V Černilově mají přerozdělené pozemky a k tomu nové rybníky, mokřad i lesík

V Černilově mají přerozdělené pozemky a k tomu nové rybníky, mokřad i lesík

„Stále se jedná a připomínkuje, dokud něco nevznikne,“ říká starosta Černilova Stanislav Javůrek o průběhu komplexních pozemkových úprav ve své obci. A dodává, že výsledek za to stojí. Vzniklo tak mimo jiné oceněné biocentrum s rybníkem.

Projekt Boháčův lesík loni bodoval v rámci soutěže Společné zařízení roku a byl součástí komplexních pozemkových úprav. Jde o malý, čtyřhektarový háj obnovený v místech, kde v minulosti býval. Nechybí olše, duby ani ovocné stromy či okrajově několik jehličnanů. Avšak potrvá ještě 20 let, než všechny dřeviny vyrostou.

Pořádek v pozemcích

„Devadesát procent plochy katastru Černilova bylo před pozemkovými úpravami zoráno a vysazení lesíku bylo žádoucí. Kromě toho u něj vznikl malý rybník, který obhospodařují myslivci, není to sice plocha pro intenzivní chov ryb v masovém měřítku, nějaké ryby zde však přece jen jsou,“ říká starosta a dodává, že v Černilově také vzniklo celkem asi 18 kilometrů záhumenních cest. Některé z nich jsou vyasfaltované a slouží tedy i cyklistům. Další nový rybník je v místě, kterému místní říkají U Kartouzů. Vznikl tu i mokřad, ten však nechala postavit obec ze svých zdrojů. Téměř vše ostatní financoval Státní pozemkový úřad a dohromady byly proinvestovány desítky milionů. Po dokončení bylo vše předáno do majetku obce.

V rámci pozemkových úprav byly nejprve sloučeny pozemky, které měli jejich majitelé rozdrobeny do jednotlivých částí katastru. Většině vlastníků pozemků historicky patřilo 10 až 15 parcel, které koupili, zdědili či získali v restitucích. Vše však na různých místech katastru s křivolakými hranicemi. Díky pozemkovým úpravám se vše narovnalo. Roztroušené pozemky se sloučily do jednoho či dvou větších bloků. Směňování se řídí určitými pravidly, u výměn by měla být ve výsledku zachována stejná cena vlastněných parcel, bonita půdy nebo například vzdálenost od středu obce. Množství parcel v obci se snížilo zhruba na čtvrtinu a další pozemky byly vytvořeny pro zmíněnou síť cest. Pak přišel na řadu systém ekologické stability, tedy takzvaný ÚSES, jehož součástí jsou kromě oceněného lesíku i různá další opatření v podobě biocenter, biokoridorů a třeba také uvedených rybníků.

SPÚ obstará finance

Pozemkové úpravy čekají řadu obcí v republice, první impuls by měl vycházet většinou od vlastníků. Iniciátorem však může někdy být právě i Státní pozemkový úřad, protože je zrovna v daném místě potřeba vyčlenit plochy pro výstavbu, která je ve veřejném zájmu a podobně.

Pozemkové úpravy trvaly v Černilově dlouho. Zejména proto, že katastr obce se rozkládá na velké ploše asi 1 700 hektarů. Na počátku vznikl sbor zástupců vlastníků půdy, SPÚ obstaral finance, realizoval výběrové řízení na projektanta a začaly se rovnat parcely a vymýšlet ekologická opatření.

„Po celou dobu realizace pozemkových úprav se o všem jedná, připomínkuje se, a to celé pořád dokola, dokud něco nevznikne. Připraví se nová mapa, do které se zaznamenávají požadavky u jednotlivých parcel, a vše se postupně ladí. Přestože jde o zdlouhavý proces, výsledek za to stojí,“ uzavírá starosta Černilova Stanislav Javůrek.

Soutěž Společné zařízení roku 2015

3. místo: Boháčův lesík – lesní biocentrum s vodní plochou v katastrálním území Černilov

Přihlašovatel: SPÚ – KPÚ pro Královéhradecký kraj – Pobočka Hradec Králové

Projektant pozemkové úpravy: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.

Dodavatelská firma: ZVČ, s. r. o. (stavba), LESS a FOREST, s. r. o. (ozelenění)

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

I když vám je dnes horko, po těchto nanucích byste nejspíš nesáhli. Jsou vyrobené z obyčejné vody kolem nás. Některé jsou přesycené řasami, z jiných vykukují plastové součástky, hutný popel atd. Nápad tchajwanských studentů má zvýšit povědomí o problematice znečištění vody.

Zdroj: Polluted Water Popsicles Project

Z těchto čísel máme radost. V uplynulých třech letech jsme umožnili získat praxi v oboru 139 absolventům, přičemž 46 z nich (33 %) projevilo následně zájem pro nás pracovat na hlavní pracovní úvazek. http://bit.ly/2sTtRR8

USA odstoupily od pařížské dohody o klimatu, na které se téměř dvě stovky zemí shodly na konci roku 2015. Základním cílem dohody je udržet oteplování planety pod dvěma stupni Celsia - nejlépe do 1,5 stupně - oproti předindustriálnímu období. Jaký máte názor na globální oteplování vy?

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn