Nová cesta v Krouně slouží zemědělcům, cyklistům i dětem

Nová cesta v Krouně slouží zemědělcům, cyklistům i dětem

V soutěži Společné zařízení roku se na druhém místě v kategorii opatření zpřístupnění pozemků umístila obec Krouna s polní cestou „K Vápenkám“ o délce 1 545 m a s povrchem z asfaltobetonu. Podél cesty je vysazeno 55 ovocných stromů.

„Spolupráce se Státním pozemkovým úřadem u nás začala již někdy okolo roku 2000, tedy ještě před tím, než jsem se stal starostou. Nejprve byly na řadě komplexní pozemkové úpravy. Měnily se hranice jednotlivých parcel, došlo také k výměnám pozemků, aby jednotliví vlastníci měli plochy více u sebe,“ vzpomíná starosta Krouny Petr Schmied.

„V rámci pozemkových úprav se také řešil přístup k jednotlivým parcelám, který byl někde velice složitý i proto, že některé původní cesty byly zarostlé náletovými dřevinami,“ dodává.

Jablka, hrušky

Teď už to vypadá úplně jinak. Z obce vedou asfaltové cesty, každý pozemek je dobře přístupný pomocí sjezdů. Nové cesty jsou lemovány ovocnými stromy – jabloněmi a hrušněmi. Jejich odrůdy byly přitom zvoleny s ohledem na to, co se v minulosti na Vysočině pěstovalo a dokáže odolat místním náročnějším klimatickým podmínkám. Byly vysázeny po dokončení stavby zhruba před 2,5 lety.

„Na nových cestách je vyřešeno odvodnění tak, aby nedocházelo k zaplavení některých pozemků,“ říká starosta a dodává, že i když bylo původním záměrem především vyřešit přístup k pozemkům pro zemědělce, nakonec nové komunikace plní daleko více funkcí.

„Lidé chodí po nových cestách rádi na procházky, jezdí tam na kole i na kolečkových bruslích. A pomohly i školákům, kteří denně putují do spádové školy v Krouně. Teď máme tři místní části propojené novými cestami, na kterých není automobilový provoz. Dříve děti chodily po silnici první třídy. Nyní se dostanou do školy bezpečně a rychleji po nových cestách z místních částí Rychnov i Oldřiš,“ říká starosta.

„Naše obec má dobré napojení například na Žďárské vrchy a díky tomu u nás jezdí hodně cyklistů. Chtěli bychom tu proto vybudovat nějaké cyklotrasy, které by navázaly na naše nové cesty. Dostali bychom se tak na mapy cyklotras. Zatím jsou to ale jen nápady, které projednáváme na zastupitelstvu a v radě obce,“ říká Petr Schmied.

Cyklistům a napojení na síť cyklostezek má pomoci i další, tentokrát lesní cesta, která se právě staví u místní části Čachnov. Její výstavba probíhá v režii Lesů ČR a bude sloužit také lesníkům.

Zámeček Karlštejn

Turistickým cílem může být v okolí obce Krouna Devět skal či Zkamenělý zámek. A v samotné Krouně jsou například dva kostely, jeden katolický a druhý evangelický. V Rychnově je památný strom, u nedaleké obce Svratouch stojí za návštěvu lovecký zámeček Karlštejn. Tomu se říká střecha Evropy, stojí na hlavním evropském rozvodí Labe a Dunaje. Ve druhé polovině 18. století si ho nechal postavit Filip Kinský. Od roku 1823 zámecký jmenovec slavnějšího hradu Karlštejn patřil Thurn-Taxisům. Návštěvníci si však mohou objekt prohlédnout jen zvenčí, protože není přístupný veřejnosti.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn