Vedlejší polní cesta VPC 12 v k.ú. Chvalšiny v Jihočeském kraji

Vedlejší polní cesta VPC 12 v k.ú. Chvalšiny v Jihočeském kraji

Ve 14. ročníku soutěže Žít krajinou 2020 se v 1. kategorii – Zelená a dopravní infrastruktura na 3. místě umístila realizace nazvaná Vedlejší polní cesta VPC 12 v k.ú. Chvalšiny v Jihočeském kraji.
Opatření realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Český Krumlov.

Realizací zmíněné vedlejší polní cesty v katastrálním území Chvalšiny bylo obnoveno historické propojení obce Chvalšiny a její části Červený Dvůr.
Rekonstrukcí polní cesty došlo také k zajištění obslužnosti přilehlých zemědělských pozemků, čímž byla částečně odkloněna zemědělská doprava ze silnice III. třídy. Původně nezpevněný brod byl opevněn, aby bezpečně převáděl vodu přes cestu.
Náhradní výsadbou a dosadbou z původních druhů dřevin byl podél cesty vytvořen důležitý krajinný prvek, který v této části katastrálního území chyběl a kam i díky existenci CHKO Blanský les patří.
Během realizace se díky spolupráci všech zúčastněných podařilo dále odstranit starou ekologickou zátěž v blízkosti polní cesty.
Realizací cesty došlo k naplnění účelu jak pro potřeby účastníků řízení (zpřístupnění pozemků, krajinotvorný prvek), tak široké veřejnosti, kterou je využívána zejména k rekreačním a dopravním účelům.

V číslech:
NÁVRHOVÁ KATEGORIE: P4,0/30
DÉLKA CESTY: 1 477 m
DÉLKA BRODU: 17,5 m
VÝSADBA: 66 STROMŮ, 13 SKUPIN KEŘŮ

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Český Krumlov
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: Ing. Petr Drs, VEST-projekt
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: AF-CITYPLAN s r. o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: SWIETELSKY stavební s r. o.

Video : Vedlejší polní cesta VPC 12 v k.ú. Chvalšiny

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn