Krajina potřebuje nápravu

Krajina potřebuje nápravu

Každý rok se z pozemků v Česku spláchne nebo odvane přes 20 milionů tun půdy, což odpovídá téměř dvěma tunám na každého z nás. Stejně jako podléhá erozi, tak i degraduje (ztrácí organickou hmotu a strukturu). Postižena je u nás více než polovina zemědělské půdy.

Dopady kolektivizace

České zemědělství v sobě pořád nese dědictví socialismu, máme totiž největší půdní celky v Evropě. Někdo by mohl namítnout, že velké bloky se výborně obhospodařují, je u nich velká efektivita pohonných hmot, lidské práce a tak dále. To všechno má určitě své výhody. Bohužel to není udržitelné tam, kde jsou svažité pozemky, a to zejména kvůli erozi. Více než 60 procent zemědělské půdy v ČR je ohroženo vodní erozí, z toho je již přes 500 tisíc hektarů vážně poškozeno. V kontextu extrémních výkyvů počasí – sucha nebo přívalových srážek – to platí dvojnásob.

_krajina-potrebuje-napravu3

Nenechme spláchnout budoucnost

_krajina-potrebuje-napravu1

Kvůli vodní erozi se podle našich odhadů škoda každoročně vyšplhá na devět miliard korun, což mimochodem odpovídá veškerým eurodotacím pro tuzemskou přírodu a krajinu mezi lety 2014 a 2020. Ekologická škoda je však nevyčíslitelná. Centimetrová vrstva půdy vzniká minimálně sto let, v horských oblastech i několikanásobně déle.

Záleží i na zemědělcích

Vzniklé škody nelze jednoduše napravit, takže je lepší jim předcházet. Ministerstvo zemědělství zvažuje na svazích zmenšit bloky pod 35 hektarů. Od zemědělců bude chtít, aby dodržovali řádné ochranné postupy. S Ministerstvem životního prostředí aktuálně dokončuje speciální vyhlášku, která zemědělcům určí, kolik tun ornice mohou z konkrétního pole za rok maximálně ztratit. Roli bude hrát, v jaké lokalitě dotčený pozemek leží, jaká je v místě geologická skladba či zda se terén svažuje. Kdo stanovené limity překročí, zaplatí pokutu, nebo mu budou kráceny dotace.

_krajina-potrebuje-napravu2

Protierozní vyhláškou by MZe chtělo do roku 2021 zajistit ochranu 25 procent ohrožené půdy, poté v následujících pěti letech 35 procent a od roku 2025 pak 45 procent. Nyní je v ochranném režimu před erozí 11 procent zemědělské půdy.

MZe však nechce jít pouze cestou restriktivních opatření, ale také výchovou. V letošním roce vybralo demonstrační farmy, které budou dalším zemědělským subjektům poskytovat poradenství a názorné praktické ukázky ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. Jde o farmy: VESA Česká Bělá, Zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou, Zemědělská společnost Devět křížů, družstvo Pooslaví Nová Ves, Školní zemědělský statek Žabčice – Mendelova univerzita v Brně, Družstvo Vysočina a Statek Bureš – Bučina. Tyto farmy prezentují nové postupy a technologie snižující degradaci půdy, zejména vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy nebo úbytek organické hmoty v půdě a zvyšování stability vodního režimu v zemědělské krajině. Prezentace probíhají v rámci dnů otevřených dveří nebo formou individuálních nebo skupinových konzultací a formou praktických terénních ukázek.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

4 dní 16 hodin

První žádosti již podány... ☺️

Během cesty oznámil šéf rezortu životního prostředí také jednu novinku, na které se dohodl s vedením Státního pozemkového úřadu. Ministerstvo životního prostředí bude nově financovat adaptační projekty Státního pozemkového úřadu. „V rámci Programu rozvoje venkova v gesci Ministerstva zemědělství se již prostředky vyčerpaly, takže MŽP umožní čerpání ze svých programů. Pozemkový úřad disponuje řadou připravených projektů v hodnotě až 1,5 miliardy korun,“ řekl dnes ministr Brabec.
Z prostředků od MŽP bude SPÚ realizovat projekty jako výstavbu poldrů a retenčních nádrží, nebo protierozní opatření jako například zakládání biokoridorů, obnovu polních cest, remízů atp. v zemědělské krajině. Kofinancování některých projektů zajistí Ministerstvo zemědělství.

Celá tisková zpráva MŽP zde: https://www.mzp.cz/cz/news_20190717_boj_se_suchem_stredni_cechy

5 dní 19 hodin

Krkonošské pohádky 2019 aneb Krakonoš se zlobí... A má proč, odpadky do přírody nepatří... 👎

6 dní 14 hodin

Obec Bžany - Pytlíkov chrání před smyvem zeminy při přívalových deštích nový metr vysoký zemní val s vsakovacím štěrkovým polštářem. 👍

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn