Krajina potřebuje nápravu

Krajina potřebuje nápravu

Každý rok se z pozemků v Česku spláchne nebo odvane přes 20 milionů tun půdy, což odpovídá téměř dvěma tunám na každého z nás. Stejně jako podléhá erozi, tak i degraduje (ztrácí organickou hmotu a strukturu). Postižena je u nás více než polovina zemědělské půdy.

Dopady kolektivizace

České zemědělství v sobě pořád nese dědictví socialismu, máme totiž největší půdní celky v Evropě. Někdo by mohl namítnout, že velké bloky se výborně obhospodařují, je u nich velká efektivita pohonných hmot, lidské práce a tak dále. To všechno má určitě své výhody. Bohužel to není udržitelné tam, kde jsou svažité pozemky, a to zejména kvůli erozi. Více než 60 procent zemědělské půdy v ČR je ohroženo vodní erozí, z toho je již přes 500 tisíc hektarů vážně poškozeno. V kontextu extrémních výkyvů počasí – sucha nebo přívalových srážek – to platí dvojnásob.

_krajina-potrebuje-napravu3

Nenechme spláchnout budoucnost

_krajina-potrebuje-napravu1

Kvůli vodní erozi se podle našich odhadů škoda každoročně vyšplhá na devět miliard korun, což mimochodem odpovídá veškerým eurodotacím pro tuzemskou přírodu a krajinu mezi lety 2014 a 2020. Ekologická škoda je však nevyčíslitelná. Centimetrová vrstva půdy vzniká minimálně sto let, v horských oblastech i několikanásobně déle.

Záleží i na zemědělcích

Vzniklé škody nelze jednoduše napravit, takže je lepší jim předcházet. Ministerstvo zemědělství zvažuje na svazích zmenšit bloky pod 35 hektarů. Od zemědělců bude chtít, aby dodržovali řádné ochranné postupy. S Ministerstvem životního prostředí aktuálně dokončuje speciální vyhlášku, která zemědělcům určí, kolik tun ornice mohou z konkrétního pole za rok maximálně ztratit. Roli bude hrát, v jaké lokalitě dotčený pozemek leží, jaká je v místě geologická skladba či zda se terén svažuje. Kdo stanovené limity překročí, zaplatí pokutu, nebo mu budou kráceny dotace.

_krajina-potrebuje-napravu2

Protierozní vyhláškou by MZe chtělo do roku 2021 zajistit ochranu 25 procent ohrožené půdy, poté v následujících pěti letech 35 procent a od roku 2025 pak 45 procent. Nyní je v ochranném režimu před erozí 11 procent zemědělské půdy.

MZe však nechce jít pouze cestou restriktivních opatření, ale také výchovou. V letošním roce vybralo demonstrační farmy, které budou dalším zemědělským subjektům poskytovat poradenství a názorné praktické ukázky ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. Jde o farmy: VESA Česká Bělá, Zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou, Zemědělská společnost Devět křížů, družstvo Pooslaví Nová Ves, Školní zemědělský statek Žabčice – Mendelova univerzita v Brně, Družstvo Vysočina a Statek Bureš – Bučina. Tyto farmy prezentují nové postupy a technologie snižující degradaci půdy, zejména vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy nebo úbytek organické hmoty v půdě a zvyšování stability vodního režimu v zemědělské krajině. Prezentace probíhají v rámci dnů otevřených dveří nebo formou individuálních nebo skupinových konzultací a formou praktických terénních ukázek.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

4 hodin 4 minut

Víte, že včera byl světový den včel? V Česku sice přibývá městských nebo střešních úlů, ale celkově u nás včel ubývá. Za uplynulý rok uhynulo na venkově přes 130 včelstev, především kvůli chemickým postřikům zemědělských plodin.

Na zámku Kačina u Kutné hory se přijďte podívat na expozici věnovanou včelám. Dozvíte se tak něco nového o tom, jak moc jsou včely důležité pro celý ekosystém.
Také si můžete projí na výstavu Státního pozemkového úřadu věnovanou krajinotvorbě.

4 dní 3 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

1 týden 5 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn