V Černilově mají přerozdělené pozemky a k tomu nové rybníky, mokřad i lesík

V Černilově mají přerozdělené pozemky a k tomu nové rybníky, mokřad i lesík

„Stále se jedná a připomínkuje, dokud něco nevznikne,“ říká starosta Černilova Stanislav Javůrek o průběhu komplexních pozemkových úprav ve své obci. A dodává, že výsledek za to stojí. Vzniklo tak mimo jiné oceněné biocentrum s rybníkem.

Projekt Boháčův lesík loni bodoval v rámci soutěže Společné zařízení roku a byl součástí komplexních pozemkových úprav. Jde o malý, čtyřhektarový háj obnovený v místech, kde v minulosti býval. Nechybí olše, duby ani ovocné stromy či okrajově několik jehličnanů. Avšak potrvá ještě 20 let, než všechny dřeviny vyrostou.

Pořádek v pozemcích

„Devadesát procent plochy katastru Černilova bylo před pozemkovými úpravami zoráno a vysazení lesíku bylo žádoucí. Kromě toho u něj vznikl malý rybník, který obhospodařují myslivci, není to sice plocha pro intenzivní chov ryb v masovém měřítku, nějaké ryby zde však přece jen jsou,“ říká starosta a dodává, že v Černilově také vzniklo celkem asi 18 kilometrů záhumenních cest. Některé z nich jsou vyasfaltované a slouží tedy i cyklistům. Další nový rybník je v místě, kterému místní říkají U Kartouzů. Vznikl tu i mokřad, ten však nechala postavit obec ze svých zdrojů. Téměř vše ostatní financoval Státní pozemkový úřad a dohromady byly proinvestovány desítky milionů. Po dokončení bylo vše předáno do majetku obce.

V rámci pozemkových úprav byly nejprve sloučeny pozemky, které měli jejich majitelé rozdrobeny do jednotlivých částí katastru. Většině vlastníků pozemků historicky patřilo 10 až 15 parcel, které koupili, zdědili či získali v restitucích. Vše však na různých místech katastru s křivolakými hranicemi. Díky pozemkovým úpravám se vše narovnalo. Roztroušené pozemky se sloučily do jednoho či dvou větších bloků. Směňování se řídí určitými pravidly, u výměn by měla být ve výsledku zachována stejná cena vlastněných parcel, bonita půdy nebo například vzdálenost od středu obce. Množství parcel v obci se snížilo zhruba na čtvrtinu a další pozemky byly vytvořeny pro zmíněnou síť cest. Pak přišel na řadu systém ekologické stability, tedy takzvaný ÚSES, jehož součástí jsou kromě oceněného lesíku i různá další opatření v podobě biocenter, biokoridorů a třeba také uvedených rybníků.

SPÚ obstará finance

Pozemkové úpravy čekají řadu obcí v republice, první impuls by měl vycházet většinou od vlastníků. Iniciátorem však může někdy být právě i Státní pozemkový úřad, protože je zrovna v daném místě potřeba vyčlenit plochy pro výstavbu, která je ve veřejném zájmu a podobně.

Pozemkové úpravy trvaly v Černilově dlouho. Zejména proto, že katastr obce se rozkládá na velké ploše asi 1 700 hektarů. Na počátku vznikl sbor zástupců vlastníků půdy, SPÚ obstaral finance, realizoval výběrové řízení na projektanta a začaly se rovnat parcely a vymýšlet ekologická opatření.

„Po celou dobu realizace pozemkových úprav se o všem jedná, připomínkuje se, a to celé pořád dokola, dokud něco nevznikne. Připraví se nová mapa, do které se zaznamenávají požadavky u jednotlivých parcel, a vše se postupně ladí. Přestože jde o zdlouhavý proces, výsledek za to stojí,“ uzavírá starosta Černilova Stanislav Javůrek.

Soutěž Společné zařízení roku 2015

3. místo: Boháčův lesík – lesní biocentrum s vodní plochou v katastrálním území Černilov

Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Královéhradecký kraj – Pobočka Hradec Králové

Projektant pozemkové úpravy: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.

Dodavatelská firma: ZVČ, s. r. o. (stavba), LESS a FOREST, s. r. o. (ozelenění)

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 hodin 38 minut

Víte, že včera byl světový den včel? V Česku sice přibývá městských nebo střešních úlů, ale celkově u nás včel ubývá. Za uplynulý rok uhynulo na venkově přes 130 včelstev, především kvůli chemickým postřikům zemědělských plodin.

Na zámku Kačina u Kutné hory se přijďte podívat na expozici věnovanou včelám. Dozvíte se tak něco nového o tom, jak moc jsou včely důležité pro celý ekosystém.
Také si můžete projí na výstavu Státního pozemkového úřadu věnovanou krajinotvorbě.

4 dní 3 hodin

Zapojili jsme se do akce "Ukliďme Česko s SPÚ".

Třicet dobrovolníků z řad zaměstnanců SPÚ sesbíralo v Praze mezi Modřany a Hodkovičkami více než 25 pytlů odpadků. Děkujeme MČ Praha 4 za bezplatný svoz a likvidaci pytlů.

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 17.5. #uklidmecesko #vidlsemuklidilsem #mčpraha4

1 týden 5 hodin

Ing. Vilém Jurek : "Mám první radu pro všechny majitele zemědělské půdy. Zajeďte se podívat, jak váš pozemek vypadá a co se na něm pěstuje... Chcete vytvořit remízek v poli? Chcete zachránit alespoň malý kousek polnosti pro přírodu? Už se nemůžete dívat na ty obrovské lány připomínající poušť? Máte jedinečnou možnost to změnit!"

Přečtěte si celý článek Ing. Jurka, krajinného ekologa a vedoucího úseku Péče o přírodu v Rezekvítku.

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/20-2019/strucny-manual-jak-udelat-neco-dobreho-pro-krajinu

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn