Lázně.

Základem nového biokoridoru u Krásna bylo znovuoživení hlavního melioračního zařízení a svodných a sběrných drenů plošného odvodnění. A bylo zvoleno netradiční řešení. Původně zatrubněný kanál byl otevřen a vzniklo lichoběžníkové koryto široké 1,5 metru a dlouhé 275 metrů. Dno kanálu je tvořeno drátokošovou matrací o tloušťce 30 cm, která byla položena na geotextilii. Na výplň drátokošů byl použit materiál z nedalekého živcového lomu. Svahy koryta byly překryty zeminou, osety luční travní směsí a osázeny doprovodnou zelení. Opatření proto plní nejen funkci ekologickou, ale zároveň i vodohospodářskou, krajinotvornou a protierozní.

biokoridor Krásno

V Krásnu už se ve spolupráci s SPÚ chystají na další projekty. „Přáli jsme si, aby k naší rozhledně vedla kamenná dlážděná cesta. Tak, jako se kdysi stavělo. A musím velice ocenit přístup lidí z SPÚ, kteří nám vyšli vstříc. Na kamenném povrchu jsme se dohodli. Bude dlouhá asi sedm set metrů,“ popisuje starosta Josef Havel s nadšením a upřesňuje: „Cesta k rozhledně nebude jediná. Vznikne i komunikace, která ji propojí s lesní cestou na Novou Ves, takzvanou Bílou cestou, jak jí říkají místní. Kamenný bude úsek k rozhledně, tak aby zapadal do krajiny a odpovídal historickému vzhledu nejkrásnější kamenné rozhledny v České republice. Po dokončení stavby budeme moci podél ní konečně vybudovat přírodní naučnou stezku s doprovodnými herními prvky.“

biokoridor Krásno

Nájezdy těžkých strojů

Ani tak ale výčet připravovaných projektů nekončí. Výstavba dalších cest je plánovaná na rok 2019. Jedna z nich bude odbočovat ze státní silnice na Bečov kousek od hřbitova a povede k spádové obci Háje. I v tomto případě jde o obnovu historické trasy. „Další komunikace bude směřovat z Hájí do Horního Slavkova,“ dodává starosta.

„Hlavním úkolem projektů cest je zpřístupnit místa v krajině například pro zemědělce. Na již dokončené komunikaci ale pozorujeme, že jsou přínosem i pro naše ostatní obyvatele, kteří ji využívají k procházkám nebo k vyjížďkám na kole či bruslích. Byla obnovena asi před třemi roky a vede okolo bývalé pískovny, kam se lidé chodí koupat. Napojuje se také na lesní cestu ke Komářím rybníkům. Jezdí po ní i lesáci a zemědělci s těžkou technikou. Ukázalo se, že práce byla odvedena dobře a cesta úspěšně odolává zátěži strojů o hmotnosti desítek tun,“ dodává starosta Havel.

Cesta byla před rekonstrukcí v nevyhovujícím stavu. Na mnoha místech byly výmoly, často opravované navezením různého odpadového stavebního materiálu. Vůbec nefungovalo odvodnění, chyběly funkční propustky a komunikace byla příliš úzká. Proto se rozšířila a povrch je nově z asfaltobetonu.  Nechybí odvodnění a výhybny. I navzdory rozšíření je cesta jednopruhová a součástí projektu byla i rekonstrukce tří cestních propustků.

nová cesta v Krásně

Úspora na údržbě

Josef Havel je díky realizované cestě a aktivní spolupráci při přípravě ostatních projektů již celkem zkušený a jeho poznatky mohou být cenné i pro starosty, které něco podobného teprve čeká: „V případě přípravy nových cest je velmi důležitá volba správného povrchu. Nabídka je přitom velice široká. Od asfaltu přes různé štěrky atd. Předem je přitom důležité přesně vědět, kdo a jak bude cestu využívat. Volba povrchu by měla zapadat do okolí. Při projektování se také nesmí zapomenout na kvalitní odvodnění. Když jsou cesty například ve svahu, mohla by stékající voda při vydatných deštích stavbu narušit. Po dokončení jsou společná zařízení předána do majetku obcí a ty se o ně musí starat. Je proto v jejich zájmu, aby vše bylo postaveno kvalitně a cesty se bez větších nákladů mohly udržovat dlouhodobě v dobrém stavu.“

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

22 hodin 43 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn