Svatava Maradová: Díky evropským fondům děláme naší krajinu rozmanitější

Svatava Maradová: Díky evropským fondům děláme naší krajinu rozmanitější

Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) se daří využívat evropské peníze. V roce 2017 vyčerpal na pozemkové úpravy z Programu rozvoje venkova o 100 milionů korun více, než byl původní plán. 

Celkové čerpání finančních prostředků v roce 2017 činilo téměř 2 miliardy korun. Z toho více než polovinu (přes miliardu korun) představuje objem čerpaný z eurodotací Programu rozvoje venkova. Z něj jsou financovány zejména vodohospodářská a protierozní opatření, které SPÚ zavádí v české krajině v rámci pozemkových úprav.

„Z evropských peněz vracíme do české krajiny prvky, jako jsou remízky, aleje, biokoridory nebo  mokřady. Děláme tím krajinu rozmanitější. Současně budujeme opatření, která zajišťují hospodaření s vodou a zabraňují erozi půdy,“ uvedla ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Krajinotvorná opatření a opatření ke zpřístupnění pozemků zůstanou i nadále součástí řešení pozemkových úprav, ovšem snahou bude, aby v sobě propojovaly více funkcí.

Foto: Profimedia.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

1 den 2 hodin

Kvasnický ořešák v loňském roce zaslouženě získal titul Strom roku 2017. S vaší podporou může nyní zvítězit i v evropském klání! Hlasujte pro něj na www.evropskystromroku.cz

3 dní 1 hodina

Za posledních čtyřicet let se naše země v mnohém změnila. Tyto změny se projevily nejen na životní úrovni populace, ale také na kvalitě našich půd. Výzkum, kterým Ministerstvo zemědělství pověřilo Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, přinesl výsledky potvrzující, že zcela nepochybně dochází k negativním trendům, které mají vliv na její degradaci.

Souhrnné informace o výzkumu najdete zde: bit.ly/TrendyPudCR

5 dní 1 hodina

Díky svodnému průlehu jsou nyní obyvatelé Pašovic chráněni před stoletou vodou.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn