V Horní Lipce jsme pomohli krajině i vodě

V Horní Lipce jsme pomohli krajině i vodě

Vodní nádrž, která slouží i k rekreačním účelům, je nejviditelnějším přínosem projektu protierozních opatření v obci Horní Lipka z okresu Ústí nad Orlicí. Jejich hlavním úkolem je však zadržet vodu v krajině. Povedla se tak, že zvítězila v 10. ročníku soutěže Společné zařízení roku ve své kategorii, a navíc získala i Cenu Státního pozemkového úřadu (SPÚ).

Budování protierozních opatření v Horní Lipce předcházely komplexní pozemkové úpravy, které napravily vztahy mezi vlastníky pozemků. V rámci jejich přípravy zvažovali pochopitelně v SPÚ spolu s účastníky řízení, jaká společná zařízení by byla pro dané území vhodná.
„Území bylo okolo roku 1970 celé meliorované a pozemkové úpravy, dokončené v roce 2011, se snažily využít meliorace na zdejším hlavním odvodňovacím kanálu. Náš projekt mimo jiné zahrnuje hlavní nádrž s částečnou retencí. Voda do ní přitéká hlavním odvodňovacím kanálem, který byl nad ní ve výměře cca 340 metrů revitalizovaný,“ říká Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí pobočky SPÚ v Ústí nad Orlicí.
A tak v Horní Lipce mají vodní nádrž s pobřežním pásmem, mokřady, doprovodnou zeleň i protierozní příkop. Vodní nádrž už na stejném místě v minulosti byla a její obnova byla doplněna o revitalizaci koryta. „Součástí projektu jsou i dvě tůně. Jde o stavbu, která částečně zadrží vodu v krajině a která má i retenční schopnost, takže voda, která přitéká do Lipkovského potoka a dále protéká obcí Prostřední Lipka, nezaplaví dané území. Její součástí byla i výsadba různých dřevin, realizace navíc podporuje přirozené hnízdiště chřástala polního,“ dodává Hana Jeníčková.

Proti erozi i záplavám

Vznikl tak ucelený vodohospodářský systém s významnou krajinotvornou funkcí, který nabízí vhodné podmínky pro výskyt vodomilných živočichů a rostlin. Zadržení vody v samotné nádrži a zpomalení toku v obnoveném korytě nad nádrží zmírňuje povodňové průtoky a umožňuje vsakování vody do půdy. Protierozní příkop rozděluje blok svažitých polí. Povrchová voda je neškodně svedena do vodoteče. Předchází se tak erozi orné půdy na níže položených pozemcích pod příkopem. Území Kralicka je v oblasti Natura 2000, takže jak příprava, tak vlastní provedení muselo být velmi citlivé k životnímu prostředí.
„Vodní nádrž neslouží jen k zadržení vody v krajině, ale i k rekreačním účelům. Je vhodná k procházkám pro turisty i k amatérskému rybolovu. O vodní dílo se velmi dobře stará místní rybářský spolek,“ říká starostka Horní Lipky Jana Ponocná.
Horní Lipka se nachází asi 4 km severně od města Králíky, při posledním sčítání v roce 2011 měla obec 108 obyvatel, v roce 1930 jich bylo 621. Pro vesnici je typická rozptýlená zástavba obklopující Lipkovský potok. Součástí Horní Lipky je i velký zemědělský areál s kravínem. Historie vesnice sahá do 16. století a k místním dominantám patří kostel svaté Anny z roku 1818. V minulosti obcí procházela významná obchodní cesta směřující do Kladska, a proto tu bývala i celnice. V Horní Lipce je aktivní i Východočeský spolek celních veteránů, který například pořádá Pochody Finanční stráže.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

14 hodin 43 sekund

Vítězové 12. ročníku soutěže Žít krajinou si včera v Rytířském sálu Senátu Parlamentu ČR převzali svá ocenění. Přijměte pozvánku na výlet po oceněných projektech...

s Jihlava (oficiální fb stránka); Obec Bílov

1 týden 3 dní

Chtěli bychom vás upozornit na novelu veterinárního zákona, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství. Každý chov s více než třemi fenami bude muset být nahlašován a registrován u příslušných krajských veterinárních správ. Cílem této novely je potlačit nelegální a neetické obchodování se psy z takzvaných množíren.
Novelu již schválila vláda a vejde v platnost 14. prosince 2019.

2 týdnů 1 den

Obec Zálezlice si toho hodně vytrpěla. V roce 2002 se přes ní přehnaly povodně a prakticky celou vesnici srovnaly se zemí. Díky společnému úsilí a pomoci lidí prakticky z celého světa se nakonec podařilo vesnici obnovit. Aby toho nebylo málo, tak se obcí prohnaly povodně i v roce 2013.
Nyní však můžeme říct, že si obyvatelé Zálezlic mohou již oddychnout. Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem vznikl u obce 1500 metrů dlouhý protipovodňový val, který by měl obec před podobnou katastrofou ochránit!

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn