Pohořelice: Dvěma hektary vodní plochy to nekončí

Pohořelice: Dvěma hektary vodní plochy to nekončí

Se zhruba 897 obyvateli jsou Pohořelice na Zlínsku obcí, jejíž katastr ze severní strany téměř bezprostředně navazuje na území Otrokovic. K místním zajímavostem patří mimo jiné zámek či nádrž. Vznikla v roce 2018 jako jeden z výsledků spolupráce se Státním pozemkovým úřadem.

„Jsme maximálně spokojení. Všechny projekty, které jsme s pozemkovým úřadem realizovali, jsou velice pozitivně kvitovány a dobře slouží lidem. Spolupráce začala pozemkovými úpravami. Jejich začátek se datuje zhruba do období před pěti lety. Proces je zatím dokončený přibližně z jedné poloviny,“ říká Jaroslav Němeček, který je starostou Pohořelic. Projekty v jeho obci bodovaly ve 12. ročníku soutěže Žít krajinou.

Boj s erozí

Na začátku spolupráce s SPÚ bylo v rámci pozemkových úprav scelování ploch, které i nadále pokračuje. V Pohořelicích také přibyla celá řada společných zařízení. Velký význam mají například remízky rozdělujících lány polí. Ty mají mimo jiné funkci větrolamu a brání větrné erozi půdy.

Největší radost má Němeček z dvouhektarové vodní plochy, která v jeho obci vznikla. Navíc na místě, které bylo dříve podmáčené a nefunkční. „Teď si můžeme říci, že do přírody se vrátil život. Objem nádrže je necelých 25 tisíc kubíků vody. Kromě toho se pro velký úspěch plánuje projekt ještě jedné nádrže. Ta bude téměř stejně velká jako existující vodní dílo,“ dodává starosta.

Směřování přívalové vody

Vodní plochy mimo jiné pomáhají omezovat splach půdy v případech, kdy dojde na velké přívalové deště. V existující nádrži už je také život. Jsou tam ryby, žáby, čápi, kachny. Místo ale nefunguje například jako chovný rybník. Zdejší rybáři nicméně založili spolek a v blízkosti nádrže vyučují děti, které se dozvědí vše, co potřebují vědět o rybách. Někteří místní lidé už to v místě zkoušeli i s koupáním, v okolí jsou ale jiná místa, která se pro tento účel osvědčila lépe.

„Zadržování vody v krajině je dnes alfa a omega všeho. Co si budeme povídat – voda totiž stále chybí. Byly vydlážděním upravené stovky metrů koryt potoků, které sbírají vodu. Díky tomu je přívalová voda lépe nasměrovaná do nádrže. Kromě toho u nás jsou vysázené i stromy a keře. To, co se dříve zničilo, se dnes dává do pořádku. Pokoušíme se bránit erozi, která probíhala na těch obrovských lánech, a snahou je, aby nepokračovala dál,“ upozorňuje Němeček.

Mezi plánovanými projekty jsou podle něj cesty, stovky metrů dalších remízků, které by měly rozdělit velké lány. Některé z nich už přitom byly vysazeny, práce na dalších budou ještě pokračovat. „Ve výběru dřevin nechybí ovocné stromy, jako jsou jabloně či hrušně. A z keřů ty šípkové či trnky. Krajina by díky tomu postupně měla získat takovou podobu, jakou mívala původně. Mělo by jít o menší pole rozdělená remízky, ve kterých najde své útočiště i zvěř. Ta na obrovských lánech, kterým říkám sahara, nemá šanci,“ říká starosta a dodává: „Cesty se budou stavět z udusané šotoliny. Zatím se vybudovalo zhruba do pěti kilometrů. K dokončení zbývá zhruba stejná vzdálenost.“

Hlavním účelem nových komunikací je, aby se zemědělci díky nim mohli snadno dostat ke svým polím. V minulosti se často stávalo, že s traktorem zapadli a už nemohli vyjet. Cesty ale lidé také vyhledávají na vycházky či k projížďkám na kole.

Všechna vybudovaná společná zařízení zatím nebyla podle starosty převedena do vlastnictví obce. S tím se ale stejně jako na jiných místech, kde už byly projekty realizovány, do budoucna počítá. A tak budou Pohořelice zase o něco bohatší, i když si ani dnes nemůžou stěžovat na bohatství například v podobě místních pamětihodností. „Naše obec má obrovskou historii a mimo jiné vlastní zámek, dva kostely či statek,“ uzavírá starosta.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn