Startuje další ročník soutěže Žít krajinou

Startuje další ročník soutěže Žít krajinou

V pondělí 17. září začal již 12. ročník soutěže Žít krajinou. Tu pořádá Státní pozemkový úřad, aby ocenil a představil veřejnosti nejkvalitnější realizovaná opatření navrhovaná v pozemkových úpravách. 

Soutěž Žít krajinou podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Jejím hlavním cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby tzv. společných zařízení. Mezi ty patří například biokoridory a biocentra, vodní nádrže, průlehy, větrolamy nebo polní cesty. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, obcí, projektantů i dodavatelů, a chce tak přispět ke zvýšení prestiže oboru.

Do soutěže mohou své projekty přihlásit místně příslušné pobočky krajských pozemkových úřadů, autoři návrhů pozemkových úprav (projektanti nebo projekční firmy), autoři realizačního projektu společného zařízení, firmy zodpovědné za realizaci společného zařízení a obce, respektive vlastníci společného zařízení.

Letos se bude opět soutěžit ve dvou kategoriích. Tou první je Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků) a druhou Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření).

V každé kategorii vyhlásí odborná komise první tři místa, dále bude udělena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, kterou získá projekt s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování. Veřejnost bude mít možnost se do hlasování zapojit v průběhu prosince 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na jaře 2019.

Projekty do soutěže mohou být přihlášeny pouze elektronicky, a to do 31. 10. 2018 prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace na adrese www.soutezzitkrajinou.cz, která je dostupná v rámci webových stránek Státního pozemkového úřadu.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn