V Horním Újezdě si pochvalují digitalizovaný katastr

V Horním Újezdě si pochvalují digitalizovaný katastr

Horní Újezd je obec na Přerovsku asi deset kilometrů jižně od města Hranice. Ve vesnici je registrováno 416 obyvatel. O tom, jak vypadala spolupráce s pozemkovým úřadem, jsme mluvili se starostkou Alenou Veličkovou.

„Komplexní pozemkové úpravy jsme dokončili v roce 2016. A byla to naše obec, která o ně požádala. Potřebná většina vlastníků pozemků nakonec s projekty souhlasila. K pozemkovým úpravám nás tlačil hlavně nedostatek stavebních parcel. A když jsme kvůli tomu chtěli jednat s vlastníky, bylo to velice složité. Protože jsme měli staré katastrální mapy ještě z 19. století, občas nebylo ani jasné, kde přesně jsou hranice pozemků. Nepřesností tam bylo opravdu mnoho,“ říká starostka, která tuto funkci zastává už 28 let. Pochvaluje si, že během pozemkových úprav vznikla přesná digitální katastrální mapa vymezující hranice parcel. A dodává: „Díky pozemkovým úpravám se vyjasnilo vlastnictví. Museli jsme se totiž vypořádat s historickým dědictvím – na starých gruntech bývalo hodně dětí a mezi velkým množstvím dědiců často nebyl majetek vypořádán. Stále ale nemáme vyjasněné vztahy u dvou pozemků po rodinách, které emigrovaly do Ameriky. V jednom případě máme registrovaného majitele, který se narodil dokonce už v roce 1870 a pak odešel do USA. U tohoto pozemku, který má necelý hektar, tak stále ještě neznáme vlastníka.“

Složitost vyjednávání

Na pozemkových úpravách v Horním Újezdě spolupracovali s pobočkou Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Přerově a podle starostky se nedá říci, že by například museli řešit nějaký větší problém: „Ale trochu nás mrzí, že někteří soukromí zemědělci nebyli úplně nadšení z návrhů ekologických a protipovodňových společných zařízení. Problémy ani nebyly s vlastníky pozemků jako spíše s nájemci, kteří hospodaří na pronajaté půdě. I když se něco vyjednat podařilo, k naprostému ideálu, jaký jsme si představovali, jsme se nedopracovali.“

Alena Veličková si spolupráci s SPÚ nemůže vynachválit: „Jejich přístup hodnotím jako naprosto profesionální. A dobrá byla i spolupráce s projekční kanceláří. Jejich přístup k vlastníkům pozemků byl vynikající. Někteří majitelé tady ty plochy mají, ale u nás nebydlí a ani nevědí, kde jejich pozemky jsou. Jiní jsou zase naopak se svými parcelami těsně svázaní.“ Jakoukoli drobnou změnu podle starostky pak silně prožívají.

Společná zařízení

„Pozemkové úpravy už máme dokončené a teď jsme ve fázi, kdy bychom měli začít s projektováním společných zařízení. Máme tu rybník a chceme ho upravit tak, aby splachy nešly do sousední obce. Připravujeme projekt retenční nádrže. I když my povodněmi netrpíme, chceme, aby se u nás povodňová voda zachytávala a neohrožovala ostatní, hlavně sousední Býškovice. Také chceme vybudovat některé krajinotvorné prvky, například biokoridory a biocentra. A samozřejmě plánujeme i zeleň kolem společných cest, s jejichž výstavbou také počítáme. Pomohou odklonit provoz zemědělské techniky mimo obec,“ uzavírá starostka.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

22 hodin 32 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn