Pozemkové úpravy pomohly Choťovicím

Pozemkové úpravy pomohly Choťovicím

Vodní nádrž, biokoridor, polní cesty nebo lesní a luční biocentrum, to vše vzniklo na území Choťovic nedaleko Kolína v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy. Tato společná zařízení vybudoval Státní pozemkový úřad (SPÚ) na ploše 439 ha v letech 2007 až 2011. Celkově se tím zlepšila prostupnost krajiny i život obyvatel. Podařilo se také zvýšit ekologickou stabilitu území a ochranu půdního fondu. 

Nádrž, která se nachází na soutoku Mirkovického potoka a melioračních kanálů, pomohla upravit vodní režim v krajině. Snížila dopady přívalových dešťů a povodní, ale i sucha. Vyřešila odtokové poměry a zajistila v krajině retenční prostor. Vodní plocha je velká 1,3 hektaru a nádrž obvykle pojme 11 tisíc metrů krychlových vody, ale v případě potřeby může zadržet až 17 tisíc metrů krychlových. Hráz je zemní, sypaná z místních materiálů podél stávající cesty. Koruna hráze a část svahu je zpevněna ohumusováním a osetím a část svahu pod hladinou je opevněna pohozem z makadamu. Plánované náklady na výstavbu činily podle projektové dokumentace 3,5 milionu korun, ale skutečné náklady nepřesáhly tři miliony.

_chotovice6

Biocentrum, které sousedí s vodní nádrží, tvoří 101 stromů a 825 keřů. Přímo navazující biokoridor vznikl jako nový prostor pro migraci zvířat. Na jeho výsadbu bylo použito 115 stromů, mezi kterými jsou habry, lípy, javory, břízy, olše, jeřáby, duby a topoly. Nově tu roste i 995 keřů brslenu, hlohu, lísky, svídy, zimolezu, vrb a trnek. Stromy a keře byly vysázeny v letech 2009 až 2011 a celkové náklady na zeleň a její údržbu byly 1,9 milionu korun.

_chotovice2

Pod dohledem mořské víly

Dalším společným zařízením, které SPÚ po komplexních pozemkových úpravách postavil u Choťovic, jsou nové polní cesty. Ty slouží nejen zemědělcům k dopravě na obhospodařované pozemky, ale i veřejnosti k rekreaci, sportu či kulturnímu vyžití.
Obec z finančních prostředků Krajského úřadu vybudovala u vodní nádrže a biocentra přístřešek a lavičky pro odpočinek cyklistů, bruslařů i chodců, kteří tu najdou i mapy cyklotras a okolí. Nechybějí ani nástěnky se základními informacemi z historie obce nebo popisem místních živočichů a rostlin. Návštěvníci mohou také využít ohniště, na které dohlíží dřevěná socha mořské víly. Polní cesty jsou z asfaltocementu s kvalitním povrchem, konstrukčně stavěné i na odvoz cukrové řepy, která se tu hojně pěstuje. Podél cest je pomocí drenáží a příkopů odváděna srážková voda přímo do nádrže. Liniová zeleň chrání pozemky proti větrné erozi. Celkem tu vzniklo 6300 metrů polních cest a dalších 1200 metrů se bude letos stavět.

_chotovice5

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 dní 7 hodin

Obnovená vodní nádrž, která slouží i k rekreačním účelům, je nejviditelnějším přínosem projektu protierozních opatření v obci Horní Lipka. Na místo jsme vrátili i původní vodní tok ústící do nádrže a oživili dva někdejší mokřady. Podél nádrže i mokřadů jsme vysadili zeleň. Stavba zadrží vodu a ta tak nezaplaví dané území. Nabízí také vhodné podmínky pro výskyt vodomilných živočichů a rostlin.

3 dní 7 hodin

Ministr zemědělství Miroslav Toman, ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba a rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička dnes na společné tiskové konferenci představili hlavní změny v řešení pozemkových úprav.

V závislosti na klimatických změnách se pozemkové úpravy zaměří na dlouhodobé zadržení vody v krajině, jejich součástí nově bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody...
Více informací v tiskové zprávě: https://www.spucr.cz/aktuality/pozemkove-upravy-se-zmeni-zameri-se-na-dlouhodobe.html

1 týden 3 dní

Výstavbou krajinotvorné nádrže Mušalec jsme obnovili systém propojených rybníků, které nejen zachycují vodu, ale výrazně snižují průběh a následky případné povodňové vlny. Nádrž také zvyšuje zásoby podzemní vody a zlepšuje protierozní ochranu. Mimo to slouži pro místní i jako příjemné místo pro relax. V roce 2015 jsme navíc v rámci plánu společných zařízení přistavěli polní cestu s mostem a vysázeli lokální biokoridor.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn