V Jimlíně získali nové biocentrum

V Jimlíně získali nové biocentrum

Biocentrum v obci Jimlín na Lounsku vybudoval Státní pozemkový úřad (SPÚ) jako společné zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Je umístěno na okraji vesnice a tvoří ho skupiny stromů s podrostem keřů, luční trávník a stromořadí po obvodu. Roste v něm celkem 76 stromů a 2 546 keřů, použity byly listnaté dřeviny vhodné do místních půdních i klimatických podmínek. Založené biocentrum je součástí Územního systému ekologické stability (ÚSES) místního významu. Pomáhá životnímu prostředí a zlepšuje retenční schopnost krajiny.

„Pozemkové úpravy se v naší obci dělaly ještě před tím, než jsem se stala starostkou. To bylo v roce 2006 a tehdy už pozemkové úpravy probíhaly. V jejich rámci jsme mimo jiné hledali pozemky pro nové cesty. A také vzniklo biocentrum. Nachází se v obci. Jsou tam poměrně velké částečně neprostupné keřové plochy,“ říká starostka Jimlína Jana Mikovcová. Podle ní je u biocentra důležitá i okrasná funkce.

V rámci výstavby společných zařízení vznikla i cestní síť. Dříve nezpevněné komunikace byly upraveny a dnes z nich jsou nové asfaltky o celkové délce 5,2 kilometru. Podél nich byly vysázeny nové stromy, které jsou také významným prvkem v krajině. Hlavní funkcí cest je zpřístupnění pozemků pro jejich majitele, tedy především zemědělce a jejich těžkou techniku. Ale lidé sem chodí i na procházky s dětmi nebo projížďky na bruslích či kolech. A využívají je i turisté, kteří míří do Jimlína, aby si prohlédli místní zámek s trochu překvapivým názvem Nový hrad.

Budování cest a chodníků zůstává pro Jimlín prioritou. „Samozřejmě že využíváme i nadále různé dotační tituly, bez nich by obec naší velikosti nezmohla skoro nic. Jsou to desítky milionů, které k nám proudí. Například s výstavbou chodníků nám pomohlo financování od Ústeckého kraje. A spolupráce se Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Louny, je naprosto bezproblémová. Kdykoli cokoli řešíme, setkáme se se vstřícným přístupem,“ vypráví starostka.

Zákaz vjezdu

Kromě řady výhod však nové cesty přinesly starostce, jak vyplývá i z názvu její funkce, také starosti: „Nakonec jsme museli řešit dopravní značení, protože po nových cestách si zkracovali cestu i řidiči, kteří tu navíc odhazovali odpadky. A to bylo docela nepříjemné. Nechali jsme proto instalovat značky zákazu vjezdu a výjimky jsou možné jen na povolení, která se vydávají například majitelům přilehlých pozemků a zemědělcům.“

V Jimlíně mají celkem bohatý spolkový život. „Máme fotbalisty i aktivní Sokol pro děti i dospělé a pořádáme mnoho akcí. Největší z nich je asi hodně navštěvovaný Maspoust. Populární jsou i dětské dny, které pořádáme s hasiči a Sokolem. Již třetí rok po sobě jsme také uspořádali loučení s prázdninami. A když už jsme u dětí, školu máme od první do páté třídy, starší děti jezdí většinou do Loun nebo do Lipence, kde je devítiletka,“ dodává starostka.

Obec i proto netrápí problém vylidňování. Přesto se nedá mluvit o nějakém masivním nárůstu obyvatel. „Je nás asi 870, a i když se noví lidé přistěhují, jiní se zase odstěhují. Za pět let nás přibylo třicet. Kvůli nedostatku rozvojových ploch mladí lidé také kupují starší domy a opravují si je. Ty díky tomu nechátrají. Naší výhodou je strategicky poměrně výhodné umístění. Dobře dopravně dostupné jsou Louny, Žatec i Praha. Hodně lidí například pracuje v průmyslových zónách v Lounech, tam je nabídka zaměstnání celkem dobrá.“

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

1 den 16 hodin

Že už jste na tuhle travinu narazili při svých procházkách krajinou? Pak vězte, že tahle energetická plodina u pole neroste pro nic. Spousta zemědělců vám potvrdí, že sveřep bezbranný efektivně chrání půdu před erozí tím, že fixuje ornici na svém stanovišti. A navíc je využívána jako obnovitelný zdroj energie. Zkrátka není tráva jako tráva! :-)

1 týden 12 hodin

Posílání zpráv, hackeři i odstřihnutí některých jedinců od sítě. Taky vám to zní povědomě? Aby ne, i stromy mají svůj „treenternet“, díky němuž můžou přežít extrémní sucho a posílat si živiny a sdělení. A někdy se dokonce obětují pro mladší a silnější druhy! Podívejte se, jak tzv. Wood Wide Web pěkně vykreslili tvůrci z BBC.

1 týden 2 dní

Martin Hutař začal s ekologickým zemědělstvím ještě na sklonku komunistického režimu. Dnes patří mezi jeho přední a také první propagátory. Přečtěte si, co je podstatou ekologického zemědělství a proč (a za co) se z Rakouska pašovala špalda.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn