Hlasujte v soutěži Společné zařízení roku 2016

Hlasujte v soutěži Společné zařízení roku 2016

V úterý 1. 11. začalo hlasování o Ceně veřejnosti v již 10. jubilejním ročníku soutěže Společné zařízení roku. A jestli to nevíte, tak pod pojmem „společné zařízení“ si můžete představit např. polní cesty, vodní nádrže nebo vysazené prvky zeleně. Tedy prvky, které vznikají v krajině, aby jí pomáhaly a chránily ji.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. A také ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Do letošního ročníku je přihlášeno celkem 62 projektů, které se utkají ve třech kategoriích:

  • Zpřístupnění pozemků (39)
  • Protierozní a vodohospodářská opatření (15)
  • Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (8)

Dále bude udělena Cena Státního pozemkového úřadu, kterou dostane zařízení vybrané jako nejlepší ze všech tří kategorií, a také Cena veřejnosti. O ní můžete rozhodnout i vy a zároveň můžete vyhrát digitální fotoaparát. Stačí, když budete hlasovat zde.

Hlasovat můžete do 30. listopadu 2016.

Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním večeru 23. 3. 2017 v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky.

Zde si můžete prohlédnout vítězné projekty roku 2015:

Kategorii Zpřístupnění pozemků vyhrál projekt Polní cesty v Olešnici.

Kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření vyhrál projekt obnovy vodních ploch v Třanovicích.

Kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí vyhrál projekt Zvýšení ekologické stability v Lichkově.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 dní 7 hodin

Obnovená vodní nádrž, která slouží i k rekreačním účelům, je nejviditelnějším přínosem projektu protierozních opatření v obci Horní Lipka. Na místo jsme vrátili i původní vodní tok ústící do nádrže a oživili dva někdejší mokřady. Podél nádrže i mokřadů jsme vysadili zeleň. Stavba zadrží vodu a ta tak nezaplaví dané území. Nabízí také vhodné podmínky pro výskyt vodomilných živočichů a rostlin.

3 dní 7 hodin

Ministr zemědělství Miroslav Toman, ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba a rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička dnes na společné tiskové konferenci představili hlavní změny v řešení pozemkových úprav.

V závislosti na klimatických změnách se pozemkové úpravy zaměří na dlouhodobé zadržení vody v krajině, jejich součástí nově bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody...
Více informací v tiskové zprávě: https://www.spucr.cz/aktuality/pozemkove-upravy-se-zmeni-zameri-se-na-dlouhodobe.html

1 týden 3 dní

Výstavbou krajinotvorné nádrže Mušalec jsme obnovili systém propojených rybníků, které nejen zachycují vodu, ale výrazně snižují průběh a následky případné povodňové vlny. Nádrž také zvyšuje zásoby podzemní vody a zlepšuje protierozní ochranu. Mimo to slouži pro místní i jako příjemné místo pro relax. V roce 2015 jsme navíc v rámci plánu společných zařízení přistavěli polní cestu s mostem a vysázeli lokální biokoridor.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn