Díky poldru se Litíč zbavila povodní i skládky

Díky poldru se Litíč zbavila povodní i skládky

Obec Litíč má asi 164 obyvatel a nachází se v okrese Trutnov poblíž Jaroměře v Královéhradeckém kraji. A mají tu krásný poldr, dvě biocentra a jeden biokoridor. Tedy prvky Územního systému ekologické stability (ÚSES), které vznikly jako společná zařízení v návaznosti na pozemkové úpravy. A přibyly i dvě nové asfaltové cesty.

„Já jsem se stal starostou v době, kdy už pozemkové úpravy byly hotové. A za mě se realizoval jen projekt suchého poldru. I ten už byl ale v rámci pozemkových úprav navržený,“ říká starosta Petr Jirásek. Své funkce se ujal v červnu 2007. V té době se řešil projekt cest a výsadba zeleně, které ale není vůbec málo. Kdybychom se na věc podívali úřední řečí, tak bychom řekli: „Prvky ÚSES v katastrálním území Litíč zahrnují realizaci lokálního biocentra BC 20a, regionálního biokoridoru BK 1256 a lokálního biokoridoru LK 5 o celkové výměře 5,76 hektaru. Celkem bylo vysázeno 16 422 stromů a 1635 keřů. Prostorové umístění dřevin je provedeno rozvolněně v oplocenkách i ve volných výsadbách.“ Nejsložitější bylo prosadit výsadby biokoridorů a biocenter, zasahujících do původních bloků intenzivně obdělávaných zemědělských pozemků, a rozčlenit tak rozsáhlé souvislé plochy pozemků krajinářskými prvky. Ale podařilo se to ku prospěchu okolní krajiny.

Višně nebo třešně

Kromě zeleně se rozrostla i cestní síť. Dvě stále ještě relativně nové asfaltové cesty, každá o délce jeden kilometr, využívají hlavně vlastníci či uživatelé pozemků. Výjimkou však nejsou ani bruslaři či cykloturisté. Ty tu neobtěžuje automobilový provoz, protože vjezd má povolený jen „dopravní obsluha“. A aby nebylo zeleně málo, také podél těchto komunikací nechala obec vysadit desítky stromů. Šlo přitom zejména o ovocné dřeviny, například višně nebo třešně, ale i dřeviny okrasné.

Poldr místo skládky

Mezi společnými zařízeními je také projekt suchého poldru. Ten má sypanou zemní hráz s regulovatelným výpustným objektem, zabírá plochu téměř 1 ha a zadrží až 4836 m3 vody. Většinu času se přitom tváří jako normální zatravněná plocha v údolíčku pod silnicí, která se ke slovu přihlásí až v momentě, kdy je nutné zadržet kvůli větším dešťovým srážkám nebo tání velkého množství sněhu více vody a zabránit záplavám v centru obce. Ty byly v obci relativně časté. Kromě užitečné vodohospodářské stavby si obec Litíč výstavbou poldru vyřešila ještě jeden problém – na jeho místě totiž byla neřízená skládka. Byly upraveny okolní svahy či odstraněny nežádoucí náletové dřeviny.

Informovanost obyvatel

Veškerou spolupráci s trutnovskou pobočkou Státního pozemkového úřadu, která měla projekt na starosti, hodnotí starosta Litíče na výbornou. „Důležité je nepodcenit informovanost obyvatel, aby o všech chystaných krocích věděli. I když jsme náš projekt poldru měli řádně projednaný, v momentě, kdy se začalo stavět, za námi přesto někteří lidé chodili a vyptávali se, proč a co se to staví,“ radí Petr Jirásek ostatním starostům obcí a měst, které pozemkové úpravy teprve čekají.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 hodin 41 minut

Víte, že včera byl světový den včel? V Česku sice přibývá městských nebo střešních úlů, ale celkově u nás včel ubývá. Za uplynulý rok uhynulo na venkově přes 130 včelstev, především kvůli chemickým postřikům zemědělských plodin.

Na zámku Kačina u Kutné hory se přijďte podívat na expozici věnovanou včelám. Dozvíte se tak něco nového o tom, jak moc jsou včely důležité pro celý ekosystém.
Také si můžete projí na výstavu Státního pozemkového úřadu věnovanou krajinotvorbě.

4 dní 3 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

1 týden 5 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn