„Nejdůležitější je příprava,“ vzkazují z Dobelic k pozemkovým úpravám

„Nejdůležitější je příprava,“ vzkazují z Dobelic k pozemkovým úpravám

Ve spolupráci se znojemskou pobočkou SPÚ vybudovali v Dobelicích v rámci pozemkových úprav protierozní opatření v lokalitě U Hřiště a také nové cesty, které slouží zemědělcům.

Dobelice se nacházejí v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Žije tu 265 obyvatel. Nová protierozní opatření slouží hlavně ke zmírnění následků vodní eroze půdy. Zachytávají přívalové vody nad Dobelicemi. Jde o komplexní řešení, které se skládá z protierozního otevřeného příkopu OP1, polních cest C10 a C28, zatravněného protierozního pásu ZP1, protierozního zatravněného průlehu a biokoridorů LBK5 a 7. Na žádost zastupitelstva bylo vybudováno neškodné odvedení přívalových vod z lokality nad vesnicí, a to kvůli opakovanému zaplavování části obce a silnice II/396 ve směru z Dobelic na Olbramovice. Vše bylo dokončeno v roce 2014. Vybudování přilehlých biokoridorů zase pomohlo ke zlepšení ochrany okolní přírody a krajiny.

Vstřícnost SPÚ

„Komplexní pozemkové úpravy u nás začaly z iniciativy obce v listopadu 2001,“ říká Miloš Potůček, starosta obce, a dodává, že v Dobelicích byli s přístupem pracovníků SPÚ spokojení, „vycházeli nám vstříc ve věci požadavků obce i jednotlivých majitelů půdy.“ Nejnáročnější podle Potůčka bylo uspokojit požadavky některých majitelů pozemků na umístění nových ploch, aby získali půdu s odpovídající bonitou, tedy úrodností.

Vědět, co obec chce

A jaká zlepšení pro život v obci pozemkové úpravy se společnými zařízeními přinášejí? „Lidé mohou od ukončení pozemkových úprav na svých pozemcích lépe hospodařit nebo vysázet sady, upravit zahrady.“

„Chystáme se na druhou změnu územního plánu. Naše obec je sice malá, ale nejvíce, čeho si na ní cením, je to, že většina občanů drží při sobě a nedělají mezi sebou rozdíly,“ říká o dalších plánech Potůček. A co by z Dobelic vzkázali dalším obcím, které pozemkové úpravy teprve čekají? „Nejdůležitější je příprava a přesně vědět, co obec chce a potřebuje,“ zdůrazňuje starosta.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

1 hodina 25 minut

Dobelice na Znojemsku se už nemusí bát přívalových deštů! Jaká opatření jsme v rámci komplexních pozemkových úprav zrealizovali, si přečtěte v našem článku.

4 dní 1 hodina

V letech 2017 a 2018 jsme provedli opravu nebo záchovné práce u dvanácti drobných sakrálních staveb nacházejících se na pozemcích v příslušnosti hospodaření SPÚ. Opravy byly prováděny ve spolupráci s místně příslušnými obecními úřady a orgány památkové péče. Touto formou napomáháme k obnově a udržení kulturního dědictví venkovské krajiny.

6 dní 3 hodin

Delegace SPÚ v čele se zástupcem ústředního ředitele Martinem Vrbou se zúčastnila mezinárodní vědecké konference „Slovensko — krajina neznámych vlastníkov“, která proběhla 11. - 12. října ve slovenské Nitře. Akci pořádala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře a Komora pozemkových úprav SR. Naši zástupci představili nejen činnost SPÚ, ale především naše mnohaleté zkušenosti s pozemkovými úpravami. Cílem setkání byla diskuze o pozemkových úpravách z hlediska jejich potenciálu, využitelnosti, společenského a ekonomického dosahu a dopadu na životní prostředí.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn