Polní cesty Holedeč, Stránky a Veletice v okrese Louny

Polní cesty Holedeč, Stránky a Veletice v okrese Louny

Dokončení rekonstrukce polních cest HPC 1 v k. ú. Stránky a VPC 2 v k. ú. Veletice a ozelenění polní cesty HPC 1 v k. ú. Stránky v okrese Louny

Rekonstrukcí polních cest došlo ke zlepšení podmínek pro zpřístupnění vlastníkům a uživatelům zemědělských pozemků, byla obnovena prostupnost krajiny s možností využití cestní sítě pro turistiku a cykloturistiku. Cesty byly realizovány jako 2. etapa realizace společných zařízení v k. ú. Holedeč, Stránky a Veletice a rozšiřují síť polních cest, která byla provedena v 1. etapě v roce 2019 v k. ú. Holedeč a Stránky.

Polní cesta HPC 1 v k. ú. Stránky je umístěna v lokalitě Na Pískách, je napojena na místní komunikaci v obci Stránky a končí napojením na silnici III. třídy. Cesta navazuje na polní cestu HPC2 realizovanou v roce 2019. Délka rekonstruované cesty je 1737 m, kategorie P5,0/30, jednopruhová, asfaltová s výhybnami a hospodářskými sjezdy. Podél cesty bylo provedeno kácení stávajících dřevin, náhradou za kácení byla realizována dosadba 106 ks stromů (Lípa, Javor, Dub, Jeřáb, Ořešák, Hrušeň, Třešeň). V následujících třech letech je zajištěna pěstební péče o vysázené stromy.

Polní cesta VPC 2 v k. ú. Veletice začíná na okraji obce Veletice a směřuje severozápadním směrem k panelové cestě VPC1. Délka rekonstruované cesty je 439 m, kategorie P4,0/20, jednopruhová, kryt penetrační makadam s výhybnou a sjezdy. Podél cesty bylo provedeno kácení stávajících dřevin na základě posouzení jejich zdravotního stavu.

Realizace probíhala od září do listopadu 2020. Realizované cesty budou předány do vlastnictví obce Holedeč. Akce byla financována z prostředků státního rozpočtu.

Celkové náklady stavby polních cest (včetně DPH) – 14.220.179 Kč.

Celkové náklady ozelenění polní cesty (včetně DPH) – 1.238.059 Kč (realizace 2020 ve výši 751.942 Kč a následná tříletá péče ve výši 486.117 Kč).

Holedeč, Stránky, Veletice - v průběhu stavby

Holedeč, Stránky, Veletice – v průběhu stavby

 

Holedeč, Stránky, Veletice - v průběhu stavby

Holedeč, Stránky, Veletice – v průběhu stavby

Holedeč, Stránky, Veletice - po realizaci

Holedeč, Stránky, Veletice – po realizaci

Holedeč, Stránky, Veletice - po realizaci

Holedeč, Stránky, Veletice – po realizaci

 

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn