V Žít krajinou bodovala i žebrácká cesta

V Žít krajinou bodovala i žebrácká cesta

Žebrák je město, které se nachází 16 kilometrů jihovýchodně od středočeského Berouna. Stejnojmennou zříceninu hradu byste v katastrálním území obce hledali marně, nachází se totiž v sousední obci Točník. Co v něm ale najdete, je poměrně dlouhý a zajímavý okruh polních cest. Náročná a komplikovaná výstavba té poslední se umístila v soutěži Žít krajinou a její kategorii Zelená a dopravní infrastruktura na třetím místě. Úspěch mohli oslavit v berounské pobočce státního pozemkového úřadu, která projekt realizovala. 

Podobně jako na jiných místech projekt společných zařízení vznikl v návaznosti na pozemkové úpravy. „Ty inicioval Státní pozemkový úřad na základě plánu společných zařízení, který byl vypracován a odsouhlasen na základě komplexních pozemkových úprav podle zákona č.139/2002 sb.,“ říká starosta Žebráku Daniel Havlík. Plán společných zařízení byl podle něj odsouhlasen sborem zástupců dne 4. června 2012 a zastupitelstvem města Žebrák 27. srpna stejného roku a vše se obešlo bez zbytečných komplikací. „Spolupráce se Státním pozemkovým úřadem probíhala v naprosté shodě a bez problémů. Zvláště oceňuji vstřícnost SPÚ k požadavkům města při realizaci výstavby cest,“ vysvětluje Havlík.

Uschlé stromy

Cesta postavená v létě 2017 zpřístupňuje zemědělské pozemky a primárně slouží pro zemědělskou techniku, ale využívají ji i místní obyvatelé k procházkám v přírodě s výhledem na dominantu hradu Točník. Cesta vede chráněným územím. I proto byl jako vhodnější povrch zvolen štěrk. Realizace projektu přitom částečně ušetřila za sázení stromů a keřů, protože podél cesty mohl zůstat původní porost. Na některých místech ale nakonec podle starosty k výsadbě došlo a zeleň podle něj i kvůli nedostatku dešťových srážek vyžaduje neustálou péči. „V rámci výstavby cest byla realizovaná i doprovodná zeleň, která čítá výsadbu 50 listnatých stromů a nespočet keřů. Je pravdou, že období sucha v letních měsících se podepsalo na některých vysazených stromech, které i přes snahu hasičské jednotky o jejich zalévání bohužel uschly. Na podzim letošního roku bude provedena náhradní výsadba za uschlé stromy,“ vysvětluje Havlík.

Výhled na hrad

Jednoduchá nebyla ani výstavba cesty kvůli náročnému terénu. Komunikace navazuje na další komunikace v místě a ty mimo jiné tvoří okruh, který lemuje celé katastrální území Žebráku. Stejně jako další společná zařízení v jiných lokalitách byla i žebrácká cesta převedena do majetku obce, tedy v tomto případě města a jednalo se o celkem slušné bohatství – komunikace o celkové délce přes 1100 metrů postavené za necelých 6 milionů korun.

I přes vzornou spolupráci s pozemkovým úřadem ale projekty společných zařízení pokaždé naprosto hladce nepostupují. To potvrzuje i starosta Žebráku. „Nejnáročnější bylo přesvědčit občany, že tyto cesty budou sloužit hlavně pro ně, že okolo nich nebude prováděna další výstavba například rodinných domků a tak podobně,“ říká Havlík. I díky svým zkušenostem starostům, které pozemkové úpravy a projekty společných zařízení teprve čekají, doporučuje: „Je důležité vysvětlit lidem co to jsou pozemkové úpravy, čeho se týkají, aby se zamezilo zbytečným řečem a pomluvám vedení města.“

Energie vložená do celého projektu se podle starosty vyplatila. „Co se týče zlepšení, pozitivně vidím možnost přístupu jednotlivých vlastníků na své pozemky. Kladně hodnotím také možnost příjezdu záchranářských složek, v případě nějakého problému. Cestu využívají i hasiči v případě požáru,“ vysvětluje Havlík. A připomíná, že nejen místní občané po cestě s výhledem na hrad rádi chodí na procházky po okolí, ať už jde o mámy s dětmi a kočárky, pejskaře či kolaře. I díky tomuto úspěchu chce město Žebrák ve spolupráci se SPÚ pokračovat.

Erbenův Žebrák

Kromě současných a budoucích projektů je starosta pyšný také na různé aktivity, které ve městě probíhají. „Fungují u nás spolky s dlouholetou tradicí, které pořádají například divadelní přehlídku ochotnických souborů Erbenův Žebrák, naši sportovci každoročně organizují běh s mezinárodní účastí Žebrácká 25. Spolek mopedistů má zase každoročně takzvanou Spanilou jízdu, na které bývá 400-500 mopedů,“ říká Havlík.

K úspěchům starosta také řadí zrestaurované náhrobky místních rodáků na hřbitově, které jsou vyrobeny z komárovské litiny. „Také bych chtěl zmínit, že městu Žebrák se podařilo po téměř padesáti letech docílit toho, že byl navrácen originál sochy Jana Nepomuckého, která byla uložena v depozitáři Národního památkového ústavu. Nad touto sochou musel být vybudován skleněný pavilon, který má zamezit poškozování povětrnostními vlivy,“ vysvětluje starosta.

 

 

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn