Účast na veletrzích je ukázkou dobré správy

Účast na veletrzích je ukázkou dobré správy

Jaká byla letošní Země živitelka? Nejen o tom jsme si povídali s Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou sekce odborných činností Státního pozemkového úřadu (SPÚ).

Jak vnímáte účast SPÚ na výstavě Země živitelka?
Účast na této výstavě byla velice přínosná nejen pro SPÚ, ale i pro veřejnost. Náš stánek byl umístěn na strategickém místě, což bylo výhodné, neboť jsme byli blízko veřejnosti. Návštěvnost považuji za velmi dobrou, v prvních dvou dnech výstavy se na našem stánku zastavovalo mnoho lidí nejen z řad odborné, ale i laické veřejnosti. S některými z nich jsme už dříve spolupracovali, vědí, co děláme, a řešili jsme s nimi na našem stánku některé dílčí otázky. Za mě to bylo určitě pozitivní a přínosné a věřím, že se SPÚ bude účastnit obdobných výstav i do budoucna. Za velmi pozitivní považuji možnost setkání s odborníky z dalších organizací, zejména z Ministerstva zemědělství. Přínosem pro nás byly i odborné semináře, kterých jsme se v rámci výstavy mohli zúčastnit.

Máte přehled o tom, kdo se na vás během výstavy nejčastěji obracel?
Nejvíce návštěvníků bylo z Jihočeského kraje a jejich složení bylo celkem pestré – byli mezi nimi tací, kteří doposud o činnostech SPÚ nevěděli. Další pak řešili dotazy k projektům, které s SPÚ řeší.

Účast na veletrzích byla ještě před pár lety spíše doména komerčního sektoru…
To, že máme možnost i touto cestou komunikovat přímo s veřejností, je pro nás velkou výhodou a také povinností. Vždyť veřejná správa by měla být hlavně službou veřejnosti. V posledních letech se dá vysledovat na různých úrovních státní správy, že se vztah ke klientům a účastníkům řízení změnil. Správní řád zahrnuje mimo jiné zásadu dobré správy a účast na veletrzích je jednou z ukázek dobré správy v praxi.
Takováto setkání napomáhají vzájemné dobré spolupráci. Lidé se na nás mohou neformálně, nezávazně obracet, diskutovat a klást dotazy. Vyskytne-li se při pozdějším jednání nějaký problém, určitě po podobném setkání najdeme společné řešení snadněji. Ráda bych také připomněla, že naše oddělení komunikace marketingu v tomto směru napomáhá dobré vizitce celého úřadu. Patří jim proto velký dík. Pracujeme s veřejností, která je vlastníkem pozemků, a bez spolupráce s občany bychom jednoduše nemohli fungovat.

Velkou část vaší agendy tvoří problematika sucha, co je v této věci nového?
Problematika sucha je stále žhavým a diskutovaným tématem, protože s tímto tématem vyvstává i řada souvisejících otázek. Nikdo teď nemá k dispozici jednoznačné řešení, jak sucho efektivně vyřešit. Máme výsledky z Generelu vodního hospodářství krajiny, který definuje kategorie ohrožení suchem a jednoznačně ukazuje, že lokality extrémně ohrožené suchem jsou zejména v Jihomoravském kraji. Společně se zemědělci i s Ministerstvem zemědělství aktuálně řešíme způsob zpracování výsledků (Generel vodního hospodářství krajiny) tak, aby je bylo možné využít v praxi, a zároveň nastavení určitých šetrných mechanismů.
V současné době mluvíme o tom, jak aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) zjistit, do jaké míry a v jakých lokalitách je půda degradovaná. Na základě výsledků pak můžeme efektivně zvolit další postup. Toto hodně souvisí s dotační politikou i otázkou šetrného managementu. Fakticky vzato musíme najít odpověď na otázku, zda budeme všude intenzivně zemědělsky hospodařit, nebo v některých lokalitách prosadíme výsadbu sadů a olivových hájů.
V boji se suchem by měl stát řešit hlavně retenci vody v krajině, přičemž by měla být nastavena širší spolupráce s dalšími dotčenými institucemi včetně řady povodí.
Diskuse zatím nejsou uzavřené. V případě závlah už je schválená koncepce v podobě, v jaké jsme ji předložili. SPÚ bude zajišťovat základní údržbové funkce jako vlastník vodního díla a provádět investice do stávajících závlah tak, aby byla zaručena jejich plná funkčnost. Nyní prověřujeme stav pěti našich závlahových soustav a míru jejich využívání.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn