Nové cesty v Tupadlech zlepšují ekologickou stabilitu

Nové cesty v Tupadlech zlepšují ekologickou stabilitu

Díky restitucím se v Tupadlech na Mělnicku znovu rozdělil obří lán pole. Menší pozemky si žádaly nové přístupové cesty. Ty zde mají od roku 2015 díky Státnímu pozemkovému úřadu.

„Já jsem starostkou od roku 2014 a k samotným pozemkovým úpravám, které předcházely výstavbě cest, došlo ještě za minulého vedení obce. Do funkce jsem přišla, až když bylo všechno rozestavěné, ale spolupráce s lidmi ze SPÚ i se samotnou stavební firmou byla bezvadná. Do majetku obce jsme cesty zařadili v červenci roku 2015,“ říká starostka Tupadel Miloslava Šulová.

Nové cesty jsou dlouhé asi dva kilometry a jejich úkolem je zajistit vhodný přístup na okolní zemědělské pozemky. Výstavbou navíc došlo k žádoucímu trvalému rozčlenění krajiny a posílení ekologické stability území i díky vysázeným stromům, které komunikace lemují.

Povrch vozovky je tvořen stříkaným asfaltem. Výstavba byla trochu složitější i kvůli tomu, že v místě, kde dnes cesty stojí, bylo pole. Velký lán přitom vznikl v rámci kolektivizace za dob minulého režimu. Paradoxně v katastru i v některých mapách cesta nikdy nepřestala existovat. Ze stavebního hlediska se nicméně stavělo na zelené louce, přesněji na zeleném poli, a to od základu. Nejprve proto musela být ve vytyčeném koridoru odvezena ornice.

Potřeba nových cest vznikla díky restitucím. Velké lány, které vznikly kvůli kolektivizaci, se znovu proměnily na drobné pozemky, tedy formálně. Fyzicky na místě zůstal pořád velký lán, který má v pronájmu od různých drobných vlastníků jeden zemědělec. A požadavek na výstavbu cest vznikl také kvůli tomu, aby všechny drobné parcely měly vlastní přístupovou komunikaci pro případ, že by už jeden zemědělec neobhospodařoval všechny plochy najednou.

Klidová zóna nám chyběla

Starostka si přitom spolupráci s tímto hospodářem nemůže vynachválit, protože se sám stará o údržbu zeleně podél nové cesty: „On je velice hodný a hodní jsou také hasiči ze Želíz, kteří nám, když je velké sucho, zalévají stromky vysazené podél cesty, protože komunikace je z části i v jejich katastru. Jinak se ale samozřejmě o vše staráme společně. Běžný automobilový provoz jsme ale na cestu nepustili, a to i kvůli dalším navazujícím nezpevněným komunikacím. Mimo jiné by se totiž roznášelo bahno, které by pak bylo i v obci. V Tupadlech je také nevyhovující historický most s pískovcovou klenbou, který formálně nemá žádnou nosnost, a dopravní prostředky by ho mohly poničit. Na novou cestu ale chodíme na procházky s dětmi, pouštíme tam draky a třeba mé děti se tam učily jezdit na kole. Obcí procházejí samé frekventované silnice a taková klidová zóna, kde se nemusíme bát, že dítě srazí auto, nám chyběla.“

I když novou cestu přímo nevyužívají cykloturisté, v Tupadlech je poměrně intenzivní turistický ruch, protože se nacházejí na Kokořínsku. V blízkém okolí je celá řada různých pamětihodností včetně jeskyně Mordloch, skalního útvaru Sedm chlebů atd. Další zajímavosti jsou u nedaleké Vidimi a Dobřeně.

Starostka Šulová se s námi ještě podělí o své starosti, jak už z názvu funkce vyplývá. „Naším velkým problémem je intenzivní automobilová doprava a řidiči nerespektující padesátikilometrovou rychlost navzdory opatřením, jako je zpomalovací semafor. Jít podél silnice je proto životu nebezpečné. V poslední době se po vichřici přidaly i výpadky elektřiny,“ vypráví. Je takzvaně neuvolněnou starostkou, a tak musí kromě práce pro obci chodit i do normálního zaměstnání. „Starostuji proto po odpoledních, sobotách na úkor rodiny. Spolu s místostarostkou Blankou Škůrkovou jsme na obecním úřadě hned dvě ženy. Další tři jsou v zastupitelstvu, a to je výhoda, protože si hodně věcí vyhádáme a neustoupíme. Navíc se vykřičíme na obci a doma jsou chlapi šťastní, že už moc nemluvíme,“ dodává s úsměvem.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

2 dní 17 hodin

Anglický trávník - dokonalý “pažit”, který však překvapí svými negativy. V horkém období přispívá k suchu v krajině, zvyšuje prašnost ovzduší a snižuje druhovou rozmanitost. Proč se to děje a proč zvolit spíše jinou alternativu?

Anglický trávník je v podstatě monokultura,skládá se totiž jen z několika málo travních druhů. Kořeny má ve stejné hloubce, čerpá živiny ze stejné vrstvy půdy, stejně nakládá i s vláhou, a proto v suchém období snadno vysychá. Tomu napomáhá i skutečnost, že se musí pravidelně sekat, čímž se snižují jeho retenční schopnosti. Se suchou zemí jde také ruku v ruce zvýšená prašnost v okolí. Pravidelné zkracování na výšku několika málo centimetrů nesvědčí ani hmyzu, který zde mimo to nenalezne ani kvetoucí druhy rostlin, které by mohl opylovat. Chcete-li tedy více života na své zahrádce, zvolte spíše vícedruhové trávníky. Potěší vás pestrými barvami, najdete v nich i nějaké to zelené koření a prospějete tím okolní přírodě a druhové rozmanitosti.
Co preferujete vy?

4 dní 16 hodin

Pozemkové úpravy přinášejí možnost scelení pozemků, úpravy jejich tvarů či jejich vytyčení v terénu. Výhodou pozemkových úprav je také možnost rozdělení parcel, které jsou ve spoluvlastnictví. Přečtěte si podrobněji o problematice pozemkových úprav a zjistěte, co dalšího jsme se dozvěděli na nedávné přednášce Jiřího Novotného z mladoboleslavské pobočky SPÚ!

1 týden 3 dní

Podívejte se na krásnou ukázku toho, jak příroda dokáže s vodou dobře hospodařit.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn