Ve Zvoli u Zábřehu mají novou polní cestu i protierozní retenční nádrž

Ve Zvoli u Zábřehu mají novou polní cestu i protierozní retenční nádrž

Ve Zvoli na Šumpersku dokončil Státní pozemkový úřad (SPÚ) stavbu hlavní polní cesty s devatenácti sjezdy pro zpřístupnění pozemků a protierozní retenční nádrž s drátokamennými přehrážkami pro zadržení a zploštění případné povodňové vlny. Investici v celkové hodnotě bezmála dvaceti milionů korun převezme po kolaudaci do svého vlastnictví a následné správy obec Zvole.

Nová hlavní polní cesta je rozdělená na tři části o celkové délce 1570 m. Je realizována jako jednopruhová s oboustrannými krajnicemi, s krytem z asfaltobetonu, bezpečné svedení vody zajišťuje podélný cestní příkop. Polní cesta zajišťuje zpřístupnění zemědělských pozemků pomocí 19 hospodářských sjezdů. „Tím dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků pro hospodařící subjekty i pro majitele přilehlých pozemků. Při realizaci bylo bohužel nutné vykácet dřeviny, které se nacházely v trase cesty. Nahradili jsme je novou výsadbou doprovodné zeleně,“ uvedl k realizaci Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Zlepšení protierozních opatření v lokalitách ohrožovaných přívalovými srážkami, zadržení a zploštění povodňové vlny má zajistit protierozní retenční nádrž s délkou sypané hráze 136 m, výškou hráze 3,25 m a maximálním objemem zátopy 3 963 m3. Součástí nádrže jsou i dvě drátokamenné přehrážky s délkou 24 m a 16 m, výškou po přeliv 1,5 m a šířkou v koruně 1,4 m.

Stavba byla realizována z prostředků Programu pro rozvoj venkova. Celkové finanční náklady na realizaci stavby činí 19 773 415,00 Kč vč. DPH.

Termín předání staveniště: 25. února 2019

Termín zahájení stavebních prací: 4. března 2019

Termín dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně: 24. října 2019

Termín předání a převzetí díla: 31. října 2019

Zhotovitelem stavby je společnost SPH stavby s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem

Autorský dozor vykonává společnost TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., Šumperk

Technický dozor stavby vykonává Ing. Svatopluk Schuppler

Koordinátor BOZP je p. Jitka Štýbnarová, Olomouc

Archeologický výzkum provedla společnost ARCHAIA Olomouc, z. ú.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn