Startuje další ročník soutěže Žít krajinou

Startuje další ročník soutěže Žít krajinou

V pondělí 17. září začal již 12. ročník soutěže Žít krajinou. Tu pořádá Státní pozemkový úřad, aby ocenil a představil veřejnosti nejkvalitnější realizovaná opatření navrhovaná v pozemkových úpravách. 

Soutěž Žít krajinou podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Jejím hlavním cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby tzv. společných zařízení. Mezi ty patří například biokoridory a biocentra, vodní nádrže, průlehy, větrolamy nebo polní cesty. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, obcí, projektantů i dodavatelů, a chce tak přispět ke zvýšení prestiže oboru.

Do soutěže mohou své projekty přihlásit místně příslušné pobočky krajských pozemkových úřadů, autoři návrhů pozemkových úprav (projektanti nebo projekční firmy), autoři realizačního projektu společného zařízení, firmy zodpovědné za realizaci společného zařízení a obce, respektive vlastníci společného zařízení.

Letos se bude opět soutěžit ve dvou kategoriích. Tou první je Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků) a druhou Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření).

V každé kategorii vyhlásí odborná komise první tři místa, dále bude udělena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, kterou získá projekt s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování. Veřejnost bude mít možnost se do hlasování zapojit v průběhu prosince 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na jaře 2019.

Projekty do soutěže mohou být přihlášeny pouze elektronicky, a to do 31. 10. 2018 prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace na adrese www.soutezzitkrajinou.cz, která je dostupná v rámci webových stránek Státního pozemkového úřadu.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

15 hodin 14 minut

Motivem pro zahájení pozemkových úprav v Poděšíně na Vysočině bylo zdigitalizování katastrální mapy a vybudování společných zařízení, která by obec a její okolí chránila před povodněmi a erozí půdy. A to se také povedlo! Když před třemi lety lilo jako z konve, do obce se žádná bahnitá voda z polí nedostala. Stačilo postavit jen jeden rybník. Více si přečtěte v našem článku.

3 dní 15 hodin

Jak zabavit děti v nekonečném čekání na Ježíška? Vemte je zítra do Národního zemědělského muzea! Děti si vyzkouší zdobit vánoční perníčky, vyrobit vánoční lucerničku nebo přání a mohou se dozvědět něco nového o kaprech v expozici Rybářství. Navíc si můžete dopřát i sladkou tečku v podobě tradičních vánočních dobrot v expozici Gastronomie.
Více o akci zde: https://bit.ly/2Bq9iiH

4 dní 15 hodin

Hlasujte v kategorii – Zelená a dopravní infrastruktura! Podpořte svého favorita a rozhodněte, které společné zařízení získá cenu veřejnosti!

Kompletní seznam přihlášených projektů: https://bit.ly/2Q9urGj

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn