Malenické cesty bodovaly

Malenické cesty bodovaly

Ocenění dvanáctého ročníku soutěže Žít krajinou byla udělena 12. března letošního roku již tradičně na půdě Senátu. V kategorii Zelená a dopravní infrastruktura se na druhém místě umístily jihočeské Malenice s necelými sedmi stovkami obyvatel a s projektem šestice zajímavých cest.

Starostou obce z okresu Strakonice je Josef Bednařík, který nám řekl několik vět k přínosu realizovaných projektů, na kterých se podílelo pracoviště SPÚ ve Strakonicích: „Nové polní cesty přinesly různé možnosti využití volného času a lidé tam jezdí na kole či chodí například na procházky s dětmi. Celá trasa navíc tvoří krásný vyhlídkový okruh.“

Kromě toho nové cesty vyřešily problémy s přístupností pozemků, které od okolí odřízla železniční trať. Původní komunikace byly za deštivého počasí velmi rozbahněné a obtížně sjízdné a do jižní části katastru se kvůli železnici vůbec nemohla dostat těžká technika, která by obstarala například sekání luk či v době kůrovcové kalamity důležitý odvoz dřeva. Velice obtížně řešitelný mohl být například i přístup pro techniku Hasičského záchranného sboru. Díky jedné zrekonstruované a pěti novým polním cestám se na pozemky dostane i těžká technika a to bez nutnosti projíždět centrem obce

Velký význam mají rovněž vedlejší polní cesta VPC9 a hlavní polní cesta HPC16, které odklánějí dopravu z historického mostu vedoucího přes železniční trať.

Výhodou hlavní polní cesty HPC8 v severní části katastru je trasa kopírující vrstevnici. Díky tomu se těžká technika vyhýbá náročným stoupáním, které bylo nutné absolvovat v minulosti. Trasa vedlejší polní cesty VPC7 je v horní části zase koncipována tak, že stojí v cestě vodě z přívalových srážek.

Podle starosty mají z nových komunikací užitek i v chatové oblasti, kam jezdí lidé trávit víkendy. Rekreační zóna se totiž dá podle Bednaříka lépe využít: „Cesty jsou teď kvalitní, ale musejí se dobře udržovat. Povrch tvoří převážně penetrační makadam s dvojím asfaltovým nátěrem.“ Velká část cesty VPC9 (jako jediná ze štěrku), je lemována ručně skládanými kameny ve stylu jakým pracovali naši předkové.

Kromě toho, že by projekty nebylo možné realizovat bez spolupráce se Státním pozemkovým úřadem, toho podle starosty za obec hodně vyjednalo i dřívější vedení Malenic: „Vše se dá označit i za výsledek práce minulého a předminulého zastupitelstva. Akce ale budou probíhat ještě další jeden či dva roky. Samotné pozemkové úpravy se v současné době pořád ještě dořešují. Jde ale spíše o nějaké jednotlivosti občanů, ať už to jsou například vjezdy nebo plochy okolo zahrad. Větší celky pozemků ale už byly sjednoceny, na řadě jsou některá společná zařízení. Ještě například plánujeme jeden most přes řeku Volyňku. Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem připravujeme revitalizaci koryta Radhostického potoka. Projekt by se měl realizovat v délce zhruba dvou kilometrů,“ upozorňuje starosta. Malenice potřebují jako sůl ale i některé další projekty, které už ale se Státním pozemkovým úřadem nemají nic společného, jako je například výstavba jídelny pro základní a mateřskou školu.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn