Pořádek v katastrech Chotilska

Pořádek v katastrech Chotilska

Chotilsko je obcí s 524 obyvateli, která se nachází asi 15 kilometrů východně od Dobříše v okrese Příbram. Východní část katastrů, které pod Chotilsko spadají, je zároveň pobřežím vodní nádrže Slapy a jedná se proto o vyhledávanou turistickou oblast. Pohledem webu žítkrajinou.cz je ale zajímavější zkušenost obce s komplexními pozemkovými úpravami.

Jednou z motivací pro zahájení úprav byla možnost obnovení cestní sítě v rámci projektů společných zařízení. „Pod Chotilsko spadá celkem asi šest katastrů a na jednotlivých místech je různá situace. Iniciativa začít s komplexními pozemkovými úpravami vzešla z naší obce, která se snažila vyjít vstříc některým vlastníkům. Ti si přáli vyřešit své parcely, protože měli hodně rozkouskované pozemky, a to hodně komplikovalo jejich zemědělskou činnost.“

Jednání o komplexních pozemkových úpravách přímo v katastru Chotilska bylo zahájeno v návaznosti na úvodní jednání, které se uskutečnilo 15. února 2015.

„Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení

o pozemkových úpravách,“ stálo mimo jiné v pozvánce datované 3. únorem 2015. Stejné jednání, ale v případě Hněvšína, který – kromě dalších obcí – pod Chotilsko spadá, proběhlo 16. listopadu 2016. V některých katastrech už byly pozemkové úpravy dokončeny a v dalších ještě čekají – opožděné je i samotné Chotilsko, kde kromě dalších komplikací s pozemkovými úpravami nesouhlasil jeden z majitelů pozemku. „Ten člověk si nejprve nevyzvedával poštu a pak byl překvapený, že běží nějaké pozemkové úpravy, pozemky chtěl ale za každou cenu nechat, jak jsou,“ říká starostka Chotilska Běla Tobolová.

Rybník Na Korouhvích

Navzdory některým komplikacím ale pozemkové úpravy přinesly své ovoce v jiných katastrech, které pod Chotilsko spadají. Například v Křeničné byly pozemkové úpravy schváleny na základě rozhodnutí z 10. června 2019 a už jsou vidět i výsledky projektů společných zařízení – východně od Prostřední Lhoty se rozprostírá nový rybník Na Korouhvích, který vznikl v rámci prací na revitalizaci potoka Radič. Projektanti si ale hlavu s tím, kam vodní dílo umístit, příliš hlavu lámat nemuseli. Stačilo se totiž podívat do historických map či jiných pramenů – a není to ani poprvé, ani naposled, co stačilo při projektování společných zařízení realizovat, co už vymysleli naši předkové, o kterých se často říká, že věděli mnohdy lépe než my, jak má být krajina a voda v krajině uspořádaná.

Obnovený rybník v Prostřední Lhotě není žádným trpaslíkem a byl vybudován s rozpočtem ve výši téměř 9,9 milionu korun. Koruna hráze je široká 4 metry a dlouhá téměř sto metrů a maximální výška hráze je 3,75 metrů. Koryto Radíčského potoka bylo v prostoru nádrže ponecháno v původní trase. Upravena byla niveleta a příčný profil. Vodní dílo vznikalo od března do července 2018.

Domluva na všem

Starostka Chotilska si nemůže vynachválit spolupráci s příbramskou pobočkou SPÚ. „Vyšli jsme si vzájemně vstříc a vždy jsme se na všem domluvili. Nikdy jsme neměli žádný problém,“ říká Běla Tobolová. A možná i díky této spíše dobré zkušenosti by pozemkové úpravy doporučila i dalším starostům, kteří teprve zvažují, jestli se do podobného projektu vůbec pustit či ne.

„Za velmi užitečné pokládám například úpravu pozemků – pozemkové úpravy do celého katastru vnesou řád. Obnova cestní sítě zase pomůže propojit katastry, které spadají pod Chotilsko,“ dodává starostka.

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn