Díky rybníku u Jindic už v Rašovicích traktory nezapadnou

Díky rybníku u Jindic už v Rašovicích traktory nezapadnou

Rašovice leží asi 15 kilometrů západně od Kutné Hory. Součástí obce s necelými 380 obyvateli jsou i Jindice, Mančice a Netušil. V rámci projektu společných zařízení tu získali rybník, biokoridory a cesty.

Asi před 12 lety byl v Rašovicích vysazen první biokoridor a postaveny dvě cesty. Jedna z nich má na délku asi kilometr a je v blízkosti biokoridoru, druhá je zhruba půlkilometrová. „Pozemkové úpravy jsme v našich katastrech dokončili již za minulého vedení obce,“ říká starosta Rašovic Zbyšek Šaněk a dodává, „i když v biokoridoru byly jehličnaté stromy jen částečně, ze začátku byly problémy s lovci vánočních stromků – řada dřevin kvůli tomu zmizela a musela být vysazena znovu. To už se ale obec poučila a stromky byly upraveny tak, aby nebyly jako vánoční vhodné.“

Biokoridor vede částečně podél polní cesty západně od Netušil, na obec přímo navazuje a například v zimě rozráží vítr, brání také tvorbě sněhových jazyků na sousední komunikaci. A rovněž je útočištěm drobné zvěře včetně zajíců. A úkryt je to opravdu rozlehlý. Na celkové délce asi jednoho kilometru bylo vysazeno 1650 stromů a 7360 keřů. Projekt zlepšil životní prostředí v lokalitě i životní podmínky obyvatel.

Ochrana před povodněmi

„Biokoridor není jen podél komunikace, která navazuje na silnici třetí třídy, ale odděluje i obec od pole. I když tam je navíc příkop, zelená plocha, tedy její kořeny, zachytí část erozí. Tok vody z polí se jednoduše zpomalí,“ říká starosta.

Proti erozím a povodním je důležitý také navazující protierozní příkop. Ten je hluboký asi 1 metr a dlouhý zhruba 800 metrů. Kombinace biokoridoru s příkopem přitom ochránila před povodněmi obec již několikrát. Protierozní příkopy jsou v katastru Rašovic dva a ten druhý je podle starosty vlastně jen takový menší přívod vody do potoka v jihozápadní části Rašovic. A též chrání obyvatele před povodněmi. Ti byli několikrát vyplaveni v době, kdy zemědělci na okolních polích pěstovali nevhodné plodiny, jako například brambory. Od výstavby příkopu se však povodně neopakovaly. Poslední pohroma přišla někdy v letech 1993 a 1996. Další krizová situace nastala až v roce 2013 a ta byla pro příkop křest ohněm, tedy vlastně vodou. Ukázalo se, že dílo se podařilo a místní dokáže ochránit.

Koupání v čisté vodě

Posledním zatím dokončeným projektem v rámci společných zařízení je rybník v blízkých Jindicích, dostavěný v prosinci 2016. Starosta tvrdí, že je v místě, kde možná už kdysi rybník byl. Před rokem 2016 však byl na jeho místě močál s loukou a silně zavodněnou půdou, a tak lokalita neměla prakticky žádné využití. Podle starosty se dokonce stávalo, že tu zapadl traktor zemědělců. „To místo bylo úplně k ničemu. A vybudováním rybníka se z toho stalo vyhledávané místo procházek lidí, kteří se tam v létě koupou. Také je to zásobárna vody pro hasiče. Kdyby hořel v okolí les, voda se dá okamžitě využít. Rozměry vodní plochy jsou asi 40 x 60 metrů,“ říká Šaněk.

V Jindicích se nyní připravují i další projekty, pro které už Státní pozemkový úřad hledá finanční prostředky. Mělo by jít o další cestu a biokoridor. A ještě jeden biokoridor by výhledově měl být v Mančicích a navazovat na tamní protierozní příkop.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

4 hodin 23 minut

Víte, že včera byl světový den včel? V Česku sice přibývá městských nebo střešních úlů, ale celkově u nás včel ubývá. Za uplynulý rok uhynulo na venkově přes 130 včelstev, především kvůli chemickým postřikům zemědělských plodin.

Na zámku Kačina u Kutné hory se přijďte podívat na expozici věnovanou včelám. Dozvíte se tak něco nového o tom, jak moc jsou včely důležité pro celý ekosystém.
Také si můžete projí na výstavu Státního pozemkového úřadu věnovanou krajinotvorbě.

4 dní 4 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

1 týden 5 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn