Pozemkové úpravy pomohly Choťovicím

Pozemkové úpravy pomohly Choťovicím

Vodní nádrž, biokoridor, polní cesty nebo lesní a luční biocentrum, to vše vzniklo na území Choťovic nedaleko Kolína v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy. Tato společná zařízení vybudoval Státní pozemkový úřad (SPÚ) na ploše 439 ha v letech 2007 až 2011. Celkově se tím zlepšila prostupnost krajiny i život obyvatel. Podařilo se také zvýšit ekologickou stabilitu území a ochranu půdního fondu. 

Nádrž, která se nachází na soutoku Mirkovického potoka a melioračních kanálů, pomohla upravit vodní režim v krajině. Snížila dopady přívalových dešťů a povodní, ale i sucha. Vyřešila odtokové poměry a zajistila v krajině retenční prostor. Vodní plocha je velká 1,3 hektaru a nádrž obvykle pojme 11 tisíc metrů krychlových vody, ale v případě potřeby může zadržet až 17 tisíc metrů krychlových. Hráz je zemní, sypaná z místních materiálů podél stávající cesty. Koruna hráze a část svahu je zpevněna ohumusováním a osetím a část svahu pod hladinou je opevněna pohozem z makadamu. Plánované náklady na výstavbu činily podle projektové dokumentace 3,5 milionu korun, ale skutečné náklady nepřesáhly tři miliony.

_chotovice6

Biocentrum, které sousedí s vodní nádrží, tvoří 101 stromů a 825 keřů. Přímo navazující biokoridor vznikl jako nový prostor pro migraci zvířat. Na jeho výsadbu bylo použito 115 stromů, mezi kterými jsou habry, lípy, javory, břízy, olše, jeřáby, duby a topoly. Nově tu roste i 995 keřů brslenu, hlohu, lísky, svídy, zimolezu, vrb a trnek. Stromy a keře byly vysázeny v letech 2009 až 2011 a celkové náklady na zeleň a její údržbu byly 1,9 milionu korun.

_chotovice2

Pod dohledem mořské víly

Dalším společným zařízením, které SPÚ po komplexních pozemkových úpravách postavil u Choťovic, jsou nové polní cesty. Ty slouží nejen zemědělcům k dopravě na obhospodařované pozemky, ale i veřejnosti k rekreaci, sportu či kulturnímu vyžití.
Obec z finančních prostředků Krajského úřadu vybudovala u vodní nádrže a biocentra přístřešek a lavičky pro odpočinek cyklistů, bruslařů i chodců, kteří tu najdou i mapy cyklotras a okolí. Nechybějí ani nástěnky se základními informacemi z historie obce nebo popisem místních živočichů a rostlin. Návštěvníci mohou také využít ohniště, na které dohlíží dřevěná socha mořské víly. Polní cesty jsou z asfaltocementu s kvalitním povrchem, konstrukčně stavěné i na odvoz cukrové řepy, která se tu hojně pěstuje. Podél cest je pomocí drenáží a příkopů odváděna srážková voda přímo do nádrže. Liniová zeleň chrání pozemky proti větrné erozi. Celkem tu vzniklo 6300 metrů polních cest a dalších 1200 metrů se bude letos stavět.

_chotovice5

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

4 hodin 10 minut

Víte, že včera byl světový den včel? V Česku sice přibývá městských nebo střešních úlů, ale celkově u nás včel ubývá. Za uplynulý rok uhynulo na venkově přes 130 včelstev, především kvůli chemickým postřikům zemědělských plodin.

Na zámku Kačina u Kutné hory se přijďte podívat na expozici věnovanou včelám. Dozvíte se tak něco nového o tom, jak moc jsou včely důležité pro celý ekosystém.
Také si můžete projí na výstavu Státního pozemkového úřadu věnovanou krajinotvorbě.

4 dní 4 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

1 týden 5 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn