Krásnější krajina na zámku Kačina

Krásnější krajina na zámku Kačina

Místa, do kterých se díky plánovaným zásahům vrátily krajinné prvky tolik potřebné pro udržení zdravé rovnováhy, představuje fotografická výstava Státní pozemkový úřad – správce české krajiny. Tu můžete až do jara vidět v Muzeu českého venkova na zámku Kačina, který spadá pod Národní zemědělské muzeum.

Úkolem pozemkových úprav je nové a lepší zacházení s pozemky v krajině. Avšak stejně důležitá jako náprava vlastnických vztahů a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření je i obnova a udržitelný rozvoj krajiny. Při pozemkových úpravách se navrhují nejen nové tvary a velikosti pozemků, ale i prvky, které krajině pomáhají. Odborně se nazývají společná zařízení a patří mezi ně mokřady, remízky, rybníky, nádrže, biocentra, biokoridory, stromořadí, aleje nebo polní cesty. Fotografické záběry pozemkových úprav z různých lokalit Česka ukazují, jak lze citlivými zásahy vylepšit či navrátit krajině schopnost zadržet vodu, zlepšit prostupnost pro zvířata i lidi, bojovat se suchem, záplavami či erozí. Snímky takových úprav jsou doplněny popisky, které návštěvníkům danou problematiku přiblíží.

Na zámku se bude 2. prosince konat Adventní neděle, tak můžete návštěvu poučné výstavy spojit s touto akcí. Více se dozvíte na webu Muzea českého venkova.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

2 dní 52 minut

I my se již na Vás těšíme! Najdete nás v pavilonu T2.

1 týden 2 dní

Nejen pro odborníky, ale i širokou veřejnost je určena nová publikace „Nauka o půdě“. Kniha svým obsahem, významem i zaměřením přispěje také k současné problematice týkající se sucha, hospodaření s vláhou, půdou, ochranou půdního fondu.

1 týden 6 dní

Zemědělec Martin Smetana z Blatničky obnovuje tradiční, pestrou a malebnou krajinu jižní Moravy a ukazuje, že díky změně hospodaření je možné na pozemcích lépe zadržovat vodu a pomoci krajině sužované výkyvy počasí.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn