Hlasujte v soutěži Společné zařízení roku 2016

Hlasujte v soutěži Společné zařízení roku 2016

V úterý 1. 11. začalo hlasování o Ceně veřejnosti v již 10. jubilejním ročníku soutěže Společné zařízení roku. A jestli to nevíte, tak pod pojmem „společné zařízení“ si můžete představit např. polní cesty, vodní nádrže nebo vysazené prvky zeleně. Tedy prvky, které vznikají v krajině, aby jí pomáhaly a chránily ji.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. A také ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Do letošního ročníku je přihlášeno celkem 62 projektů, které se utkají ve třech kategoriích:

  • Zpřístupnění pozemků (39)
  • Protierozní a vodohospodářská opatření (15)
  • Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (8)

Dále bude udělena Cena Státního pozemkového úřadu, kterou dostane zařízení vybrané jako nejlepší ze všech tří kategorií, a také Cena veřejnosti. O ní můžete rozhodnout i vy a zároveň můžete vyhrát digitální fotoaparát. Stačí, když budete hlasovat zde.

Hlasovat můžete do 30. listopadu 2016.

Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním večeru 23. 3. 2017 v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky.

Zde si můžete prohlédnout vítězné projekty roku 2015:

Kategorii Zpřístupnění pozemků vyhrál projekt Polní cesty v Olešnici.

Kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření vyhrál projekt obnovy vodních ploch v Třanovicích.

Kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí vyhrál projekt Zvýšení ekologické stability v Lichkově.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

2 dní 8 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

5 dní 9 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

1 týden 9 hodin

V Rodově právě budujeme poldr, zasakovací průleh, protierozní hrázky pro snížení eroze půdy i smyvu a splachu ornice ze svažitých terénů až do zastavěného území obce. Současně poldr usměrní odtok vody z přívalových dešťů a zadrží vodu v krajině. Následnou výsadbou 123 stromů, 676 keřů a zatravněním v poldru, zasakovacím průlehu a liniově podél polních cest a svahů protierozní hráze a příkopů zapojíme zeleň do této intenzivně obhospodařované krajiny.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn