Polní cesty u Dřínova pomáhají turistickému ruchu

Polní cesty u Dřínova pomáhají turistickému ruchu

Zajímavé projekty z Kroměřížska byly v loňském roce zařazeny do soutěže Společných zařízení roku. Nové polní cesty propojují Uhřice a Dřínov, zpřístupňují pozemky v okolí těchto obcí a plní i krajinotvornou funkci.

„Projekty společných zařízení jsme začali připravovat na základě schválených komplexních pozemkových úprav, které probíhaly asi v letech 2004–2008. První realizací v našem katastrálním území byla asfaltobetonová komunikace z Dřínova do sousední obce Uhřices, která je vhodná pro zemědělskou techniku. Z velké části kopíruje trasu bývalé polní cesty, která byla zpevněna jen v některých místech,“ říká starosta Dřínova Miroslav Štěpán a dodává, „kromě zemědělců polní cesta slouží i lidem, kteří si po ní velmi výrazně zkracují cestu do nejbližšího města – Morkovic. Cesta z Dřínova do Uhřic byla dříve dlouhá asi devět kilometrů a nyní se zkrátila na 2,7 kilometru. Polní cesta, která byla dokončena již v roce 2012, však není otevřena pro nákladní nebo autobusovou dopravu a naopak je hodně využívána cykloturisty či in-linovými bruslaři. A i když komunikace nefiguruje na žádné mapě cyklostezek, cyklisté ji využívají, aby se dostali ke značené cyklostezce mezi Morkovicemi a Nezamyslicemi, ze které je možné pokračovat i dalšími směry.“

Polní cesta i zámek vábí turisty

Podle starosty by se dalo říci, že výstavba polní cesty silnice pomohla v lokalitě i rozvoji turistického ruchu. Výletníci si mohou i v samotném Dřínově prohlédnout místní zámek. Podívat se však mohou jen zvenčí, protože právě probíhá rekonstrukce. „Přesto tato památka poutá velkou pozornost. Jde přitom o soukromý majetek a vedle objektu je i tříhektarový park se vzácnými stromy, který je též památkově chráněn.“

Zájem o bydlení

Co se týče demografického vývoje, Dřínov naštěstí netrpí vylidňováním tak, jako některá jiná venkovská sídla. Obec totiž v minulosti investovala prostředky, čas i energii do výstavby infrastruktury a přípravy nových stavebních pozemků. „Máme velmi výhodnou polohu – dálnice D1 je od nás vzdálená asi pět kilometrů. Do Brna, Olomouce i Zlína se dá autem dostat do půl hodiny, nejvíce lidí však stále dojíždí za prací do nejbližších Morkovic a Kroměříže. Je u nás také určitě zdravé prostředí a pěkná příroda,“ uzavírá starosta.

_drinov-pred-a-po

Stavba cesty před a po.

  Foto: SPÚ, Shutterstock.com

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 dní 7 hodin

Obnovená vodní nádrž, která slouží i k rekreačním účelům, je nejviditelnějším přínosem projektu protierozních opatření v obci Horní Lipka. Na místo jsme vrátili i původní vodní tok ústící do nádrže a oživili dva někdejší mokřady. Podél nádrže i mokřadů jsme vysadili zeleň. Stavba zadrží vodu a ta tak nezaplaví dané území. Nabízí také vhodné podmínky pro výskyt vodomilných živočichů a rostlin.

3 dní 7 hodin

Ministr zemědělství Miroslav Toman, ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba a rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička dnes na společné tiskové konferenci představili hlavní změny v řešení pozemkových úprav.

V závislosti na klimatických změnách se pozemkové úpravy zaměří na dlouhodobé zadržení vody v krajině, jejich součástí nově bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody...
Více informací v tiskové zprávě: https://www.spucr.cz/aktuality/pozemkove-upravy-se-zmeni-zameri-se-na-dlouhodobe.html

1 týden 3 dní

Výstavbou krajinotvorné nádrže Mušalec jsme obnovili systém propojených rybníků, které nejen zachycují vodu, ale výrazně snižují průběh a následky případné povodňové vlny. Nádrž také zvyšuje zásoby podzemní vody a zlepšuje protierozní ochranu. Mimo to slouži pro místní i jako příjemné místo pro relax. V roce 2015 jsme navíc v rámci plánu společných zařízení přistavěli polní cestu s mostem a vysázeli lokální biokoridor.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn