„Nejdůležitější je příprava,“ vzkazují z Dobelic k pozemkovým úpravám

„Nejdůležitější je příprava,“ vzkazují z Dobelic k pozemkovým úpravám

Ve spolupráci se znojemskou pobočkou SPÚ vybudovali v Dobelicích v rámci pozemkových úprav protierozní opatření v lokalitě U Hřiště a také nové cesty, které slouží zemědělcům.

Dobelice se nacházejí v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Žije tu 265 obyvatel. Nová protierozní opatření slouží hlavně ke zmírnění následků vodní eroze půdy. Zachytávají přívalové vody nad Dobelicemi. Jde o komplexní řešení, které se skládá z protierozního otevřeného příkopu OP1, polních cest C10 a C28, zatravněného protierozního pásu ZP1, protierozního zatravněného průlehu a biokoridorů LBK5 a 7. Na žádost zastupitelstva bylo vybudováno neškodné odvedení přívalových vod z lokality nad vesnicí, a to kvůli opakovanému zaplavování části obce a silnice II/396 ve směru z Dobelic na Olbramovice. Vše bylo dokončeno v roce 2014. Vybudování přilehlých biokoridorů zase pomohlo ke zlepšení ochrany okolní přírody a krajiny.

Vstřícnost SPÚ

„Komplexní pozemkové úpravy u nás začaly z iniciativy obce v listopadu 2001,“ říká Miloš Potůček, starosta obce, a dodává, že v Dobelicích byli s přístupem pracovníků SPÚ spokojení, „vycházeli nám vstříc ve věci požadavků obce i jednotlivých majitelů půdy.“ Nejnáročnější podle Potůčka bylo uspokojit požadavky některých majitelů pozemků na umístění nových ploch, aby získali půdu s odpovídající bonitou, tedy úrodností.

Vědět, co obec chce

A jaká zlepšení pro život v obci pozemkové úpravy se společnými zařízeními přinášejí? „Lidé mohou od ukončení pozemkových úprav na svých pozemcích lépe hospodařit nebo vysázet sady, upravit zahrady.“

„Chystáme se na druhou změnu územního plánu. Naše obec je sice malá, ale nejvíce, čeho si na ní cením, je to, že většina občanů drží při sobě a nedělají mezi sebou rozdíly,“ říká o dalších plánech Potůček. A co by z Dobelic vzkázali dalším obcím, které pozemkové úpravy teprve čekají? „Nejdůležitější je příprava a přesně vědět, co obec chce a potřebuje,“ zdůrazňuje starosta.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

22 hodin 33 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn