Biokoridory, biocentrum, polní cesty s doprovodnou zelení a další společná zařízení na Mladoboleslavsku

Biokoridory, biocentrum, polní cesty s doprovodnou zelení a další společná zařízení na Mladoboleslavsku

Mladoboleslavská pobočka Státního pozemkového úřadu představila koncem dubna v rámci semináře a exkurze v Jizerním Vtelně výsledky své práce v oblasti pozemkových úprav a realizace společných zařízení. Komplexní pozemkové úpravy se podařilo za více než 20 let dokončit v pětatřiceti katastrech. Jednoduché pozemkové úpravy v sedmi katastrech.

Pobočka Mladá Boleslav vybudovala v letech 1997–2017 tzv. společná zařízení, tedy krajinné prvky, které slouží nám všem, v osmnácti katastrálních územích v působnosti šestnácti obecních úřadů. Byly to především polní cesty sloužící ke zpřístupnění zemědělských pozemků, vodohospodářská opatření a prvky určené k ochraně a tvorbě životního prostředí. Vzniklo tak několik biokoridorů, biocentrum a podél cest v rámci doprovodné zeleně byly vysázeny stovky stromů.

Čerpání prostředků z EU

První zastávka exkurze byla v obci Hrušov (katastrální území Hrušov nad Jizerou), kam je to z Jizerního Vtelna, kde se konaly úvodní přednášky semináře, necelých sedm kilometrů. Nejprve jsme se zastavili u dvou biokoridorů, které rozhodně stojí za pozornost.

„V katastrálním území Hrušov nad Jizerou jsme zahájili komplexní pozemkové úpravy v roce 1999, dokončeny byly v roce 2004. Zde ke dvěma polním cestám přiléhají hned dva biokoridory. Jeden biokoridor má označení LBK A, druhý LBK B. Polní cesty se nazývají HPC 12 a 13. Komunikace propojují dvě katastrální území Hrušov nad Jizerou a Jizerní Vtelno. Výsadba navazuje na původní třešňovou alej a v rámci zapojení porostu byla použita nová výsadba. Obměny se dočká i původní ovocné stromořadí. Pletivo, které sloužilo jako ochrana dřevin proti okusu zvěří, je už složené. A biokoridor je v takovém stavu, že už nepotřebuje žádnou péči,“ říká Jiří Novotný, odborný rada Pobočky Mladá Boleslav Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.

cesta_hrusov

Od biokoridorů vede další polní cesta. Zastavujeme se asi po dvou kilometrech. „Polní cesty C2 a C3 v k. ú. Hrušov nad Jizerou byly realizovány v roce 2005 v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství z evropských fondů. Komunikace je dodnes ve výborném stavu. Výsadbu okolní zeleně provedla firma Obora – okrasné a ovocné školky Valdice, spol. s r. o. Zeleň perfektně zapadá do okolní krajiny,“ říká náš průvodce a na vlastní oči se můžeme přesvědčit, že je to pravda. Zároveň Novotný připomíná jednu z důležitých funkcí vybudované cesty: „Je to obchvat pro zemědělce, který odvedl zemědělskou dopravu z centra obce.“

Zatížení cest

Po tomto zastavení se vydáváme do Zamach vzdálených necelých 16 kilometrů. „Polní cesta HPCn2 v k. ú. Zamachy byla postavena v roce 2017 z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Jde o hlavní polní cestu kategorie P 4,5/30 s délkou 568 metrů a doprovodnou zelení, která propojuje nejen katastrální území Zamachy a Kadlín, ale i okres Mladá Boleslav s okresem Mělník. Z cesty jsou vidět i některé realizace mělnické pobočky – jde například o polní cesty s doprovodnou zelení v okolí rozhledny v katastrálním území Kadlín. A celý ten výhled, včetně aleje, která má nádherně kombinované různé dřeviny, je natolik působivý, že byl použit v propagačních letácích SPÚ,“ říká Novotný.

exkurze-zamachy

To, co jsme během exkurze viděli, přitom podle něj dobře ilustruje odlišnosti okresu Mladá Boleslav: „Tady je typické intenzivní zemědělství. A to má vliv i na to, jaké jsou požadavky na společná zařízení. Týká se to hlavně opatření na zpřístupnění zemědělských pozemků – především projektů komunikací. Zátěž na polní cesty, zejména kvůli velice rozšířené produkci cukrové řepy, je extrémně velká. Vybudovaných cest se přitom řepná kampaň dotkne prakticky každý druhý rok,“ dodává Novotný.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

23 hodin 5 minut

Již od roku 1994 je 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští.
Hlavním cílem světového dne boje proti suchu a desertifikaci je osvěta a rozšíření povědomí i mezi širokou veřejnost.

ČR chce ústavní ochranu vody...
Právnická fakulta Univerzity Karlovy připraví na základě požadavku Ministerstvo zemědělství České republiky posudek o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. A součástí bude i návrh na ochranu půdy! 👍

6 dní 19 hodin

Už od středy 19. června budou opět přístupné nově zrekonstruované prostory muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích.
Ve sklepních prostorech muzea vznikla nová expozice Tajemný život v půdě, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem (organismy, které žijí v půdě), typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě.👍

https://www.nzm.cz/aktuality/nove-expozice-ve-valticich

1 týden 3 dní

Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník... Do osázeného zemníku se zakrátko rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Poslouchat přírodu se prostě vyplácí!
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny.html

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn