Pod novým názvem Žít krajinou začíná další ročník soutěže společných zařízení

Pod novým názvem Žít krajinou začíná další ročník soutěže společných zařízení

Žít krajinou je nový název soutěže Společné zařízení roku, kterou od roku 2006 pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. 

Biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy, větrolamy nebo například vysázená zeleň jsou prvky, které pomáhají české krajině. Budují se v rámci pozemkových úprav, které zpřehledňují a uspořádávají pozemky tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům i jejich účelu. A součástí návrhu pozemkových úprav je právě i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických, protierozních a vodohospodářských opatření.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a chce tak přispět ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Soutěžit se nově bude pouze ve dvou kategoriích: Zelená a dopravní infrastruktura a Tvorba a ochrana krajiny. Ze šesti oceněných z uvedených dvou skupin navíc odborná porota vybere držitele Ceny Státního pozemkového úřadu. Cena veřejnosti pro společné zařízení roku pak bude udělena projektu, který získá nejvíce hlasů od návštěvníků webových stránek soutěže.

Přihlášky do již 11. ročníku soutěže je možné podávat od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018 přes web www.soutezzitkrajinou.cz. Na stejném místě se zájemci dozvědí podrobné informace a přesné znění pravidel. Do soutěže se mohou kromě poboček SPÚ přihlásit se svými projekty i další tvůrci společných zařízení jako například obce. Slavnostní vyhlášení vítězů se bude konat 3. května 2018 v Senátu Parlamentu ČR.

Společná zařízení putují do Evropy

Soutěž Žít krajinou bude také nově zařazena do vyhlašování Cen české krajiny (CČK). V té se mimo jiné vybírá kandidát na Cenu Rady Evropy za krajinu (Landscape Award of the Council of Europe).

Soutěž CČK oceňuje projekty a opatření týkající se udržitelného rozvoje, správy nebo plánování krajiny, které mají vyčíslitelný výsledek. Popularizuje význam krajiny pro kvalitní život a posiluje účast běžných občanů na rozhodování o tom, kam krajina nejen v místě jejich bydliště bude směřovat a jak ji člověk bude spoluutvářet.

„Chtěla bych poděkovat Ministerstvu životního prostředí, že to nakonec takto dopadlo, i když jsme tuto problematiku diskutovali velmi dlouho. Jsem ráda a myslím, že se tímto krokem vzájemně podpoříme a naše společná zařízení získají větší prestiž,“ říká k zařazení ceny Žít krajinou do CČK ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Některé projekty se díky účasti v Cenách české krajiny a zařazení v Ceně Rady Evropy za krajinu staly známé u nás i v Evropě. Město Strakonice například bodovalo v CČK v roce 2014 díky záhonkům s letničkovými květinami. Projekt byl realizovaný ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity. A druhová skladba strakonických záhonů s květinami se lidem natolik zalíbila, že si něco podobného přáli i na své vlastní zahrádky. Semínka se tak nakonec začala pod názvem Strakonická louka prodávat.

Samotná soutěž Landscape Award, která české CČK zastřešuje, má mimo jiné na starosti popularizovat Evropskou úmluvu o krajině z roku 2000, ke které se Česká republika připojila v roce 2002. Cílem soutěže je také popularizovat úspěšné projekty, aby mohly být inspirací pro ostatní a mohly najít své následovníky v různých dalších místech Evropy. Evropské ocenění je udělováno jednou za dva roky.

Foto: Profimedia.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn