Realizace Plánu společných zařízení v k.ú. Želechovice u Uničova — l. etapa

Realizace Plánu společných zařízení v k.ú. Želechovice u Uničova — l. etapa

Ve 14. ročníku soutěže Žít krajinou 2020 se v 1. kategorii – Zelená a dopravní infrastruktura na 2. místě umístila Realizace Plánu společných zařízení v k.ú. Želechovice u Uničova — l. etapa. Opatření realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Olomouc.

Mezi oceněné prvky plánu společných zařízení v katastrálním území Želechovice u Uničova patří lokální biocentrum a biokoridor, u kterých byly realizovány výsadby původních druhů dřevin, čímž se zvýšila biologická diverzita území. Tyto výsadby budou plnit zejména funkci ekologickou, krajinotvornou, psychohygienickou a estetickou. Zmíněná opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí spolu s dalšími oceněnými prvky, konkrétně 2 realizovanými cestami, tvoří důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou a dopravní.

Trasa cest byla volena tak, aby došlo k omezení zemědělské dopravy v intravilánu obce a ke zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých pozemků. Při technickém řešení byly uplatněny postupy a řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí.

V číslech:
POLNÍ CESTY:
C1b (P5,0/30, 823 m), C7a (P4,0/30; 378 m)
ÚSES:
LBC1: 3 ha, 2 tůně, 686 STROMŮ, 572 KEŘŮ, 55 VODNÍCH ROSTLIN
LBK8a: 113 STROMŮ, 1682 KEŘŮ

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Olomouc
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: Geocart CZ a. s.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: AGPOL s r. o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: SPH stavby s r. o.

Video: Realizace Plánu společných zařízení v k.ú. Želechovice u Uničova — l. etapa

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn