Myslkovice mají díky pozemkovým úpravám protihlukový val

Myslkovice mají díky pozemkovým úpravám protihlukový val

Kromě pozemkových úprav pro Myslkovice spolupráce se Státním pozemkovým úřadem znamenala výstavbu protihlukového valu. Ten místním ulehčuje život v sousedství dálnice D3 a trasy budoucího železničního koridoru.

Obec Myslkovice se nachází pět kilometrů severně od jihočeské Soběslavi a má asi 370 obyvatel, v katastru se nachází 170 čísel popisných, z toho je zhruba 40 objektů, které slouží pouze k rekreaci. Za dob starostování Jiřího Vrhela, který je nyní ve funkci místostarosty, došlo na komplexní pozemkové úpravy. A jejich iniciátorem nebyla ani obec, ani Státní pozemkový úřad. V případě Myslkovic šlo trochu netradičně o ministerstvo dopravy, které mělo v obci hned dva předměty zájmu.

Resort se začal o myslkovický katastr zajímat jednak kvůli výstavbě dálnice D3 z Prahy do Tábora, jednak kvůli chystané železniční trase. Důvod jejího vzniku je přitom prozaický – trasa kolejí vede z Prahy směrem na jih ne zcela optimálně a hodně se klikatí. Vlaky musí kvůli zatáčkám zpomalit a zbytečně si zajíždějí. V rámci rekonstrukce železničního koridoru bylo rozhodnuto, že zrovna v okolí Myslkovic dojde k narovnání dráhy. I když stavba ještě nezačala, myslkovičtí se mohou těšit například na novou železniční stanici, která u nich zlepší dopravní obslužnost.

Komplexní pozemkové úpravy byly v Myslkovicích dokončeny v roce 2008 a jejich prioritou bylo pochopitelně vyčlenění ploch na obě zmíněné dopravní stavby. Kromě toho byl také například vybudován protihlukový val o délce asi 200 metrů. Jeho výstavba přitom nestála obec ani SPÚ vůbec nic. Zdarma ho navezlo Ředitelství silnic a dálnic, které tak upotřebilo materiál vytěžený při výstavbě dálnice. Přesto i val musel mít z pozemkových úprav vyčleněnou svou plochu. SPÚ pak zafinancoval na valu výsadbu zeleně – keřů i stromů, mezi nimiž najedeme buk, borovici či jalovec. A s tím, jak v průběhu let zeleň roste, se zlepšuje i protihluková funkce celého valu. Místostarosta přitom očekává, že val ještě zkrásní. Tři roky totiž musejí být dřeviny chráněné plotem před okusováním zvěří, než dostatečně narostou a získají odolnost. Za rok lhůta uplyne a plot bude možné demontovat. O dřeviny na ochranném valu se Myslkovice chtějí starat i nadále.

myslkovice2

Boj s hlukem

Obec navzdory existenci valu od hluku stoprocentně ochráněna není, protože s ní sousedí i dálniční most o délce 400 metrů, který však žádnou protihlukovou stěnou vybaven není. Hlukové měření přitom bylo podle místostarosty Vrhela provedeno před třemi lety, ale od té doby intenzita dopravy ještě narostla, takže je možné, že pokud by se měření opakovalo, do limitů by se dálnice D3 už nevešla. Pro případnou realizaci protihlukových opatření přitom obci hraje do karet, že i když dálnice již svému účelu slouží, stále ještě nemá kolaudaci. A v rámci kolaudačního řízení dostaly Myslkovice prostor pro své připomínky. Požadovaly právě řešení otázky hluku. Místostarosta přitom věří, že pokud by se hluková zkouška opakovala nyní, z realizace protihlukové stěny na uvedeném mostu by se stala zákonná povinnost.

Komplexní pozemkové úpravy se v Myslkovicích netýkaly jen popsaných dopravních staveb. Svůj pozemek tak například získal místní sportovní areál, který stál na parcelách několika soukromých vlastníků.

Narovnané hranice

Obec se také dočkala narovnání křivolatých hranic svého katastru a všechny pozemky, podobně jako v jiných katastrech, kde se pozemkové úpravy uskutečnily, získaly přístupové cesty. Dvě z nich dokonce vznikly jako zcela nové asfaltky a ani zdaleka neslouží jen zemědělcům. Jedna vede k lesu, židovskému hřbitovu, sportovnímu areálu a měří 600 metrů. Druhá, stodvacetimetrová směřuje k místní čistírně odpadních vod.

Za protihlukovým valem a dálnicí se počítá s výstavbou uvedeného železničního koridoru, která ale ještě nezačala. Podle místostarosty by stavební povolení mělo přijít v letošním roce.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn