Klima mění priority pozemkových úprav

Klima mění priority pozemkových úprav

Zadržení vody v krajině a protierozní ochrana, tedy budování rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů a prvků zajišťujících protierozní ochranu, se stávají zásadními prioritami pozemkových úprav. Změnou jejich cílů a struktury finančních prostředků vynakládaných na jednotlivá opatření Státní pozemkový úřad reaguje na současnou klimatickou situaci a předpovědi jejího dalšího vývoje.

V rámci pozemkových úprav byla doposud provedena vodohospodářská opatření na ploše cca 558 ha a protierozní na rozloze cca 771 ha. Jen v roce 2018 byla v rámci pozemkových úprav vybudována vodohospodářská opatření za zhruba 55 mil. Kč a protierozní opatření za bezmála 17 mil. Kč.

Budována byla také opatření ke zpřístupnění pozemků a ekologická opatření, tedy dopravní a zelená infrastruktura. Ta jsou navrhována jako polyfunkční, a většinou tedy slouží také k ochraně půdy. Zpravidla k nim totiž patří i prvky protierozní ochrany. Polní cesty jsou doplněny svodnými příkopy, pozemky jsou rozděleny mezemi a stromořadím, svahy jsou vhodně přerušeny travnatým pásem apod. Na tato opatření bylo v letošním roce vynaloženo cca 380 mil. Kč.

Aby bylo možné budovat v krajině uvedená opatření, je potřeba zpracovat a schválit nové uspořádání parcel. To zajistí potřebné pozemky pro jednotlivá opatření. Nástrojem pro jejich vhodné uspořádání jsou komplexní pozemkové úpravy. Těch bylo v roce 2018 nově rozpracováno 160. Aktuálně SPÚ pracuje na tisícovce komplexních pozemkových úprav. Na jejich návrhy bylo v letošním roce vynaloženo 235 mil. Kč. Celkem tak na ně bylo do konce září 2018 vynaloženo zhruba 700 mil. Kč.

Vodní nádrž Louky, k. ú. Dolní Němčí, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště

uherske-hradiste

Rybník Na Korouhvích v k. ú. Prostřední Lhota, KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Příbram

pribram

Protierozní opatření

Protierozní opatření v k. ú. Říčky u Brna, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Brno

_brno

Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Dolany u Červených Peček, KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Kolín

kolin

Opatření ke zpřístupnění pozemků

Svodný příkop a polní cesta v k. ú. Lubná u Kroměříže, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž

kromeriz

Foto: Profimedia.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn