V Chotětově mají nové biocentrum, cesty i stromořadí

V Chotětově mají nové biocentrum, cesty i stromořadí

Biocentrum a čtyři polní cesty v celkové délce 4,5 kilometru má nově Chotětov u Benátek nad Jizerou. Tedy zase tak nově ne, protože na katastru komunikace zapsané již byly. Jedna však existovala pouze na mapě, neboť ji zemědělci zaorali, bylo nutné ji obnovit a ostatní byly ve velmi špatném stavu.

Městys Chotětov najdete pět kilometrů severně od Benátek nad Jizerou a jedenáct kilometrů jihozápadně od Mladé Boleslavi. V obci žije na 1000 obyvatel. Komplexní pozemkové úpravy tu zahájil před patnácti lety Státní pozemkový úřad, což uvítali jak vlastníci pozemků, tak městys a zemědělci, kteří měli problém s přístupem na některé pozemky. Kvůli restitucím se totiž velké lány, na kterých hospodařil Státní statek Bezno, opět rozčlenily na menší pozemky. K jednotlivým pozemkům však chyběl přístup.

Polní cesty s doprovodnou zelení v katastrálních územích Chotětov a Hřivno, které také pod městys spadá, byly pobočkou Mladá Boleslav realizovány před šesti lety. Chotětov se navíc může pochlubit i jedním menším, asi padesát metrů dlouhým a osm metrů širokým biocentrem osazeným duby a buky.

_chotetov2

Boje o pás

Nové cesty neslouží jen zemědělcům, ale podle starosty Bohuslava Jírů je k procházkám a výletům na kole využívají jak místní občané, tak turisté, jelikož kraj má co nabídnout a Kokořínsko je nedaleko. Podél cest jsou z jedné strany vysazena stromořadí jeřabin a dalších ovocných stromů. Obec se o ně vzorně stará, a pokud některé uhynou, ihned vysadí nové. Před čtyřmi roky se to týkalo asi čtyřiceti kusů, letos ještě inventura neproběhla.

Kromě stromů lemují nové cesty i zpravidla čtyřmetrové travnaté pásy. O ty obec také pečuje a její tři zaměstnanci je pravidelně sekají. O pás musí obec soustavně bojovat se zemědělci, kteří jeho části často zaorávají. Městys je však v tomto směru neústupný a svůj trávník podle starosty Jírů srdnatě hájí. V kraji se hojně pěstuje cukrová řepa, a tak jsou komunikace silně zatěžované a do jejich opravy je nutné ročně investovat okolo 50 tisíc korun.

Možná i díky dobré dopravní dostupnosti Mladé Boleslavi a Prahy po dálnici D 10 je Chotětov vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Nedávno se tu rozprodalo 80 pozemků a většina z nich je již zastavěná. A kvůli neutuchajícímu zájmu se již připravují v územním plánu další parcely. Jenže tento projekt má háček. I kvůli suchu je vodovodní síť na hranici své kapacity. A tak je další rozvoj městyse podmíněn tím, že se otázka vodních zdrojů vyřeší.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 dní 7 hodin

Obnovená vodní nádrž, která slouží i k rekreačním účelům, je nejviditelnějším přínosem projektu protierozních opatření v obci Horní Lipka. Na místo jsme vrátili i původní vodní tok ústící do nádrže a oživili dva někdejší mokřady. Podél nádrže i mokřadů jsme vysadili zeleň. Stavba zadrží vodu a ta tak nezaplaví dané území. Nabízí také vhodné podmínky pro výskyt vodomilných živočichů a rostlin.

3 dní 7 hodin

Ministr zemědělství Miroslav Toman, ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba a rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička dnes na společné tiskové konferenci představili hlavní změny v řešení pozemkových úprav.

V závislosti na klimatických změnách se pozemkové úpravy zaměří na dlouhodobé zadržení vody v krajině, jejich součástí nově bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody...
Více informací v tiskové zprávě: https://www.spucr.cz/aktuality/pozemkove-upravy-se-zmeni-zameri-se-na-dlouhodobe.html

1 týden 3 dní

Výstavbou krajinotvorné nádrže Mušalec jsme obnovili systém propojených rybníků, které nejen zachycují vodu, ale výrazně snižují průběh a následky případné povodňové vlny. Nádrž také zvyšuje zásoby podzemní vody a zlepšuje protierozní ochranu. Mimo to slouži pro místní i jako příjemné místo pro relax. V roce 2015 jsme navíc v rámci plánu společných zařízení přistavěli polní cestu s mostem a vysázeli lokální biokoridor.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn