Na Mladoboleslavsku je 35 katastrů po komplexních pozemkových úpravách

Na Mladoboleslavsku je 35 katastrů po komplexních pozemkových úpravách

„Náplní mé práce jsou restituce, církevní restituce, pozemkové úpravy a jsem členem regionální dokumentační komise. Zaměřuji se také na realizace společných zařízení navržených v rámci pozemkových úprav,“ říká Jiří Novotný, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu z pobočky Mladá Boleslav. Ten měl jednu z přednášek na semináři zaměřeném právě na problematiku pozemkových úprav, který se nedávno uskutečnil v obci Jizerní Vtelno na Mladoboleslavsku.

„Okres Mladá Boleslav má intenzivní zemědělství. Jde o řepařskou oblast. Z toho vyplývají nároky na zpřístupnění zemědělských pozemků. Z důvodů pěstování cukrové řepy jsou totiž polní cesty každoročně hodně zatěžované,“ řekl na přednášce Jiří Novotný. Zdůraznil, že pozemkové úpravy, které mají v oblasti více než stoletou tradici, mají význam nejen pro vlastníky, ale i pro uživatele, širokou veřejnost, krajinu a také pro životní prostředí. Velkou výhodou pro vlastníky pozemků a pro obce je, že vše, co s pozemkovými úpravami souvisí, hradí stát.

Řešení pro spoluvlastnictví

Pozemkové úpravy přinášejí možnost scelení pozemků, úpravy jejich tvarů či jejich bezplatné vytyčení v terénu. Je jasně vidět, jak byly pozemky sceleny a jak se zpřístupní. Výhodou pozemkových úprav je také možnost rozdělení parcel, které jsou ve spoluvlastnictví několika vlastníků. „Typický případ je, když například tři sourozenci mají ve společném vlastnictví desetihektarový pozemek. Pak je možné ho v rámci pozemkové úpravy rozdělit na tři samostatné části. A každá z nich bude mít svůj vlastní list vlastnictví v katastru nemovitostí. Pokud by se to mělo uskutečnit mimo pozemkové úpravy, bylo by to daleko složitější, ne-li takřka nemožné, a vyžadovalo by to povolení stavebního úřadu a geometrický plán, který by museli zájemci zaplatit. Na rozdíl od dělení v rámci pozemkových úprav, které je zdarma,“ upozorňuje Jiří Novotný.

K dalším výhodám patří zpřístupnění pozemků pomocí sítě polních cest. Jak všichni víme, před rokem 1989 došlo k podstatnému rozorání cest, vznikly velké lány a síť účelových komunikací v terénu chybí, takže náprava tohoto stavu je jedním z cílů pozemkových úprav. Veškeré změny se projednávají s vlastníky pozemků a obcemi. Nefunguje to tak, že by například úředníci nadiktovali obci, kudy cestní síť povede.

Majitelům takový postup samozřejmě umožní lépe využívat pozemky. Tomu pomáhají i další zásahy. Každý zemědělec například ví, že velice špatně se obhospodařují pozemky ve tvaru ostrých trojúhelníků. V rámci pozemkových úprav se tyto nevhodné tvary optimalizují a je možné najít i východiska ze složitějších situací. „Například uprostřed stohektarového pole má jiný vlastník pět hektarů, ke kterým se přes cizí plochy nemůže dostat. Díky pozemkovým úpravám se stane vlastníkem nově navrženého pozemku, který je přístupný a který může obhospodařovat či samostatně pronajmout. Po pozemkových úpravách je každý pozemek přístupný z veřejné cesty. Například když je v pozemkových úpravách navrženo patnáct cest, ne všechny se budou realizovat – realizace proběhne u cest, které jsou prioritní. V katastru však mají každopádně všechny polní cesty připraven vlastní pozemek.“ říká Novotný.

Podmínky pronájmu

Důležité je, že v souvislosti s pozemkovými úpravami přestanou platit dosavadní nájemní smlouvy. Ty se pak uzavírají nově. A je proto možné sjednat nové, lepší podmínky pronájmu. Pozemkovými úpravami se sníží nejen počet pozemků, ale i počet listů vlastnictví vedených v katastru nemovitostí.

„U nás v okresu Mladá Boleslav máme sedm katastrů s ukončenými jednoduchými pozemkovými úpravami a ve 35 katastrálních územích byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy. Zatím jsme se soustředili hlavně na žádosti z území, kde jsou nejlepší bonity zemědělské půdy v našem okrese a kde je zájem o pozemkové úpravy nejvyšší,“ uzavírá Novotný.

Foto: Shutterstock.com

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

1 hodina 24 minut

Dobelice na Znojemsku se už nemusí bát přívalových deštů! Jaká opatření jsme v rámci komplexních pozemkových úprav zrealizovali, si přečtěte v našem článku.

4 dní 1 hodina

V letech 2017 a 2018 jsme provedli opravu nebo záchovné práce u dvanácti drobných sakrálních staveb nacházejících se na pozemcích v příslušnosti hospodaření SPÚ. Opravy byly prováděny ve spolupráci s místně příslušnými obecními úřady a orgány památkové péče. Touto formou napomáháme k obnově a udržení kulturního dědictví venkovské krajiny.

6 dní 3 hodin

Delegace SPÚ v čele se zástupcem ústředního ředitele Martinem Vrbou se zúčastnila mezinárodní vědecké konference „Slovensko — krajina neznámych vlastníkov“, která proběhla 11. - 12. října ve slovenské Nitře. Akci pořádala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře a Komora pozemkových úprav SR. Naši zástupci představili nejen činnost SPÚ, ale především naše mnohaleté zkušenosti s pozemkovými úpravami. Cílem setkání byla diskuze o pozemkových úpravách z hlediska jejich potenciálu, využitelnosti, společenského a ekonomického dosahu a dopadu na životní prostředí.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn