XXII. Konference pozemkových úprav 4. – 5. 11. 2021

XXII. Konference pozemkových úprav 4. – 5. 11. 2021

„XXII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2021“

Adaptace krajiny na budoucí podmínky

4. – 5. 11. 2021

Orea Resort Sklář Harrachov

O Konferenci pozemkových úprav:

Dlouhodobé zadržení a efektivní využití vody v krajině, protipovodňová i protierozní ochrana jsou v současné době zásadními prioritami pozemkových úprav. Novou orientací jejich hlavních cílů a struktury finančních prostředků vynakládaných na jednotlivá opatření reagují Státní pozemkový úřad a Program pro rozvoj venkova na současnou klimatickou situaci a předpovědi jejího dalšího vývoje. Umožní tím české krajině lépe se vyrovnávat s klimatickými a hydrologickými extrémy, tedy suchem i povodněmi, a napomoci udržení vyváženého vztahu mezi zachováním přírodních zdrojů a udržitelným zemědělstvím.

 

Záštita

Ministr zemědělství – Ing. Miroslav Toman, CSc

 

Odborná garance

Mgr. Jaroslava Kosejková                 Státní pozemkový úřad          Tel: 725 002 598
Ing. František Pavlík, Ph.D.              Státní pozemkový úřad          Tel: 725 472 323
Ing. Josef Havelka                              Státní pozemkový úřad          Tel: 606 716 908

 

Organizační garance

Petra Kazdová                                    Státní pozemkový úřad          Tel: 602 592 875

 

Program konference

1. den: 4. 11. 2021

9:00 – 10:00   Prezence účastníků, přestávka na kávu

10:00 – 12:00 Slavnostní zahájení konference

Úvodní slovo:
Ing. Martin Vrba – Státní pozemkový úřad
Ing. Bohuslav Kabátek – KPÚ Liberecký kraj
zástupce Ministerstva zemědělství
zástupce Libereckého kraje
Ing. Michal Pochop – Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
Ing. Veronika Vrecionová – Spolek pro obnovu venkova České republiky
Ing. Monika ŠtěpánováSvaz měst a obcí České republiky
zástupce Sdružení místních samospráv České republiky
zástupce Agrární komory České republiky

 12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Panelová diskuze – blok I 

Provázet blokem a moderovat bude: Ing. František Pavlík, Ph.D.
Hlavní témata: Stav a budoucnost české krajiny, deficit vody v krajině (odvodnění, závlahy) /přebytek (eroze), protierozní vyhláška

Účastníci panelu – blok I:
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Linda Stuchlíková – Ministerstvo životního prostředí
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. – zpracovatel pozemkových úprav
zástupce obce
zástupce soukromě hospodařících zemědělců

 15:00 – 15:15 přestávka na kávu

 15.15 – 17:00 Panelová diskuze – blok II

Provázet blokem a moderovat bude: Ing. Josef Havelka
Hlavní témata: Krajinná adaptace – pozemkové úpravy, finance, inovativní postupy, pilotní projekt závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko, Společná zemědělská politika (nový směr, podmínky a pravidla)

Účastníci panelu – blok II:
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
Mgr. Michal Gebhart, MBA – Státní pozemkový úřad
Ing. Josef Tabery – Ministerstvo zemědělství
Ing. Jiří Klápště – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – CHKO Český Ráj
zpracovatel pozemkových úprav
zástupce obce

17:00 – 19:00 volná zábava: wellness centrum (bazén, sauna, vířivka, fitness centrum zdarma pro ubytované), masáže, billiard, možnost navštívit místní pivovar

19:00 Raut, společenský večer s hudbou

2. den: 5. 11. 2021

9:00 – 10:30 Dopolední blok přednášek I.

Prezentace KPÚ Liberecký kraj (Ing. Bohuslav Kabátek) – Liberecký kraj v číslech
Prezentace Povodí Labe, s. p. (Ing. Marie Fejfarová, Ph.D.) – Komplexní pozemkové úpravy a vodohospodářská problematika z pohledu správce povodí
Prezentace Svazu měst a obcí ČR, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů (Mgr. Monika Štěpánová) – Spolupráce DSO na přípravě pozemkových úprav

10:30 – 10:45 Coffee break

10:45 – 12:00 Dopolední blok přednášek II.

Prezentace Státního fondu životního prostředí ČR (Ing. Jan Matějka) – Dotační tituly OPŽP pro obce
Prezentace Státního zemědělského intervenčního fondu (Mgr. Miroslav Prokop) – Aktivity Celostátní sítě pro venkov v oblasti sdílení zkušeností s pozemkovými úpravami
Příklad dobré praxe – zemědělsky hospodařící subjekt

 12:00 – 13:00 Oběd, tombola

Moderátor: Petra Kazdová, tisková mluvčí

 

Změna programu vyhrazena.

 

Žádáme o dodržování aktuálních epidemiologických opatření.

Žádáme o dodržování časů týkajících se programu.

 

Organizační informace

Datum konání: 4. – 5. 11. 2021
Místo konání: Orea Resort Sklář Harrachov
Harrachov 520, 512 46, Harrachov

https://www.resortsklar.cz/

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek na konferenci se nevybírá. Konference pozemkových úprav je realizována v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci s následujícími nevládními organizacemi: Českomoravská komora pozemkových úprav, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, Spolek pro obnovu venkova České republiky.

Pro účastníky konference jsou zajištěny pracovní materiály, 3x přestávka na kávu, 2x oběd s nápojem a večeře s 2 nápoji. Ubytování, společenský večer, ani aktivity v rámci volné zábavy nejsou hrazeny z Celostátní sítě pro venkov. Společenský večer svým členům hradí partneři konference – Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, Spolek pro obnovu venkova České republiky.

V případě zájmu se registrujte prostřednictvím jednoho z partnerských spolků (ČMKPÚ, SMO ČR, SMS ČR nebo SPOV ČR) přes webové rozhraní: https://forms.office.com/r/iHxaXpi78L

 

Ubytování

Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami. Účastníci konference mohou využít ubytování včetně snídaně přímo v Orea Resort Sklář Harrachov, který je celý zarezervován pro možné ubytování účastníků konference. Cena včetně snídaně, parkování, vstupu do wellness centra a DPH je 1 230,- Kč/jednolůžkový pokoj a 1 420,- Kč/dvoulůžkový pokoj. V ceně není zahrnut Městský poplatek 30,- Kč, který se hradí na místě.

Cena je platná pro období 1. – 7. 11. 2021.

Rezervace ubytování: https://1url.cz/9KTwS

Masáže, které jsou hrazeny individuálně, je nutno si zarezervovat předem na: balneo@sklar.oreahotels.cz nebo na telefonu +420 481 560 820

Více o hotelu se dozvíte zde.

Případné další možnosti ubytování v Harrachově: https://1url.cz/kKTQb

Těšíme se na společné setkání na Konferenci pozemkových úprav 2021!

Více informací o akci za organizační výbor:

Petra Kazdová
Tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
Tel: +420 602 592 875
Email: p.kazdova@spucr.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn