V Horní Lipce jsme pomohli krajině i vodě

V Horní Lipce jsme pomohli krajině i vodě

Vodní nádrž, která slouží i k rekreačním účelům, je nejviditelnějším přínosem projektu protierozních opatření v obci Horní Lipka z okresu Ústí nad Orlicí. Jejich hlavním úkolem je však zadržet vodu v krajině. Povedla se tak, že zvítězila v 10. ročníku soutěže Společné zařízení roku ve své kategorii, a navíc získala i Cenu Státního pozemkového úřadu (SPÚ).

Budování protierozních opatření v Horní Lipce předcházely komplexní pozemkové úpravy, které napravily vztahy mezi vlastníky pozemků. V rámci jejich přípravy zvažovali pochopitelně v SPÚ spolu s účastníky řízení, jaká společná zařízení by byla pro dané území vhodná.
„Území bylo okolo roku 1970 celé meliorované a pozemkové úpravy, dokončené v roce 2011, se snažily využít meliorace na zdejším hlavním odvodňovacím kanálu. Náš projekt mimo jiné zahrnuje hlavní nádrž s částečnou retencí. Voda do ní přitéká hlavním odvodňovacím kanálem, který byl nad ní ve výměře cca 340 metrů revitalizovaný,“ říká Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí pobočky SPÚ v Ústí nad Orlicí.
A tak v Horní Lipce mají vodní nádrž s pobřežním pásmem, mokřady, doprovodnou zeleň i protierozní příkop. Vodní nádrž už na stejném místě v minulosti byla a její obnova byla doplněna o revitalizaci koryta. „Součástí projektu jsou i dvě tůně. Jde o stavbu, která částečně zadrží vodu v krajině a která má i retenční schopnost, takže voda, která přitéká do Lipkovského potoka a dále protéká obcí Prostřední Lipka, nezaplaví dané území. Její součástí byla i výsadba různých dřevin, realizace navíc podporuje přirozené hnízdiště chřástala polního,“ dodává Hana Jeníčková.

Proti erozi i záplavám

Vznikl tak ucelený vodohospodářský systém s významnou krajinotvornou funkcí, který nabízí vhodné podmínky pro výskyt vodomilných živočichů a rostlin. Zadržení vody v samotné nádrži a zpomalení toku v obnoveném korytě nad nádrží zmírňuje povodňové průtoky a umožňuje vsakování vody do půdy. Protierozní příkop rozděluje blok svažitých polí. Povrchová voda je neškodně svedena do vodoteče. Předchází se tak erozi orné půdy na níže položených pozemcích pod příkopem. Území Kralicka je v oblasti Natura 2000, takže jak příprava, tak vlastní provedení muselo být velmi citlivé k životnímu prostředí.
„Vodní nádrž neslouží jen k zadržení vody v krajině, ale i k rekreačním účelům. Je vhodná k procházkám pro turisty i k amatérskému rybolovu. O vodní dílo se velmi dobře stará místní rybářský spolek,“ říká starostka Horní Lipky Jana Ponocná.
Horní Lipka se nachází asi 4 km severně od města Králíky, při posledním sčítání v roce 2011 měla obec 108 obyvatel, v roce 1930 jich bylo 621. Pro vesnici je typická rozptýlená zástavba obklopující Lipkovský potok. Součástí Horní Lipky je i velký zemědělský areál s kravínem. Historie vesnice sahá do 16. století a k místním dominantám patří kostel svaté Anny z roku 1818. V minulosti obcí procházela významná obchodní cesta směřující do Kladska, a proto tu bývala i celnice. V Horní Lipce je aktivní i Východočeský spolek celních veteránů, který například pořádá Pochody Finanční stráže.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

1 den 13 hodin

Řešení otázky klimatických změn doslova pálí lidi ze všech koutů světa. Pokud vám osud životního prostředí není lhostejný, zapojte se do globální kampaně Hodina Země, v rámci které se zítra ve 20:30 na celou hodinu zhasnou světla světových dominant i domácností. V loňském roce svůj klimatický závazek vůči planetě přijalo i Česko – do akce se zapojilo na 90 obcí a památek.

Více o zítřejší akci zde: www.hodinazeme.cz

2 dní 14 hodin

Dnes si celý svět připomíná význam vody jako životodárné tekutiny a důležitost udržitelného nakládání s vodními zdroji. Letošním mottem je „Nature for water“ (tedy „Přírodou pro vodu“), právě šetrným zásahem do okolní přírody, obnovou mokřadů, lesů, ale i komplexními pozemkovými úpravami budeme o pár kroků blíž k vyřešení problému nedostatku vody. Čím šetrněji se k přírodě budeme chovat, tím štědřejší k nám bude!

3 dní 11 hodin

Ještě jste nehlasovali v soutěži Žít krajinou pro nejlepší pozemkovou úpravu v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura? Pak je nejvyšší čas to udělat – hlasování veřejnosti totiž končí 31. března. A hlavně takto máte sami jedinečnou šanci vyhrát wellness víkend pro dva!

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn