Bačkovice mají nové cesty a chystají další rybníky

Bačkovice mají nové cesty a chystají další rybníky

Dvě nové polní cesty lemované ovocnými stromy, které v Bačkovicích postavila třebíčská pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ), měří jeden kilometr, patří k nim nájezdy na starší polní cesty a sjezdy na jednotlivé pozemky. Jejich zpřístupnění bylo hlavním důvodem výstavby nových komunikací. Dosud se k nim majitelé nebo uživatelé mohli dostat jen složitou cestou přes uzavřený zemědělský areál. 

Trasa nových cest vychází ze schváleného plánu společných zařízení. Navazují na silnici a zajišťují přístup na přilehlé intenzivně využívané zemědělské a lesní pozemky. Cesty zlepšily průchodnost krajiny a tvoří důležitý polyfunkční prvek. Slouží dopravě, chrání půdu a mají i funkci ekologickou a estetickou.

Cesty ale mohly být postaveny až poté, co pro ně byly vyčleněny pozemky v rámci komplexních společných úprav. Ty začaly v Bačkovicích zhruba před šesti lety. Tehdy přijeli zaměstnanci třebíčské pobočky SPÚ a místním je nabídli. „Možnost, že by se v rámci komplexních pozemkových úprav vyřešila parcelizace, jsme pokládali za výhodnou a pracovníci SPÚ si zaslouží za vysokou profesionalitu pochvalu. Nově vytyčené pozemky vycházely i z údajů o bonitě půdy, aby nikdo v rámci výměn nezískal plochy, které by byly například méně úrodné,“ říká bačkovická starostka Miroslava Raabová. „Na začátku jsme měli jednání s občany, protože jsme potřebovali, aby s pozemkovými úpravami souhlasili. To se povedlo a nakonec se všichni dokázali dohodnout, což pokládám za úspěch. Za velké zlepšení považuji i to, že po pozemkových úpravách více zemědělců hospodaří na vlastní půdě. Dříve, když měli takzvanou náhradní půdu, byl jejich způsob hospodaření trochu jiný. Například tolik nehnojili,“ dodává starostka.

Ovocné stromy a rybníky

Kolem nových cest vznikly zelené pásy s ovocnými stromy. Nechybějí jabloně, hrušně, ale také například jeřáby. Komunikace slouží pro přístup k zemědělským plochám, areálu družstva i k vodní nádrži, ke které se nejčastěji vydávají místní rybáři. V obci mají i několik rybníků a lidé se k nim v létě chodí koupat. A s využitím dotačních programů SZIF tu chtějí budovat další. Výstavba rybníků je pro obec vhodná. Podle odborníků jde totiž o jeden z nejvhodnějších způsobů, jak využít plochy s mokřady, které v Bačkovicích mají. Vznikne proto dokonce celá kaskáda.

Lidí ubývá

I když opatření v krajině znamenají změny k lepšímu, Raabovou trápí otázka vylidňování vesnice: „Bačkovice jsou v příhraniční oblasti, pracovních příležitostí tu moc není, jen pár továren. Někteří jezdí za prací do Rakouska. A ubývají hlavně děti. I když v obci zatím fungují dobrovolní hasiči a rybáři, chybí nám škola, obchod či restaurace – všechno zaniklo a autobus k nám už o víkendu vůbec nejezdí. Fotbal nemáme, protože by tu asi ani nebylo dost lidí, kteří by ho mohli hrát. Já jsem se do Bačkovic přivdala před 36 lety a už jsem tady skoro domorodec. Když jsem se přistěhovala, tak tady bylo 163 obyvatel a teď jich je 100 a začínají nám tady převládat chalupáři.“

Jednou z cest možného rozvoje vidí starostka v turistice – obcí prochází cyklostezka směřující do sousedního Rakouska, v okolí jsou také různá turisty vyhledávaná místa, jako Jemnice, Dačice či Uherčice, kde se právě renovuje zámek.

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

ŽÍT KRAJINOU NA FACEBOOKU

3 dní 7 hodin

Obnovená vodní nádrž, která slouží i k rekreačním účelům, je nejviditelnějším přínosem projektu protierozních opatření v obci Horní Lipka. Na místo jsme vrátili i původní vodní tok ústící do nádrže a oživili dva někdejší mokřady. Podél nádrže i mokřadů jsme vysadili zeleň. Stavba zadrží vodu a ta tak nezaplaví dané území. Nabízí také vhodné podmínky pro výskyt vodomilných živočichů a rostlin.

3 dní 7 hodin

Ministr zemědělství Miroslav Toman, ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba a rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička dnes na společné tiskové konferenci představili hlavní změny v řešení pozemkových úprav.

V závislosti na klimatických změnách se pozemkové úpravy zaměří na dlouhodobé zadržení vody v krajině, jejich součástí nově bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody...
Více informací v tiskové zprávě: https://www.spucr.cz/aktuality/pozemkove-upravy-se-zmeni-zameri-se-na-dlouhodobe.html

1 týden 3 dní

Výstavbou krajinotvorné nádrže Mušalec jsme obnovili systém propojených rybníků, které nejen zachycují vodu, ale výrazně snižují průběh a následky případné povodňové vlny. Nádrž také zvyšuje zásoby podzemní vody a zlepšuje protierozní ochranu. Mimo to slouži pro místní i jako příjemné místo pro relax. V roce 2015 jsme navíc v rámci plánu společných zařízení přistavěli polní cestu s mostem a vysázeli lokální biokoridor.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn