Startuje další ročník soutěže Žít krajinou

Startuje další ročník soutěže Žít krajinou

V pondělí 17. září začal již 12. ročník soutěže Žít krajinou. Tu pořádá Státní pozemkový úřad, aby ocenil a představil veřejnosti nejkvalitnější realizovaná opatření navrhovaná v pozemkových úpravách. 

Soutěž Žít krajinou podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Jejím hlavním cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby tzv. společných zařízení. Mezi ty patří například biokoridory a biocentra, vodní nádrže, průlehy, větrolamy nebo polní cesty. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, obcí, projektantů i dodavatelů, a chce tak přispět ke zvýšení prestiže oboru.

Do soutěže mohou své projekty přihlásit místně příslušné pobočky krajských pozemkových úřadů, autoři návrhů pozemkových úprav (projektanti nebo projekční firmy), autoři realizačního projektu společného zařízení, firmy zodpovědné za realizaci společného zařízení a obce, respektive vlastníci společného zařízení.

Letos se bude opět soutěžit ve dvou kategoriích. Tou první je Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků) a druhou Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření).

V každé kategorii vyhlásí odborná komise první tři místa, dále bude udělena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, kterou získá projekt s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování. Veřejnost bude mít možnost se do hlasování zapojit v průběhu prosince 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na jaře 2019.

Projekty do soutěže mohou být přihlášeny pouze elektronicky, a to do 31. 10. 2018 prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace na adrese www.soutezzitkrajinou.cz, která je dostupná v rámci webových stránek Státního pozemkového úřadu.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

1 hodina 22 minut

Dobelice na Znojemsku se už nemusí bát přívalových deštů! Jaká opatření jsme v rámci komplexních pozemkových úprav zrealizovali, si přečtěte v našem článku.

4 dní 1 hodina

V letech 2017 a 2018 jsme provedli opravu nebo záchovné práce u dvanácti drobných sakrálních staveb nacházejících se na pozemcích v příslušnosti hospodaření SPÚ. Opravy byly prováděny ve spolupráci s místně příslušnými obecními úřady a orgány památkové péče. Touto formou napomáháme k obnově a udržení kulturního dědictví venkovské krajiny.

6 dní 3 hodin

Delegace SPÚ v čele se zástupcem ústředního ředitele Martinem Vrbou se zúčastnila mezinárodní vědecké konference „Slovensko — krajina neznámych vlastníkov“, která proběhla 11. - 12. října ve slovenské Nitře. Akci pořádala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře a Komora pozemkových úprav SR. Naši zástupci představili nejen činnost SPÚ, ale především naše mnohaleté zkušenosti s pozemkovými úpravami. Cílem setkání byla diskuze o pozemkových úpravách z hlediska jejich potenciálu, využitelnosti, společenského a ekonomického dosahu a dopadu na životní prostředí.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn