Malenické cesty bodovaly

Malenické cesty bodovaly

Ocenění dvanáctého ročníku soutěže Žít krajinou byla udělena 12. března letošního roku již tradičně na půdě Senátu. V kategorii Zelená a dopravní infrastruktura se na druhém místě umístily jihočeské Malenice s necelými sedmi stovkami obyvatel a s projektem šestice zajímavých cest.

Starostou obce z okresu Strakonice je Josef Bednařík, který nám řekl několik vět k přínosu realizovaných projektů, na kterých se podílelo pracoviště SPÚ ve Strakonicích: „Nové polní cesty přinesly různé možnosti využití volného času a lidé tam jezdí na kole či chodí například na procházky s dětmi. Celá trasa navíc tvoří krásný vyhlídkový okruh.“

Kromě toho nové cesty vyřešily problémy s přístupností pozemků, které od okolí odřízla železniční trať. Původní komunikace byly za deštivého počasí velmi rozbahněné a obtížně sjízdné a do jižní části katastru se kvůli železnici vůbec nemohla dostat těžká technika, která by obstarala například sekání luk či v době kůrovcové kalamity důležitý odvoz dřeva. Velice obtížně řešitelný mohl být například i přístup pro techniku Hasičského záchranného sboru. Díky jedné zrekonstruované a pěti novým polním cestám se na pozemky dostane i těžká technika a to bez nutnosti projíždět centrem obce

Velký význam mají rovněž vedlejší polní cesta VPC9 a hlavní polní cesta HPC16, které odklánějí dopravu z historického mostu vedoucího přes železniční trať.

Výhodou hlavní polní cesty HPC8 v severní části katastru je trasa kopírující vrstevnici. Díky tomu se těžká technika vyhýbá náročným stoupáním, které bylo nutné absolvovat v minulosti. Trasa vedlejší polní cesty VPC7 je v horní části zase koncipována tak, že stojí v cestě vodě z přívalových srážek.

Podle starosty mají z nových komunikací užitek i v chatové oblasti, kam jezdí lidé trávit víkendy. Rekreační zóna se totiž dá podle Bednaříka lépe využít: „Cesty jsou teď kvalitní, ale musejí se dobře udržovat. Povrch tvoří převážně penetrační makadam s dvojím asfaltovým nátěrem.“ Velká část cesty VPC9 (jako jediná ze štěrku), je lemována ručně skládanými kameny ve stylu jakým pracovali naši předkové.

Kromě toho, že by projekty nebylo možné realizovat bez spolupráce se Státním pozemkovým úřadem, toho podle starosty za obec hodně vyjednalo i dřívější vedení Malenic: „Vše se dá označit i za výsledek práce minulého a předminulého zastupitelstva. Akce ale budou probíhat ještě další jeden či dva roky. Samotné pozemkové úpravy se v současné době pořád ještě dořešují. Jde ale spíše o nějaké jednotlivosti občanů, ať už to jsou například vjezdy nebo plochy okolo zahrad. Větší celky pozemků ale už byly sjednoceny, na řadě jsou některá společná zařízení. Ještě například plánujeme jeden most přes řeku Volyňku. Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem připravujeme revitalizaci koryta Radhostického potoka. Projekt by se měl realizovat v délce zhruba dvou kilometrů,“ upozorňuje starosta. Malenice potřebují jako sůl ale i některé další projekty, které už ale se Státním pozemkovým úřadem nemají nic společného, jako je například výstavba jídelny pro základní a mateřskou školu.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

22 hodin 30 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn