Čelčice mají biocentrum, nádrž, cesty a dvě medaile

Čelčice mají biocentrum, nádrž, cesty a dvě medaile

Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum v Čelčicích na Prostějovsku, to jsou společná zařízení vybudovaná v rámci pozemkových úprav, která si odnesla hned dvě ceny ze soutěže Žít krajinou.

První místo v kategorii Tvorba ochrany krajiny a také Cenu Státního pozemkového úřadu si letos ze soutěže Žít krajinou odnesly Čelčice. V obci s 518 obyvateli vznikly v rámci pozemkových úprav polní cesty, které vedou okolo nové retenční nádrže. Komunikace mají i rekreační funkci, slouží totiž například rodinám s dětmi a cyklistům. Vodní dílo zase pomáhá vesnici chránit před následky přívalových dešťů a malebný kolorit místa dotvářejí kromě zeleně také labutě, kachny a ondatry, které se u nové vodní plochy usadily.

Čelčice patří k obcím, které se při realizaci společných zařízení inspirovaly v historii. V místě, kde byla v roce 2015 dokončena retenční nádrž s kapacitou 60 tisíc metrů krychlových, totiž ještě před 300 lety bývaly rybníky. A ani po staletích se lokalita nezbavila vlhkosti. Plocha se proto zdála být pro vodní dílo předurčená, což naši předkové velice dobře věděli. Snad i díky tomu místní novou nádrž také jako rybník označují.

Vodou se plnila rok

Spolupráce Čelčic s prostějovskou pobočkou pozemkového úřadu začala při komplexních pozemkových úpravách okolo roku 2010 a výstavba cest i nádrže probíhala v letech 2014–2015. „Bohužel během zimy, kdy se stavělo, moc nemrzlo, což práce v bahnitém terénu komplikovalo. Vše se ale nakonec podařilo a výsledek za to vynaložené úsilí určitě stojí,“ říká starosta Čelčic Karel Černý a dodává, „naše nádrž je zajímavá i tím, že má tři rohy a vodní hladina je tak do tvaru třícípé hvězdy. Je opravdu velmi pěkná.“

Rekreační funkci vodní dílo neplní: „To zatím nejde, protože vše bylo financováno z evropských dotací a pro trochu jiný účel.“ Podle starosty je však hlavní, že jsou připraveni na hrozbu související s přívalovými dešti, ale také na opačný extrém, tedy sucho: „Vody v krajině ubývá a její zadržování je v současnosti nadmíru důležité, nádrž pomůže také zvýšit podzemní zásoby vody. Se suchem navíc souvisí i větší riziko požárů. A kvůli němu je výhodou, že vodní dílo může sloužit hasičům jako požární nádrž s dostatečnou zásobárnou vody pro případné hašení.“ Kvůli suchu také trvalo celý rok, než se podařilo nádrž s maximální možnou hloubkou 180 cm a se sypanou hrází naplnit vodou.

celcice2

Důležitý ostrůvek

Rybník, jak místní říkají, obklopuje biocentrum. Je tu 4 600 nově vysazených stromů, keřů a bylin. Díky zadržování vody při povodních na tocích Okenná a Trávnička nádrž také zlepšuje kvalitu vody na Okenné pod nádrží. Stavba pomáhá i rozvoji vodních, mokřadních, lučních a lesních společenstev. Těm slouží i ostrůvek uvnitř vodní plochy.

Zároveň s nádrží byla postavena asfaltová polní cesta o délce cca 1 700 metrů, na tu navazuje další zpevněná komunikace o délce 700 metrů. A mezi chystanými projekty je podle starosty Černého výstavba další komunikace mezi obcí a rybníkem, kde zatím příliš kvalitní cesta není.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

22 hodin 39 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn