V Jenišovicích pomáhá chránit majetek nový poldr

V Jenišovicích pomáhá chránit majetek nový poldr

Jenišovice se nacházejí nedaleko Malé Skály na Turnovsku a jsou součástí okresu Jablonec nad Nisou. V obci žije 1100 obyvatel. A díky spolupráci s SPÚ má obec novou retenční nádrž i cesty.

Komplexní pozemkové úpravy začaly v Jenišovicích v roce 1995 a v letech 2010–2011 byly zapsány v tamním katastru. Všechny soukromé pozemky jsou teď díky nim přístupné po cestách v majetku obce. Nehrozí tak sousedské spory kvůli přesunům po soukromých parcelách. Potenciální riziko bylo sice zažehnáno, ale přišel jiný, větší problém.

Opravy za 700 000 korun

V roce 2013 byla obec vyplavena, a pomineme-li škody na soukromém majetku, Jenišovice tehdy musely vynaložit více než 700 tisíc korun jen na opravu místních komunikací a obnovu poničených příkopů. Škody v takovém rozsahu by se dnes už opakovat neměly. Jenišovice se v návaznosti na pozemkové úpravy dočkaly výstavby společného zařízení v podobě retenční nádrže v katastrálním území Odolenovice u Jenišovic. Kapacita vodního díla je téměř 7000 kubických metrů, a tak by neměl být problém například s dvacetiletou vodou. Kdyby nastal nějaký větší průšvih, povodňová vlna se alespoň opozdí a lidé získají více času na zabezpečení svého majetku. Součástí projektu nádrže byla také výsadba 36 stromů.

Hurá do dalších projektů

Kromě poldru mají v Jenišovicích novou asfaltovou cestu o délce dvou kilometrů ve tvaru písmene „V“, která slouží hlavně soukromým zemědělcům. Ti tak nemusí se zablácenou technikou putovat centrem obce. A nová komunikace slouží i cyklistům a bruslařům.

„Představitelé obcí a měst by si měli hlavně uvědomit, že společná zařízení budou převedena do jejich majetku a že ponesou odpovědnost za údržbu. My jsme například podcenili výběr dřevin, které jsou vysazené podél nových cest – keře, které tam máme, totiž bezúdržbové nejsou a musíme se o ně hodně starat. Naštěstí na to máme vyčleněné kapacity. Ale dovedu si představit, že by podobná nečekaná komplikace nemusela mít všude tak jednoduché řešení,“ doporučuje jenišovický starosta Bohumil Bradáč kolegům, které pozemkové úpravy teprve čekají.

V Jenišovicích momentálně chystají opravu místní vodovodní sítě, na kterou by měla navázat oprava místních komunikací uvnitř vesnice.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

1 hodina 24 minut

Dobelice na Znojemsku se už nemusí bát přívalových deštů! Jaká opatření jsme v rámci komplexních pozemkových úprav zrealizovali, si přečtěte v našem článku.

4 dní 1 hodina

V letech 2017 a 2018 jsme provedli opravu nebo záchovné práce u dvanácti drobných sakrálních staveb nacházejících se na pozemcích v příslušnosti hospodaření SPÚ. Opravy byly prováděny ve spolupráci s místně příslušnými obecními úřady a orgány památkové péče. Touto formou napomáháme k obnově a udržení kulturního dědictví venkovské krajiny.

6 dní 3 hodin

Delegace SPÚ v čele se zástupcem ústředního ředitele Martinem Vrbou se zúčastnila mezinárodní vědecké konference „Slovensko — krajina neznámych vlastníkov“, která proběhla 11. - 12. října ve slovenské Nitře. Akci pořádala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře a Komora pozemkových úprav SR. Naši zástupci představili nejen činnost SPÚ, ale především naše mnohaleté zkušenosti s pozemkovými úpravami. Cílem setkání byla diskuze o pozemkových úpravách z hlediska jejich potenciálu, využitelnosti, společenského a ekonomického dosahu a dopadu na životní prostředí.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn