Krásnější krajina na zámku Kačina

Krásnější krajina na zámku Kačina

Místa, do kterých se díky plánovaným zásahům vrátily krajinné prvky tolik potřebné pro udržení zdravé rovnováhy, představuje fotografická výstava Státní pozemkový úřad – správce české krajiny. Tu můžete až do jara vidět v Muzeu českého venkova na zámku Kačina, který spadá pod Národní zemědělské muzeum.

Úkolem pozemkových úprav je nové a lepší zacházení s pozemky v krajině. Avšak stejně důležitá jako náprava vlastnických vztahů a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření je i obnova a udržitelný rozvoj krajiny. Při pozemkových úpravách se navrhují nejen nové tvary a velikosti pozemků, ale i prvky, které krajině pomáhají. Odborně se nazývají společná zařízení a patří mezi ně mokřady, remízky, rybníky, nádrže, biocentra, biokoridory, stromořadí, aleje nebo polní cesty. Fotografické záběry pozemkových úprav z různých lokalit Česka ukazují, jak lze citlivými zásahy vylepšit či navrátit krajině schopnost zadržet vodu, zlepšit prostupnost pro zvířata i lidi, bojovat se suchem, záplavami či erozí. Snímky takových úprav jsou doplněny popisky, které návštěvníkům danou problematiku přiblíží.

Na zámku se bude 2. prosince konat Adventní neděle, tak můžete návštěvu poučné výstavy spojit s touto akcí. Více se dozvíte na webu Muzea českého venkova.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

22 hodin 30 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn