Obříství má pořádek v katastru a chystá zeleň

Obříství má pořádek v katastru a chystá zeleň

Obříství je obcí v okrese Mělník ze Středočeského kraje, která má 1500 obyvatel. Severní část hranice katastru tvoří Vltava i Labe v blízkosti soutoku těchto řek u Mělníka. Jižní část katastrálního území, jehož celková plocha přesahuje 15 km², se částečně dotýká také katastrálního území města Neratovice. Potřeba realizace komplexních pozemkových úprav přitom vzešla podle starostky Jitky Zimové ze strany obce. U relativně velkého území je pravděpodobnost výskytu nějakých problémů, které žádají řešení, vysoká. 

„Bylo potřebné definitivně vyřešit problémy s pozemky včetně přístupu k nim. Začali jsme proto jednat s pozemkovým úřadem (SPÚ, pozn. red.). To bylo asi v roce 2013, a také jsme potřebovali, aby ten záměr schválilo zastupitelstvo,“ říká starostka Obříství Jitka Zimová.

Podle ní se celé záležitosti ochotně ujala pobočka SPÚ v Mělníku. Úřad ihned zařadil Obříství do svého investičního plánu a zároveň vypsal výběrové řízení na zhotovitele komplexních pozemkových úprav. „Pak už se rozjela akce, která je, myslím, běžná. Samozřejmě ale závisí na dotacích,“ dodává starostka a na mělnickou pobočku přitom pěje jen samou chválu: „Spolupracovalo se nám s nimi opravdu velmi dobře, hodně věcí jsme řešili přímo s vedoucím mělnické pobočky Oldřichem Smolíkem, tam jsem opravdu neměla vůbec žádný problém,“ dodává starostka.

Nevyjasněné vlastnictví

Kromě uvedených záležitostí s přístupností pozemků ve středočeské obci řešili také otázku vlastnictví zemědělské půdy. Také byly například u některých ploch narovnané hranice. „Dokonce jsme vyrovnávali i hranice se sousedním katastrem. Tam, kde sousedíme s obcemi Chlumín a Libiš jsme měli půlku cesty a hranice se proto posunuly. Se sousedy jsme tedy museli o těchto věcech vyjednávat. Navíc jsme u některých pozemků neměli vyjasněné vlastnictví například kvůli nedořešeným dědickým řízením, vlastníky jsme museli vyhledávat. Ve většině případů se ale dědice podařilo najít,“ popisuje Zimová. Někteří majitelé půdy se podle ní snažili vehementně hájit své zájmy a šlo hlavně o zemědělce. „Díky vyjednávání pána z projekční kanceláře se ale všechno bez problémů dohodlo a vše dopadlo ke spokojenosti všech. Řešení sporných věcí přitom trvalo asi půl roku až jeden rok,“ dodává. Závěrečná jednání podle starostky už probíhala v klidu a skutečnost, že bylo vše dobře vyjednáno, dokazuje i fakt, že se proti podobě komplexních pozemkových úprav nikdo neodvolal.

„Komplexní pozemkové úpravy jsou už asi dva roky zapsané na katastru a jsme ve fázi, kdy se staráme, aby se vybudovaly cesty a kolem nich osázela nějaká stromořadí, vycházíme přitom z toho, co bylo navrženo v původním plánu společných zařízení,“ popisuje aktuální stav věcí starostka Obříství. „Vyprojektované by to bylo, teď už jen zbývá všechno zafinancovat,“ dodává starostka.

Plánovaná stromořadí

Projekty společných zařízení podle ní byly rozděleny na několik etap. „Dali jsme si tam nějaké priority, a protože jsme poměrně rozlehlé území, potřebujeme větší množství cest,“ vysvětluje Zimová. Nejvyšší prioritu podle ní má nejvíce využívaná cesta ve středu obce. Vesměs jsou plánované rekonstrukce původních cest a žádná zcela nová. „Podél komunikací máme také naplánované ozelenění včetně stromořadí, které se sice líbí nám, ale nikoli zemědělcům, protože to je pro ně překážka,“ dodává starostka. Výsadba zeleně podle ní bude naprosto poslední tečkou za komplexními pozemkovými úpravami a navazujícími projekty společných zařízení.

„Dnes každý ví, kde má svůj pozemek, ve všem je pořádek, takže bych každému pozemkové úpravy jedině doporučila. Nevím, jestli to bylo náhodné, ale zároveň s úpravami proběhla i digitalizace katastru uvnitř obce, také tam se narovnaly některé hranice a považuji to za velký přínos,“ říká starostka Obříství.

 

Foto: RNDr. Aleš Střecha, oficiální webové stránky obce Obříství

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn