Společná zařízení chrání Dolany před povodněmi

Společná zařízení chrání Dolany před povodněmi

Městys Červené Pečky leží mezi Kolínem a Kutnou Horou. Katastrálně pod ně spadají i Dolany. Ty byly již v roce 1978 zasaženy povodněmi a to se později několikrát opakovalo, i když v menším rozsahu. I proto zde ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) přistoupili k pozemkovým úpravám a výstavbě společných zařízení. Některá z nich totiž mají povodním a vodní erozi půdy zabránit.

V Červených Pečkách žije 1788 obyvatel a katastrální území má rozlohu 1617 hektarů. V roce 2011 zde bylo evidováno 746 adres. Obcí prochází železniční trať vedoucí z Kolína do Ledečka. Nový zasakovací průleh byl postaven v místně zvaném Pod Vrchy – Ohrádka. Má za úkol bezpečně odvést srážkovou vodu, stabilizovat vodní režim, slouží jako protierozní opatření, zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny a chrání zastavěné území obce při velkých deštích. V lokalitě byly postaveny také celkem čtyři protierozní příkopy, z nichž nejdelší má na délku téměř osm set metrů. Přívalovou vodu pomáhají zachycovat i dva suché poldry.

Požerák z betonu

V rámci protierozních a protipovodňových opatření v Dolanech byly také odstraněny trubní závlahové řady v celkové délce 53 metrů v prostoru pod tělesem zemní hráze suchého poldru. Hráz je dlouhá necelých 87 metrů a její výška je 2,6 metru. Koruna hráze je široká tři metry. Pro vypouštění vody byl navržen takzvaný požerák z betonu s výškou 2,5 metru a na něj navazuje potrubí DN 500 v délce lehce přesahující 10 metrů. Navazující spodní výpust DN 500 má délku 10,25 metru, na jejím konci je revizní šachta DN 1000.

Protierozní příkop č. 4 o celkové délce téměř 546 metrů má dno, které se rozšiřuje z 60 na 160 centimetrů. Rámový propustek na místní komunikaci má rozměry 2 x 1 metr a délku 9 metrů. Na výtokové straně je přídlažba z lomového kamene. Na ni navazuje zvětšený stávající silniční příkop.

Cesty lepší než silnice

Protierozní a protipovodňová opatření však nejsou jediným projektem společných zařízení v Červených Pečkách. SPÚ tady vybudoval také osm cest. Celkem jsou dlouhé něco přes deset kilometrů a byly dokončeny v minulém roce. Například cesta HPC 3 má délku 1230 metrů, asfaltový povrch a i s příkopem je široká 6 až 8 metrů.

Některé nové komunikace jsou kvalitnější než příjezdové silnice, které do městyse vedou. A tak začaly být i kvůli kratší cestě populární u motoristů. Jenže se u nich podle místostarosty Radka Kulhánka začaly brzy objevovat černé skládky, a tak na ně museli umístit závory. K těm mají klíče jen zemědělci a další povolaní. U některých cest byly vysazeny aleje a kromě zemědělců si je oblíbili cyklisté či matky s kočárky, které tu neohrožuje běžný automobilový provoz.

Výhodné vylepšení krajiny

Poslední z cest na svou realizaci teprve čeká, povede z Dolan do Nebovid. „Půjde o jakýsi obchvat pro zemědělce, kteří pak nebudou muset projíždět Červenými Pečkami,“ říká místostarosta Kulhánek. Občany tak nebude rušit hluk traktorů ani zápach z některých nákladů a ulice nebudou znečištěné bahnem z polí.

Místostarosta Kulhánek doporučuje pozemkové úpravy i dalším obcím. Podle něj je to výhodný způsob vylepšení krajiny, při kterém samosprávy ze svého nemusejí investovat ani korunu, protože vše hradí stát. Společná zařízení jsou po dokončení převedena do majetku obcí, a ty proto mají povinnost je udržovat. S podobnými výdaji by tedy měl podle Kulhánka každý počítat a nejde jen o investice do pracovní síly. Vysokou pořizovací cenu má i technika. V Červených Pečkách si museli pořídit například svahovou sekačku Spider na dálkové ovládání, která je přišla na 600 tisíc korun.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn